Jak chronić fundamenty przed wilgocią? Wilgoć w domu – fundamenty

Data dodania: 22.04.2019 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Fundamenty muszą być dobrze zabezpieczone nie tylko przed ucieczką ciepła, ale głównie przed działaniem wilgoci i wody. Jeśli będą mokre, pogorszy się między innymi ich izolacyjność termiczna oraz wzrosną koszty ogrzewania.

Przy długotrwałym zawilgoceniu fundamentów dojdzie do pojawienia się na nich pleśni i zagrzybienia oraz do osłabienia źle zaizolowanej konstrukcji. Niewystarczające zabezpieczenie fundamentów może doprowadzić do zawilgocenia ścian domu. Optymalny sposób zabezpieczenia posadowienia budynku zależy od poziomu wód gruntowych i rodzaju gruntu, jest więc zawsze dopasowywany do konkretnego miejsca i obiektu.

 

Izolacja przeciwwilgociowa

W większości domów stosuje się izolację przeciwwilgociową nazywaną lekką. Chroni ona przed wodą opadową wsiąkającą w grunt i przed podciąganiem kapilarnym wilgoci z gruntu. Izolacja przeciwwilgociowa chroni przed wodą, która nie wywiera ciśnienia na fundamenty. Zastosowanie takiego rozwiązania jest możliwe, jeśli poziom wody gruntowej znajduje się poniżej ław fundamentowych, a grunt jest przepuszczalny dla wody i nie zatrzymuje wody opadowej. Izolacja przeciwwilgociowa nie ochroni fundamentów, jeśli nagle podniesie się poziom wód gruntowych. W domach jednorodzinnych rzadko wykonuje się izolację ciężką, czyli przeciwwodną.

 

Izolacja pozioma

W fundamentach domu musi się znaleźć izolacja pozioma. Taka bariera zabezpiecza ściany nadziemia przed kapilarnym podciąganiem wilgoci. Układa się ją na wierzchu ścian fundamentowych, stosując papę na lepiku. Poziomą izolację przeciwwilgociową układa się również na ławach fundamentowych.

Materiały do izolacji poziomych muszą mieć odpowiednią odporność na obciążenia. Do wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej wystarczy jedna warstwa papy termozgrzewalnej lub membrany samoprzylepnej albo dwie warstwy papy na lepiku (izolacja przeciwwodna wymagałaby przynajmniej dwóch warstw papy termozgrzewalnej).

Izolację poziomą układa się też w podłodze na gruncie wykonywanej w domach niepodpiwniczonych (w budynku podpiwniczonym robi się poziomą izolację pod posadzką piwnicy). Zazwyczaj stosuje się tu uszczelnienie z papy podkładowej bądź grubej folii polietylenowej. Zwykle izolacja przeciwwilgociowa podłogi na gruncie pojawia się dopiero podczas prac wykończeniowych, nie zaś podczas wylewania fundamentów, bo wtedy łatwo byłoby ją uszkodzić.

W budynku posadowionym na płycie fundamentowej izolację przeciwwilgociową układa się najczęściej na ociepleniu, czasem także pod nim. Stosuje się tu grube hydroizolacyjne folie polietylenowe układane w dwóch-trzech warstw lub membrany EPDM.

 

Izolacja pionowa

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa chroni przed wilgocią z gruntu, wodą gruntową i opadową. Po poziomym zaizolowaniu ław od zewnątrz zabezpiecza się ściany fundamentowe (lub piwniczne). Ściany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych izoluje się z obu stron. Zwykle pionowe izolacje wykonywane są z roztworów lub emulsji asfaltowych, niekiedy lepiku lub papy klejonej lepikiem do podłoża (powłoki asfaltowe, lepik lub papa na lepiku nie są odporne na wodę pod ciśnieniem).

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa musi być połączona w sposób ciągły i szczelny z izolacją poziomą zarówno ścian, jak podłogi na gruncie.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej wykonuje się izolację termiczną.

PODZIEL SIĘ: