Zasypywanie fundamentów – czym i jak to zrobić?

Data dodania: 30.06.2022 | Monika Krzyśków
Ściany fundamentowe
Facebook Messenger Twitter Mail

Zasypywanie fundamentów to ostatni bardzo ważny etap pracy podczas stawiania podwalin budynków. Fundamenty można zasypać piaskiem, żwirem lub ziemią z wykopu, uwzględniając przy tym rodzaj gruntu czy też poziom wód gruntowych, jaki jest na działce.

Do etapu zasypywania fundamentów przechodzi się wtedy, kiedy jego wszystkie warstwy są gotowe, a kleje i zaprawy suche. Wcześniej należy zdjąć deskowanie i wykonać izolację przeciwwilgociową fundamentów.

 

Czym zasypać fundamenty?

Dość często inwestorzy używają ziemi z wykopu do zasypywania fundamentów. Może okazać się to dużym błędem, gdyż ów grunt nie zawsze może być ponownie wykorzystany. To, czym zasypać fundamenty, należy dostosować do rodzaju gruntu, jaki jest na twojej działce, a także do poziomu wód gruntowych i drenażu. Taka informacja zawarta jest w projekcie wykonawczym.  Warto przy tej okazji zlecić badania geologiczne, które dadzą ci pewność, jakiego typu podłoże znajduje się na twojej parceli.

W większości przypadków do zasypywania fundamentów można użyć piasku lub żwiru. Kruszywa te bardzo dobrze sprawdzą się zarówno w przypadku gruntów spoistych, jak i niespoistych. Warto jednak wziąć pod uwagę, że zastosowanie żwiru na podłożu spoistym determinuje konieczność ułożenia rur drenarskich wokół fundamentu w celu zminimalizowania ryzyka ich zalania. W przypadku gruntu niespoistego, piaszczystego do obsypania fundamentów można zastosować materiał z wykopu, ale należy go wcześniej oczyścić z humusu.

 

Zasypywanie fundamentów ‒ czy można zasypać fundament gliną?

Po badaniach geologicznych często okazuje się, że grunt na twojej działce jest mało przepuszczalny i gliniasty. Niektóre sytuacje dopuszczają możliwość zasypywania fundamentów materiałem wydobytym z wykopu, jednak nie dotyczy to tego przypadku. Zasypywanie fundamentów gliną jest absolutnie niedopuszczalne, gdyż może w szkodliwy sposób wpłynąć na konstrukcję domu. Glina między ścianami fundamentowymi nie dość, że często uniemożliwia ich zagęszczenie, to w dodatku spoisty grunt może nie przepuszczać deszczówki, a w rezultacie dojdzie do zalegania wody opadowej w niecce fundamentowej aż do jej wyparowania. Ziemi gliniastej nie trzeba się jednak całkowicie pozbywać ‒ dopuszczalne jest jej wykorzystanie do obsypania fundamentów od zewnątrz.

Na gruncie zbitym i nieprzepuszczalnym nie wolno fundamentów zasypywać gliną. Zamiast niej najczęściej stosuje się podsypkę z pospółki, którą tworzą piasek i żwir o frakcji mniej więcej 60 mm. Dobrą alternatywą dla pospółki będzie również tłuczeń lub keramzyt. Wybierając keramzyt o frakcji około 20 mm, otrzymasz podsypkę o bardzo dobrych parametrach użytkowych i wytrzymałościowych.

 

Jak wykonać zasypywanie fundamentów?

Zasypywanie fundamentów pospółką lub tłuczniem, a następnie warstwami piasku zapewnia stabilne i dobrze przepuszczalne podłoże. Warstwa pospółki lub tłucznia na spodzie wewnątrz ścian fundamentowych powinna mieć nie więcej niż 30 cm. Po uprzednim mechanicznym zagęszczeniu pierwszej warstwy wykłada się warstwę piasku również o grubości nieprzekraczającej 30 cm. Poszczególne warstwy piasku należy mechanicznie zagęścić, a końcowa warstwa powinna sięgać końca ścian fundamentowych. Do zasypywania fundamentów warto użyć piasku kopalnianego, który charakteryzuje się kanciastymi ziarnami i bardzo dobrze się go wibruje. Lepiej nie stosować natomiast kruszywa rzecznego, gdyż jest on trudny w zagęszczaniu.

Przy zasypywaniu fundamentów dużym ułatwieniem będzie zastosowanie minikoparki. Urządzenie przyspieszy prace ziemne, jednak należy uważać na narożnikach ścian, gdyż łopata minikoparki mogłaby je uszkodzić. Narożniki, jak i całe fundamenty, można też zasypać ręcznie przy użyciu szpadla, zwłaszcza jeśli budowę realizujesz systemem gospodarczym i zależy ci na oszczędnościach. Na koniec ziemię, którą obsypiesz fundamenty od zewnątrz, należy ukształtować z około 5-procentowym spadkiem. Dzięki temu deszczówka będzie mogła swobodnie odpływać poza teren fundamentów bez ryzyka ich zalania.

 

Zagęszczanie po zasypywaniu fundamentów

Zagęszczanie fundamentów podczas ich zasypywania wykonuje się po wyłożeniu około 30-centymetrowej warstwy pospółki, tłucznia lub piasku. Najpierw każdą warstwę należy zwilżyć wodą, co znacznie ułatwia wibrację podłoża. Zagęszczanie natomiast wykonuje się przy użyciu specjalistycznych sprzętów takich jak zagęszczarki lub ubijaki spalinowe. Efektywne zagęszczanie zakłada co najmniej czterokrotne przejście po warstwie kruszywa z maszyną. Zagęszczanie fundamentów należy przeprowadzać ostrożnie, gdyż manewrując ciężkim urządzeniem bardzo łatwo o uszkodzenie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów lub instalacji w gruncie. Po zagęszczeniu końcowa warstwa piasku na fundamencie powinna tworzyć zbitą i niemal gładką powierzchnię.

 

PODZIEL SIĘ: