Hydroizolacja fundamentów – jak ją wykonać?

Data dodania: 02.06.2021 | Anna Adamczak–Bugno
Hydroizolacja fundamentów
Facebook Messenger Twitter Mail

Pozioma i pionowa hydroizolacja fundamentów zabezpiecza budynek przed kapilarnym podciąganiem wody z gruntu i wpływem wód opadowych przesączających się przez podłoże wokół budynku lub zawartych w gruncie.

Właściwie wykonana hydroizolacja fundamentu zabezpiecza mury przed dostępem wilgoci. Dzięki temu w budynku nie powstają warunki do rozwoju zagrzybienia i pleśni. Hydroizolacja fundamentów w starym domu wymaga wykonania odkrywek konstrukcyjnych elementów posadowienia.

 

Hydroizolacja fundamentów ‒ materiały

Materiały do hydroizolacji fundamentów można podzielić ze względu na kilka kryteriów. Pierwszym z nich jest zastosowanie. Z tego względu wyróżnia się izolacje lekkie (przeciwwilgociowe) oraz średnie i ciężkie (przeciwwodne). Wyroby do izolowania fundamentów mogą mieć formę rolową (papy) lub powłokową (masy). Najczęściej wybieranymi materiałami do wykonywania hydroizolacji fundamentów są:

  • papy termozgrzewalne;
  • papy na lepiku;
  • lepiki;
  • masy KMB (asfaltowe);
  • szlamy (mikrozaprawy).

 

Rodzaj izolacji, a co za tym idzie materiału izolacyjnego, powinien być dobrany odpowiednio do warunków gruntowo-wodnych panujących w otoczeniu budynku.

 

Rodzaje hydroizolacji

Hydroizolacja powinna zabezpieczać zarówno poziome, jak i pionowe części fundamentów. Zabezpieczenia poziome układa się pomiędzy ławami i ścianami fundamentowymi oraz ścianami fundamentowymi i ścianami zewnętrznymi nadziemia. Zdaniem izolacji poziomej jest ochrona ścian przed wodą podciąganą kapilarnie (zassaną z gruntu). Do wykonania takiego zabezpieczenia najczęściej wykorzystuje się papy termozgrzewalne lub na lepiku.

Hydroizolacja pionowa, którą umieszcza się na ścianach fundamentowych, chroni budynek przed wodą opadową przesączającą się przez znajdujący się w otoczeniu budynku grunt oraz wodami pochodzącymi z gruntu. Zabezpieczenia tego typu dzieli się na następujące rodzaje:

  • izolację lekką ‒ wykonuje się ją w sytuacji, gdy budynek jest posadowiony powyżej poziomu zwierciadła wody gruntowej, a wokół niego zalegają grunty przepuszczalne dla wody (np. żwir). Taką powłokę można wykonać z masy na bazie bitumów lub polimerów. Produkty należy układać dwuwarstwowo prostopadle względem siebie;
  • izolację średnią ‒ stosuje się ją wtedy, gdy obiekt jest posadowiony powyżej poziomu zwierciadła wody gruntowej na gruntach nieprzepuszczalnych (glinach) oraz gdy jest możliwe okresowe podnoszenia poziomu wód gruntowych (np. w trakcie intensywnych opadów lub roztopów). Powłokę tego typu można wykonać z mas bitumicznych lub polimerowych, papy na lepiku albo klejonych na zakład folii polietylenowych, a także samoprzylepnych;
  • izolację ciężką ‒ wykonuje się ją wtedy, gdy poziom posadowienia budynku jest położony powyżej zwierciadła wód gruntowych lub na gruntach zatrzymujących wodę. W przypadku wystąpienia wskazanych warunków ściany są trwale narażone na parcie hydrostatyczne wody. W celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przed naporem cieczy fundamenty wykonuje się w połączonej technologii białej i czarnej wanny. Metoda ta polega na wykonaniu fundamentów i podłogi na gruncie z wodoszczelnego betonu (biała wanna). Dodatkowym zabezpieczeniem są powłoki izolacyjne stosowane w technologii izolacji lekkiej lub średniej (czarna wanna).

 

Hydroizolacja fundamentów w starym domu

Hydroizolacja fundamentów w starym domu wymaga staranności i odpowiedniego zaplanowania prac. Konieczność wykonania robót izolacyjnych w odniesieniu do istniejących fundamentów zazwyczaj dotyczy budynków wznoszonych kilkanaście-kilkadziesiąt lat temu, kiedy jeszcze nie kładziono nacisku na zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Realizacja hydroizolacji posadowienia wymaga odkrycia najniższych elementów konstrukcyjnych. Prace związane z odkrywkami fundamentów należy prowadzić bardzo ostrożnie. Odkopywanie posadowienia trzeba prowadzić w sposób odcinkowy, odsłaniając jednocześnie co piąty fragment fundamentu o długości nieprzekraczającej 1,5 m. Niezaizolowane fundamenty zazwyczaj są zbyt mokre, aby od razu rozpocząć prace nad wykonaniem warstwy zabezpieczającej przed działaniem cząstek wilgoci. W związku z tym posadowienie musi zostać osuszone. Jeśli warunki atmosferyczne są sprzyjające, fundament można pozostawić na kilka dni aż do wyschnięcia. Następnie trzeba go oczyścić i wyrównać. Rodzaj materiału hydroizolacyjnego powinien zostać dobrany ze względu na warunki gruntowo-wodne panujące w otoczeniu budynku. Sposób montażu powłok powinien natomiast odpowiadać wytycznym przedstawionym przez producenta danego systemu. Po wykonaniu warstw zabezpieczających można przejść do zabezpieczenia fundamentów folią kubełkową i obsypania ich.

W celu zaizolowania fundamentów w użytkowanym budynku można zastosować także metody iniekcyjne, które polegają na nasyceniu fundamentów odpowiednimi preparatami. 

PODZIEL SIĘ: