Zbrojenie fundamentu – jak obliczyć i zrobić?

Data dodania: 28.06.2022 | Anna Adamczak–Bugno
Mężczyzna wykonuje zbrojenie fundamentu
Facebook Messenger Twitter Mail

Zbrojenie na fundamenty jest określone w projekcie konstrukcyjnym. Przed zamówieniem prętów trzeba zsumować ilość zbrojenia, które w przypadku ław z reguły jest podawane na każdy metr bieżący fundamentu.

Gotowe zbrojenie fundamentu w postaci prefabrykowanych strzemion to rozwiązanie przyspieszające prace na budowie. Jeśli planujesz wykonać fundament pod ogrodzenie, zbrojenie może nie być konieczne.

 

Jak obliczyć zbrojenie fundamentów?

Liczba, średnica i rozstaw prętów zbrojeniowych fundamentów muszą być określone w projekcie konstrukcyjnym. Sposób usytuowania prętów w elemencie posadowienia zależy przede wszystkim od jego typu. W ławach pod budynki jednorodzinne z reguły wystarczające jest zbrojenie konstrukcyjne w postaci wieńca z czterech prętów o średnicy 12 mm spiętych strzemionami o średnicy 6 mm rozstawionych co około 20‒25 cm. Szerokość takiej pętli zazwyczaj jest zbliżona do grubości ściany fundamentowej zlokalizowanej nad ławą. Wysokość odpowiada z kolei w przybliżeniu wysokości ławy (z uwzględnieniem grubości otulenia prętów).

Chcąc obliczyć ilość zbrojenia potrzebną do wykonania fundamentów, trzeba pomnożyć długości poszczególnych odcinków ławy przez 4, a następnie doliczyć rozpiętość pręta o średnicy 6 mm potrzebną do wykonania strzemion. W tym celu należy sprawdzić długość pojedynczego strzemienia podaną na rysunku konstrukcyjnym fundamentów. Podzielenie poszczególnych odcinków ławy przez osiowy rozstaw strzemion pozwoli obliczyć potrzebną ilość stali. Z kolei pomnożenie liczby strzemion przez długość pojedynczego elementu pozwoli określić sumaryczną długość prętów o średnicy odpowiadającej strzemionom, które będą potrzebne.

Jeśli ława fundamentowa ma dodatkowe pręty nośne konstrukcyjne w dolnej strefie, w obliczeniach oprócz prętów na wieniec trzeba uwzględnić także wskazane w projekcie zbrojenie podłużne i rozdzielcze znajdujące się przy podstawie.

Zbrojenie stóp płyt i stóp fundamentowych zazwyczaj jest podawane w odniesieniu do całego fundamentu, w związku z czym przed zakupem stali trzeba zapoznać się z wykazem zbrojenia i uwagami od projektanta na rysunkach konstrukcyjnych elementów posadowienia.

 

Jak wykonać zbrojenie fundamentów?

Wykonując zbrojenie fundamentów, trzeba pamiętać o przestrzeganiu kilku ważnych zasad. Przede wszystkim należy postępować zgodnie z wytycznymi z projektu. Kształtując przestrzenną siatkę zbrojenia, trzeba jej nadać odpowiednią sztywność poprzez spięcie prętów podłużnych, poprzecznych i rozdzielczych za pomocą drutu wiązałkowego. Podczas zbrojenia fundamentów należy ściśle przestrzegać grubości otulenia podanej w projekcie. Pamiętaj, że ze względu na kontakt z podłożem grubość dolnej otuliny zbrojenia w ławach i stopach powinna być większa niż w bocznej i górnej strefie. 

 

Czy można kupić gotowe zbrojenie fundamentu?

Jeśli realizujesz budowę domu systemem gospodarczym (we własnym zakresie), możesz nieco przyspieszyć prace, zamawiając gotowe zbrojenie fundamentów. Na rynku budowlanym istnieją firmy świadczące zamówienia dostawy zbrojenia na fundamenty. Możliwość prefabrykacji dotyczy zbrojenia poprzecznego, czyli strzemion. Jeśli wymiary ławy fundamentowej są typowe, usługodawcy z reguły mogą zrealizować zamówienie od ręki. Jeśli szerokość i wysokość pojedynczego strzemienia nie odpowiada najczęściej stosowanym pętlom, konieczne jest odczekanie kilku dni na ich uformowanie i dostarczenie. Oczywiście w zakładach prefabrykacji można także zamówić usługę pocięcia i pogięcia prętów głównych. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zlecenie obróbki prętów o większej średnicy wiąże się z większymi wydatkami.

Cena za zbrojenie fundamentów zależy przede wszystkim od średnicy prętów i gatunku stali. Na koszt zakupu wpływa także region kraju, w którym jest realizowana budowa.

 

Fundament pod ogrodzenie ‒ zbrojenie

Zbrojenie fundamentu pod ogrodzenie jest wykonywane w szczególnych przypadkach. Wzmocnienie konstrukcji posadowienia pod płot ogrodzeniowy z reguły jest wymagane w sytuacji, gdy podłoże, na którym ma być zlokalizowany fundament, wykazuje się odkształcalnością. Pręty zbrojeniowe są niezbędne także wtedy, gdy ogrodzenie ma być prowadzone na skarpie. W takim przypadku z reguły stosuje się fundament schodkowy, który wymaga połączenia poszczególnych stref. Zbrojenie fundamentu pod ogrodzenie wygląda podobnie jak w przypadku typowej ławy pod dom jednorodzinny ‒ wykonuje się je z czterech prętów o średnicy 12 mm spiętych strzemionami o średnicy 6 mm w rozstawie co około 25 cm. W przypadku wspomnianych fundamentów schodkowych końce zbrojenia poszczególnych fragmentów wpuszcza się w sąsiadujące odcinki zlokalizowane na innym poziomie.

PODZIEL SIĘ: