Stan surowy zamknięty – co oznacza i co obejmuje?

Data dodania: 30.03.2021 | Anna Adamczak–Bugno
dom w stanie surowym zamkniętym
Facebook Messenger Twitter Mail

Stan surowy zamknięty oznacza, że realizacja budowy osiągnęła półmetek. Obiekt budowlany na tym etapie jest wyposażony w okna i drzwi zewnętrzne, a jeśli w jego bryle ma znajdować się garaż, to ma on już bramę.

Stan surowy otwarty i zamknięty domu to etapy budowy osiągane zazwyczaj w ciągu jednego sezonu budowlanego. Budynek w stanie surowym zamkniętym jest niepodatny na działanie wiatru i deszczu.

Stan surowy zamknięty – co to znaczy?

Stan surowy zamknięty domu nie jest definiowany przez prawo budowlane, jednak z reguły oznacza osiągnięcie konkretnego etapu robót. Budynek jest wtedy dokładnie zabezpieczony przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych (głównie wiatru, deszczu i śniegu), ale nie jest jeszcze obiektem gotowym do użytku. Dla większości inwestorów i wykonawców osiągnięcie stanu surowego zamkniętego oznacza półmetek w pracach związanych z realizacją inwestycji. Dotyczy to przede wszystkim czasu, który jest potrzebny do wykonania pozostałych robót. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, z reguły oznacza to, że wydano więcej niż połowę środków pieniężnych przeznaczonych na wzniesienie nieruchomości.

Jak już wspomniano, nie istnieje formalna definicja stanu surowego zamkniętego. Aby uniknąć nieporozumień, przed podpisaniem umowy z wykonawcą robót odpowiedzialnym za osiągnięcie takiego etapu warto ustalić dokładny zakres prac.

Stan surowy otwarty a zamknięty

Stan surowy otwarty i zamknięty z reguły następują po sobie w stosunkowo krótkim czasie. Po zakończeniu robót konstrukcyjnych związanych z realizacją części nośnej budynku obiekt przechodzi ze stanu zero do stanu surowego otwartego. Zamknięcie wszystkich otworów w przegrodach zewnętrznych oznacza z kolei doprowadzenie budynku do stanu surowego zamkniętego. Do wykonania pozostają w takim przypadku roboty związane z przejściem do etapu deweloperskiego, a następnie tzw. stanu pod klucz.

Stan surowy zamknięty – co wchodzi w jego skład?

Stan surowy zamknięty oznacza, że konstrukcja budynku jest gotowa, ale poszczególne elementy obiektu są w formie surowej, a więc nie mają jeszcze warstw wykończeniowych. Na ścianach wewnętrznych i sufitach brakuje tynku, a na posadzkach nie ma wylewek. Instalacje wewnątrz nie są rozprowadzone. Elewacja budynku na tym etapie to surowy materiał murowy lub beton.

Na etapie stanu surowego zamkniętego obiekt jest wyposażony w:

  • elementy posadowienia – fundamenty;
  • ściany zewnętrzne i wewnętrzne (nośne i działowe);
  • przegrody międzykondygnacyjne – stropy;
  • konstrukcję dachu;
  • stałe schody (jeśli obiekt ma mieć więcej niż jedną kondygnację użytkową);
  • kanały wentylacyjne;
  • elementy stolarki okiennej;
  • drzwi zewnętrzne;
  • bramę garażową (jeśli w bryle obiektu został przewidziany garaż).

Ile kosztuje stan surowy zamknięty domu?

Koszt doprowadzenia budynku do stanu surowego zamkniętego zależy przede wszystkim od jego wielkości i przyjętych rozwiązań technologicznych. Szacuje się, że osiągnięcie tego etapu budowy pochłania ponad 50% środków pieniężnych przeznaczonych na realizację inwestycji. Przy odpowiednio zoptymalizowanym projekcie domu koszt stanu surowego zamkniętego może być mniejszy niż 200 tysięcy złotych. Minimalizacja wydatków jest możliwa poprzez wykonanie prostej bryły budynku przykrytej nieskomplikowaną więźbą dachową. Domy o takim poziomie kosztów z reguły są budynkami parterowymi. Na wielkość wydatków związanych z osiągnięciem takiego etapu budowy wpływa także lokalizacja inwestycji. Budowa położona blisko znaczących ośrodków aglomeracyjnych z pewnością będzie wymagała większych nakładów pieniężnych.

Czas doprowadzenia inwestycji do stanu surowego zamkniętego zależy od wielu zmiennych. Duże znaczenie ma w tym przypadku dostępność założonych w projekcie materiałów oraz płynność realizacji robót, na którą wpływa między innymi sytuacja finansowa inwestora. Istotny wpływ na tempo postępu robót mają także warunki atmosferyczne. Należy bowiem pamiętać, że część robót konstrukcyjnych wymaga realizacji przy sprzyjającej pogodzie. Średni czas przewidywany w harmonogramach na osiągniecie stanu surowego zamkniętego wynosi od 3 do 6 miesięcy. Krótszy czas realizacji robót dotyczy w tym przypadku budynków o konstrukcji szkieletowej. W przypadku budowy domu w technologii tradycyjnej (murowanej) na realizację stanu surowego zamkniętego najbezpieczniej (również pod względem technologicznym) jest przewidzieć minimum 6 miesięcy.

Przechodząc ze stanu surowego otwartego do zamkniętego, każdy inwestor staje przed wyborem elementów stolarki okiennej i drzwiowej. Mając na uwadze zaostrzające się europejskie wymogi dotyczące dążenia inwestycji w kierunku budownictwa energooszczędnego i pasywnego, warto bardzo świadomie podejmować decyzje dotyczące zakupu. Zakup okien i drzwi o niskim współczynniku przenikania ciepła (współczynnik U) oraz powierzenie montażu doświadczonym instalatorom przyczyni się do widocznych oszczędności na etapie użytkowania budynku.

PODZIEL SIĘ: