Ile wynosi całkowity koszt wykonania fundamentów?

Data dodania: 02.06.2021 | Anna Adamczak–Bugno
fundamenty nowego domu
Facebook Messenger Twitter Mail

Ogólne koszty wylania fundamentu są determinowane przede wszystkim przez koszt materiałów oraz robocizny. Na całościowe wydatki wpływa między innymi rodzaj konstrukcji fundamentowej oraz głębokość jej posadowienia.

Wydatki na zbrojenie i zakup betonu do wykonania fundamentów to składniki stanowiące znaczną część ogólnych kosztów za stan zero budynku. Wśród nakładów pieniężnych trzeba przewidzieć środki na wykonanie izolacji fundamentów oraz robót ziemnych.

 

Od czego zależy koszt wykonania fundamentów?

Koszt wylania konkretnych fundamentów zależy od wielu czynników, do których należą:

· poziom posadowienia budynku względem rzędnej terenu ‒ im niżej położone fundamenty, tym głębszy wykop należy wykonać. W takim przypadku wzrasta także wysokość ścian fundamentowych/piwnicznych;

· warunki gruntowo-wodne ‒ w przypadku wysokiego poziomu zwierciadła wód gruntowych i nieprzepuszczalnego podłoża konieczne jest wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej;

· założony układ konstrukcyjny ‒ skomplikowane fundamenty są droższe w realizacji;

· rynkowa cena materiałów (betonu, stali zbrojeniowej, izolacji) ‒ w ostatnim czasie koszty materiałów dynamicznie się zmieniają.

 

Jakie są rodzaje fundamentów?

Rodzaj fundamentu zaprojektowanego w odniesieniu do konkretnego obiektu budowlanego zależy między innymi od wielkości budynku (przekładającej się na wartość obciążeń do rozłożenia na grunt) oraz parametrów podłoża gruntowego (rodzaju gruntu, wytrzymałości, poziomu zwierciadła wód gruntowych). Rodzaje fundamentów mogą być następujące:

· fundamenty bezpośrednie ‒ najczęściej wykonywane stopy, ławy i płyty fundamentowe. Najwyższe koszty realizacji generuje ostatni typ posadowienia, czyli płyta. Należy jednak pamiętać, że dzięki takiej formie posadowienia możliwe jest wybudowanie domu na działce o słabym podłożu. Płyta ogranicza zjawisko nierównomiernego osiadania podłoża i stabilnie rozkłada obciążenia na grunt. Fundament tego typu jest zalecany także ze względu na parametry energooszczędności obiektu. Dzięki zastosowaniu jednolitej konstrukcji pełniącej jednocześnie funkcję podłogi na gruncie możliwe jest ograniczenie występowania mostków termicznych powodujących straty ciepła i obniżenie kosztów utrzymania budynku;

· fundamenty pośrednie na palach ‒ takie posadowienie wykonuje się, gdy bezpośrednio pod obiektem zalegają grunty nienośne. Długość pojedynczego pala odpowiada głębokości, na której jest położone nośne podłoże. Technologie wykonywania pali mogą być różne (wbijanie, wwiercanie, wkręcanie lub wwibrowywanie). Odległość pomiędzy oczepami pali z reguły wynosi od 80 do 100 cm. Na górnej powierzchni fundamentu palowego wykonuje się bezpośrednie elementy posadowienia. Ten rodzaj fundamentu znacząco podnosi ogólne koszty wykonania posadowienia, ponieważ wiąże się z koniecznością zakupu dodatkowych elementów konstrukcyjnych i zlecenia wykonania specjalistycznych robót;

· fundamenty pośrednie na studniach ‒ konstrukcja wykonywana w sytuacji, gdy podłoże nośne jest zlokalizowane 2‒3 m poniżej planowanego poziomu posadowienia. Zagłębianie studni prowadzi się etapowo, ustawiając kolejne kręgi betonowe lub żelbetowe i stopniowo wydobywając urobek z jej wnętrza. Na dnie studni wykonuje się korek, a jej wnętrze wypełnia się gruzem. Na szczycie takiej konstrukcji tworzona jest zbrojona płyta, na której wykonuje się konstrukcję budynku.

W przypadku budownictwa jednorodzinnego z reguły wystarczające jest wykonanie posadowienia bezpośredniego. Ze względu na stosunkowo nieduże obciążenia wywierane na podłoże przez domy indywidualne w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków zazwyczaj skuteczna jest poprawa parametrów gruntowych poprzez zastosowanie wzmocnienia lub wymiany podłoża. Dzięki temu koszty wykonania fundamentów nie wzrastają drastycznie.

 

Ile kosztuje wykonanie fundamentu?

W przypadku budynków niepodpiwniczonych średni koszt materiałów do wykonania fundamentów wynosi około 500 zł/mb. Wydatki dotyczą zakupu wyrobów do wykonania robót przygotowawczych, konstrukcyjnych i izolacyjnych:

· stabilizacji piaskowej o grubości do 20 cm,

· materiałów do wykonania ław fundamentowych o klasycznych wymiarach 40 × 60 cm na warstwie wyrównawczo-podkładowej z chudego betonu o grubości 10 cm,

· elementów do wzniesienia ścian fundamentowych (murowanie fundamentów z bloczka) o wysokości do 1 m wraz z uwzględnieniem obustronnej izolacji przeciwwilgociowej,

· płyt izolacji termicznej ze styroduru (polistyrenu XPS) o grubości 12 cm.

Koszt robocizny za wykonanie fundamentów wynosi średnio 250 zł/mb. W skład kosztów wchodzą:

· roboty ziemne do głębokości 1,5 m,

· wykonanie stabilizacji/zagęszczenia,

· wykonanie warstwy chudziaka i ław (zbrojenie i betonowanie),

· wymurowanie ścian fundamentowych,

· wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej,

· osłonięcie i zasypanie fundamentów.

Szczegółowe wyliczenia zależą jednak od indywidualnych parametrów. 

 

PODZIEL SIĘ: