Polityka Prywatności Budogram

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH „BUDOGRAM”

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy:

 

 1. Administrator danych 
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000088098 („Wienerberger”).

  Możesz się skontaktować z Wienerberger poprzez:

  a. wiadomość e-mail na adres: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com,  

  b. lub list pod adres: Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. Plac Konesera 8, 03 – 736 Warszawa.

   

 3. Inspektor ochrony danych
 4. Wienerberger powołał inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W przypadku chęci skontaktowania się z inspektorem ochrony danych, można przesłać:

  a. wiadomość e-mail na adres: WBPL.DaneOsobowe@wienerberger.com,  

  b. lub list pod adres: Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o. Plac Konesera 8, 03 – 736 Warszawa z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

   

 5. Jakie dane są zbierane przez Wienerberger?
 6.  

  Użytkowanie strony internetowej

  Wienerberger w związku z prowadzeniem strony internetowej Budogram, może przetwarzać informacje dotyczące zarejestrowanych/zalogowanych użytkowników  serwisu, ale także osób, które odwiedzają stronę https://budogram.pl bez jednoczesnej rejestracji/logowania. W trakcie używania strony https://budogram.pl, Wienerberger zbiera pewne informacje za pomocą plików cookies. Informacje te mogą stanowić w określonych przypadkach dane osobowe, a także bardziej ingerować w Twoją prywatność, dlatego w ramach niniejszej polityki prywatności, a przede wszystkim w ramach Polityki cookies pragniemy dostarczyć jak najbardziej szczegółowych informacji na ten temat.  

   

  Rejestracja konta

  Do rejestracji konta konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, a także hasła.

  Budogram umożliwia również rejestrację poprzez posiadane konta na Facebooku czy Gmail (dostarczany przez Google). W przypadku skorzystania z tej opcji rejestracji, Wienerberger otrzyma od tych dostawców informację o imieniu i nazwisku, a także adresie e-mail. Na tej podstawie przypisujemy automatycznie hasło dostępu, za pomocą którego możesz alternatywnie logować się do serwisu.

  Pamiętaj jednak, że jeżeli skorzystasz z opcji rejestracji/logowania za pomocą Facebooka czy Gmaila (dostarczany przez Google) to Wienerberger nie będzie w stanie kontrolować sposobu w jaki będzie się odbywało przetwarzanie Twoich danych osobowych przez wymienionych dostawców.

  Skorzystanie z opcji rejestracji/logowania za pomocą Facebooka czy Gmaila będzie jednocześnie rozumiane jako Twoja zgoda na ewentualny transfer danych osobowych poza EOG, o czym przeczytasz więcej w zakładce „5. Odbiorcy danych, przekazywanie danych do państw trzecich”.

   

  Profil

  Oferujemy naszym użytkownikom możliwość wpisania większej ilości danych w swoim profilu, niż jest to niezbędne do korzystania z serwisu Budogram. Użytkownik może określić inną nazwę użytkownika niż domyślnie przypisana, a także dodać swój avatar. Nazwa użytkownika, jego aktywności, a także dodany avatar będą publicznie dostępne dla wszystkich użytkowników portalu. Jeśli użytkownik nie zgadza się na ich upublicznienie, prosimy o nieuzupełnianie danych w profilu.

  W przypadku umieszczenia przez Ciebie w ramach Twojego profilu większej ilości danych niż jest to wymagane będzie to jednocześnie traktowane jako Twoja zgoda na przetwarzanie tych danych.

   

  Dane publikowane w serwisie i przesyłane do serwisu

  Serwis Budogram umożliwia prowadzenie dziennika budowy, a także śledzenie innych dzienników budowy oraz ich komentowanie. Wszystkie te czynności wiążą się z gromadzeniem przez Wienerberger Twoich danych osobowych dostarczanych w ramach tych aktywności. 

  Pamiętaj, że nie musisz publikować ani przesyłać nam żadnych danych, jeśli jednak tego nie zrobisz nie będziesz mógł skorzystać z porad i wskazówek pozostałych użytkowników.

  Masz również możliwość przesłania nam dodatkowych informacji o budowanym domu. Oprócz początkowych pytań o nazwę budowy i jej lokalizację, a także o etap budowy, na którym jesteś, pytamy również technologię budowy, wybrany typ domu, a także jego powierzchnię, typ dachu czy typ energooszczędności. Nie musisz zaznaczyć żadnej z tych opcji, a także według swojego uznania zaznaczyć wszystkie lub tylko część. Zaznaczenie konkretnych etapów ma wpływ na sposób wyświetlania treści przez portal.

   

 7. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 8. Dane wszystkich osób korzystających ze strony https://budogram.pl, również tych niezarejestrowanych lub niezalogowanych w Budogramie, będą przetwarzane przez Wienerberger:

  a. w celu utrzymania strony internetowej Budogram, a także udostępniania zgromadzonych na niej treści i funkcjonalności (takich jak formularze kontaktowe) i świadczenia tym samym usług drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  b. w celu obsługi zapytań kierowanych do ekspertów Wienerberger, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger polegającego na zapoznaniu się z Twoim pytaniem i przekazaniem Ci odpowiedzi,

  c. w celu dochodzenia lub obrony roszczeń Wienerberger (o ile takie zaistnieją), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej,

  d. w celach wynikających z udzielonej przez Ciebie zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dokładny cel przetwarzania, dla którego potrzebujemy uzyskać Twoją zgodę zostanie wskazany w jej treści.

  Tej podstawy jako podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych Wienerberger może użyć w szczególności w związku ze stosowaniem cookies i innych technologii w serwisie „Budogram”, które mogą bardziej ingerować w Twoją prywatność. W tym zakresie Twoja zgoda będzie także podstawą do ewentualnego transferu danych poza EOG, o czym więcej przeczytasz w zakładce „5. Odbiorcy danych, przekazywanie danych do państw trzecich”.

  Twoja zgoda będzie również potrzebna na udostępnienie Twoich danych Certyfikowanemu Wykonawcy Dryfix, jeżeli będziesz zainteresowany/a uzyskaniem od takiego Wykonawcy odpowiedzi na intrygujące Cię pytania i wypełnisz w tym celu odpowiedni formularz kontaktowy.

  Dodatkowo, dane użytkowników, którzy zarejestrują się w serwisie i będą z niego później korzystać jako zalogowani użytkownicy będą przetwarzane przez Wienerberger:

  a. w celu utrzymania serwisu Budogram, świadczenia przez Wienerberger usług związanych z rejestracją, prowadzeniem i obsługą konta w serwisie Budogram i świadczenia tym samym usług drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie danych fakultatywnych podanych przez Ciebie dodatkowo i niewymaganych przez Wienerberger do założenia i funkcjonowania konta, na podstawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twojej zgody,

  b. w celu dochodzenia lub obrony roszczeń Wienerberger, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej,

  c. w celu prowadzenia działań marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger polegającego na promocji własnych produktów i usług,

  d. w celu wyświetlania treści dopasowanych do etapu budowy na jakim się znajdujesz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Wienerberger polegającego na dostarczaniu użytkownikom serwisu treści jak najbardziej odpowiadającym ich preferencjom. W tym celu Wienerberger dokonuje profilowania, o którym więcej przeczytasz w zakładce „9. Profilowanie”,

  e. w celach wynikających z udzielonej przez Ciebie zgody innych niż wskazane w punkcie a powyżej w zakresie danych fakultatywnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dokładny cel przetwarzania, dla którego potrzebujemy uzyskać Twoją zgodę zostanie wskazany w jej treści.

  W tym zakresie chodzi o inną zgodę niż dorozumiana zgoda na przetwarzanie przez Wienerberger danych, które dobrowolnie podałeś/podałaś i które nie są przez Wienerberger wymagane do utworzenia/korzystania z konta w serwisie Budogram.

  Taka zgoda może być związana ze skorzystaniem z opcji rejestracji/logowania za pomocą Facebooka czy Gmaila, co będzie jednocześnie rozumiane jako Twoja zgoda na ewentualny transfer danych osobowych poza EOG, o czym przeczytasz więcej w zakładce „5. Odbiorcy danych, przekazywanie danych do państw trzecich”.

   

 9. Odbiorcy danych, przekazywanie danych do państw trzecich
 10. W celu realizacji świadczenia pewnych usług Wienerberger współpracuje z usługodawcami zewnętrznymi. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności agencje marketingowe, którym zlecamy obsługę serwisu (jak agencja WHITES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie), a także podmioty świadczące usługi IT oraz doradcy prawni, kancelarie prawne, audytorzy.

  Twoje dane osobowe widoczne w ramach Twojego profilu, a także udostępnione przez Ciebie w ramach komentarzy będą także widoczne dla innych użytkowników Budogramu.

  Wienerberger nie zamierza co do zasady przekazywać danych do organizacji międzynarodowych ani państw trzecich, czyli takich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  W związku z prowadzoną na stronie https://budogram.pl analityką, Wienerberger używa takich narzędzi jak Google Analytics, Facebook Pixel, czy Hotjar. W tym zakresie więcej informacji (tj. o plikach cookies, partnerach, z których usług korzystamy i ich celach ich stosowania) znajdziesz w Polityce cookies.

  Z uwagi na wskazaną powyżej prowadzoną analitykę i korzystanie z plików cookies pewne informacje o Tobie i Twojej aktywności na stronie https://budogram.pl, w tym takie które mogą mieć charakter danych osobowych, mogą być wykorzystywane i przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy (głównie do Stanów Zjednoczonych) przez dostawców określonych usług, z których Wienerberger korzysta, tj. Google i Facebook.

  Usługa Google, w tym Google Analytics jest dostarczana przez Google Ireland Ltd. (adres: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia). Z uwagi jednak na fakt, że spółką matką Google Ireland Ltd. jest z kolei Google LLC (adres: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone) pewne informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze strony mogą być wysyłane do USA i tam przechowywane. 

  Podobnie w przypadku Facebook: część z wykorzystywanych przez nas cookies dostarcza nam Facebook Ireland Ltd, (adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Nie możemy jednak wykluczyć, że dane te będą przesyłane do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone

  Informujemy Cię o tym, gdyż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał Stany Zjednoczone za kraj niezapewniający odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (czyli taki, który byłby zgodny ze standardami UE). W przypadku przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych istnieje ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez władze/służby Stanów Zjednoczonych w celach kontroli i nadzoru, prawdopodobnie bez możliwości dochodzenia roszczeń prawnych. Z uwagi na stopień ingerencji w Twoją prywatności jaki może wywołać powyższy transfer, będziemy Cię o tym odpowiednio informować – odpowiednią informację o tym ryzyku znajdziesz przy okazji akceptacji plików cookies, Jeżeli wyrazisz zgodę na cookies będzie to jednocześnie zgoda na ewentualny transfer Twoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych (na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

  Przekazywanie Twoich danych do państwa spoza EOG może mieć miejsce nie tylko w przypadku korzystania z plików cookies, ale jak już wskazywaliśmy w zakładce „3. Jakie dane są zbierane przez Wienerberger?” w podpunkcie „Rejestracja konta” także wówczas gdy skorzystasz z możliwości rejestracji/logowania za pośrednictwem Faceboka, czy Gmail (dostarczonego przez Google). Skorzystanie przez Ciebie z takiej rejestracji/logowania oznacza jednocześnie Twoją zgodę na ewentualny transfer Twoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych (na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

  Wienerberger nie jest w stanie kontrolować sposobu w jaki Facebook lub Google (dostarczający Gmail) będzie przetwarzał Twoje osobowe w związku z rejestracją/logowaniem za pośrednictwem Facebooka lub Gmail, dlatego zachęcamy Cię do dodatkowego zapoznania się z polityką prywatności Facebooka (https://www.facebook.com/privacy/explanation) oraz Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl).

   

 11. Okres przechowywania danych
 12.  Dane osób, które:

  a. odwiedzają̨ stronę https://budogram.pl – będą przechowywane przez okres ważności poszczególnych plików cookies, o których mowa w Polityce cookies,

  b. założyły konto w serwisie Budogram – będą przechowywane przez cały okres posiadania przez nich konta, a po jego usunięciu nie dłużej niż 6 miesięcy, przy czym wszelkie komentarze, wpisy oraz wszelka Twoja aktywność jako użytkownika serwisu zostanie przez Wienerberger zanonimizowana. Możliwe jednak, że Wienerberger będzie przetwarzał dane również dużej, jeżeli dojdzie do powstania roszczenia, które uzasadnia dłuższe przetwarzanie danych. Wówczas dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tego roszczenia, 

  c. złożyły reklamację – będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń́, tj. 6 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego od daty rozpoznania reklamacji,

  d. skorzystały z możliwości zadania pytania ekspertowi Wienerberger – będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie. Możliwe jednak, że Wienerberger będzie przetwarzał dane również dużej – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

  e. otrzymują komunikację marketingową – będą przechowywane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu,

  f. wyraziły zgodę na inny cel wskazany w treści zgody – będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

   

 13. Prawa związane z przetwarzaniem danych 
 14. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  a. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim podstawą przetwarzania była udzielona zgoda ( 7 ust. 3 RODO). Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Wienerberger przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą̨ żadnych negatywnych konsekwencji, 

  b. prawo dostępu do danych ( 15 RODO),

  c. praw żądania sprostowania Twoich danych osobowych ( 16 RODO),

  d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) ( 17 RODO),

  e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych ( 18 RODO),

  f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO i odbywa się w sposób zautomatyzowany) ( 20 RODO),

  g. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) ( 21 RODO).  

  Wszelkie żądania oraz wszelkie inne pytania związane z przetwarzaniem danych, prosimy przesyłać do punktu kontaktowego wskazanego w zakładce „1.  Administrator danych”.

  Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgody z prawem, masz prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

 15. Obowiązek podania danych
 16. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta w serwisie Budogram, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie danych w pozostałych celach (w szczególności w marketingowych, czy wynikających z udzielonej zgody) jest w pełni dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować niedostosowaniem treści strony do użytkownika.

   

 17. Profilowanie

Budogram stawia sobie za cel pomoc Tobie jako użytkownikowi w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie budowy. W tym celu wprowadziliśmy dodatkową funkcjonalność – określenie etapu budowy, na którym znajduje się użytkownik. Zaznaczenie konkretnego etapu spowoduje, że w pierwszej kolejności zobaczysz treści związane z danym etapem, w szczególności przydatne artykuły czy dzienniki budowy osób, które także znajdują się na tym etapie. Będziesz także mógł pomagać osobom znajdującym się na poprzednim etapie, w charakterze eksperta. 

Zaznaczenie oprócz informacji ogólnych, także bardziej szczegółowych informacji dotyczących technologii budowy, także wpłynie na kolejność sortowania treści dla Ciebie jako użytkownika – w pierwszej kolejności zobaczysz dzienniki budowy najbardziej zbliżone do Twojej budowy, co nie znaczy, że nie zostaną Ci wyświetlone dzienniki budów czy artykuły nieodpowiadające Twojemu profilowi budowy – wyświetlą się one, ale w dalszej kolejności.

Możesz się sprzeciwić profilowaniu samodzielnie w każdej chwili poprzez zmianę zarówno etapu budowy, na jakim się znajdujesz, jak również zmianę lub usunięcie informacji dodatkowych dot. technologii budowy, co spowoduje, że serwis Budogram nie będzie filtrował treści w sposób opisany powyżej. 

Wienerberger nie będzie jednak przetwarzał Twoich danych w sposób zautomatyzowany, który może wpływać na Twoje prawa lub wywierać na Ciebie podobny wpływ.