Podbijanie fundamentów – na czym polega? Jak zrobić?

Data dodania: 02.07.2021 | Monika Krzyśków
mężczyzna wzmacnia ściany fundamentowe
Facebook Messenger Twitter Mail

Solidne i prawidłowo wykonane fundamenty to podstawa domu. Opiera się na nich cała konstrukcja budynku, muszą zatem być gwarancją jego stabilności i trwałości. Jeśli jednak po budowie okaże się, że podwaliny zostały źle wykonane, konieczne będzie wykonanie podbijania fundamentów.

Przy pomocy podbijania fundamentów można w trakcie remontu domu naprawić nieprawidłowo wykonane podwaliny. Podbijanie fundamentów gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo budynku, zapobiegając uszkodzeniom elementów konstrukcyjnych takich jak ściany, stropy i podciągi.

 

Czym jest i kiedy należy wykonać podbijanie fundamentów?

Podbijanie fundamentów to inaczej ich wzmocnienie skutkujące poprawą parametrów nośności konstrukcji fundamentów budynku. Zadaniem podwalin jest przenoszenie obciążeń z całego domu i rozkładanie ich na podłoże gruntowe. W czasie eksploatacji domu może dochodzić do uszkadzania fundamentów, co w dłuższym czasie przekłada się na pogorszenie ich nośności. W trakcie remontu domu może się również okazać, że podwaliny zostały wybudowane w sposób nieprawidłowy, co także przekłada się na ich słabe cechy użytkowe. Rozwiązaniem takich problemów jest właśnie podbijanie fundamentów. Jakie inne sytuacje powodują konieczność wzmocnienia fundamentów?

  • Podmywanie wodą i osiadanie fundamentów ‒ podwaliny mogą być narażone na niszczące działanie wody opadowej, która spływa z dachu pod fundament.
  • Pęknięcia fundamentów ‒ świadczą o ich złym stanie: budynek z pewnością albo już osiada, albo będzie osiadał w gruncie w niedługim czasie.
  • Źle wykonane fundamenty ‒ podwaliny wykonane zbyt płytko, powyżej strefy przemarzania gruntu. Zimą woda pod fundamentem zamarza, a wiosną rozmarza ‒ takie wahania doprowadzają do pękania ścian.
  • Zmiany w konstrukcji budynku ‒ planowana nadbudowa kondygnacji lub pogłębienie piwnicy, zmiana w funkcji niektórych pomieszczeń, przebudowa stropów ‒ to wszystko wywołuje zmiany w obciążeniach, które przenosi fundament.
  • Powódź lub awaria sieci wodno-kanalizacyjnej ‒ grunt spod fundamentów może zostać wymyty lub może się obniżyć.

 

Czy podbijanie fundamentów wymaga pozwolenia? Cena podbijania fundamentów

Podbijania fundamentów w żadnym wypadku nie powinno się wykonywać samodzielnie. Jest to trudna, skomplikowana i odpowiedzialna praca, którą powinno się zlecić fachowcom. Nieprawidłowo wykonana może przynieść niebezpieczne skutki. Dlatego podbijanie fundamentów wymaga stworzenia projektu konstrukcyjnego przez uprawnionego konstruktora. Co więcej, przed rozpoczęciem prac należy dopełnić szeregu formalności. Ze względu na to, że wzmocnienie fundamentów według prawa jest traktowane jako przebudowa, musi albo zostać zgłoszone w odpowiednim urzędzie, albo należy na nie uzyskać pozwolenie na budowę. Oprócz profesjonalnego wykonawstwa ten rodzaj prac wymaga także fachowego nadzoru.

Podbijanie fundamentów jest niełatwe w realizacji, wymaga od wykonawców dużej wiedzy, doświadczenia i staranności. Z tego względu wzmacnianie podwalin nie należy do prac najtańszych. Za dokładne i zgodne ze sztuką budowlaną podbijanie fundamentów niekiedy płaci się więcej niż za wykonanie nowych fundamentów. Wysoka cena podbijania fundamentów jest jednak warta poniesienia, gdyż jest to zabieg dający gwarancję trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budynku. 

 

Jak wykonać podbijanie fundamentów?

Podbijanie fundamentów składa się z szeregu prac, które należy wykonać w odpowiedniej kolejności. Nie można za jednym razem podkopać dużego fragmentu podwalin, gdyż ciągłość przekazywania obciążeń na grunt zostałaby przerwana, grożąc zaburzeniem stabilności konstrukcji budynku. Właściwa kolejność i odcinkowa praca podczas podbijania fundamentów pozwala uniknąć katastrofy budowlanej.

Poszczególne etapy podbijania fundamentów:

  • Wykonanie wykopu i deskowania ‒ na ławie fundamentowej po obwodzie zaznacza się metrowe odcinki (można użyć w tym celu kredy). Równocześnie odkopany i podbity może zostać co czwarty odcinek podwalin. Nie należy pozostawiać wykopów do następnego dnia, gdyż w przypadku ulewnego deszczu grozi to osunięciem ścian. Na starannie wyrównanych wykopach układa się deskowanie. 
  • Betonowanie ‒ poszczególne odcinki fundamentu można podbić betonem klasy nie niższej niż C12/15 lub obmurować cegłą albo bloczkami betonowymi. Temperatura na zewnątrz podczas betonowania powinna wynosić minimum 5℃.
  • Izolacja przeciwwilgociowa ‒ po związaniu mieszanki betonowej na wierzchu fragmentu nowej ławy fundamentowej układa się izolację przeciwwilgociową. W tym celu stosuje się masę bitumiczną, folię polietylenową lub papę asfaltową.
  • Zasypanie nowego fundamentu ‒ po zaizolowaniu fragmentu nowego fundamentu zasypuje się go ziemią, dokładnie ją ubijając. Następnie przechodzi się do podbijania kolejnych części fundamentów.
PODZIEL SIĘ: