Budowa przed zimą – jak zabezpieczyć materiały budowlane i sprzęt składowane na budowie?

Data dodania: 28.07.2018 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Materiały budowlane zimą są narażone na niskie temperatury oraz intensywne opady śniegu i deszczu, które powodują ich niszczenie. Jeśli więc nadejdzie zima, a na placu budowy pozostało wiele niewykorzystanych materiałów, musimy je odpowiednio zabezpieczyć przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz złodziejami.

Budowa domu nie zawsze idzie zgodnie z harmonogramem prac i często na okres zimy musi zostać wstrzymana. Pamiętajmy, że sprzęt i zakupione materiały budowlane mają nie tylko dużą wartość materialną. Niewłaściwie przechowywane materiały budowlane zimą mogą stracić swoje właściwości. Martwy sezon może też kusić nieproszonych gości. Jeśli więc nie chcemy ponieść strat materialnych, konieczne jest przeniesienie materiałów budowlanych w miejsca zadaszone, a niektóre w szczelnie zamknięte. Dotyczy to nie tylko materiałów, które zostają na rozpoczętej budowie – w grę wchodzą również materiały budowlane kupowane zimą.

Przeczytaj także: Budowa domu jednorodzinnego zimą

Magazynowanie materiałów budowlanych zimą na budowie

Do przechowywania materiałów budowlanych na budowie można wykorzystać wiatę, garaż lub wznoszony budynek, jeśli został on zadaszony. Dotyczy to m.in. wełny mineralnej, styropianu, stali, chemii budowlanej. Tynki, zaprawy, kleje, hydroizolacje płynne i inne tego typu materiały budowlane zimą, w minusowych temperaturach, mogą zamarznąć, a po rozmrożeniu stracą swoje właściwości. Nieosłonięta stal może zardzewieć.

Sposób składowania materiałów budowlanych oraz materiałów chemicznych (do których zalicza się chemia budowlana) szczegółowo określają Polskie Normy. Pamiętajmy, aby zabezpieczyć podłoże przed korozją, kwasami i materiałami łatwopalnymi. Nie przechowujmy łatwopalnych materiałów w pobliżu materiałów chemicznych, które mogą spowodować łatwy zapłon. Dobrym rozwiązaniem jest przechowywanie chemii budowlanej w oddzielnym, przystosowanym do tego pomieszczeniu.

 

Składowanie sprzętów

Zadbajmy też o sprzęt – przed zimą powinien być oczyszczony i sprawdzony, aby wraz z nastaniem pierwszych ciepłych dni był „gotowy do pracy”. Nawet resztki betonu pozostawione w betoniarce czy taczkach zamarzną i będziemy musieli je wykuwać, co jest dość uciążliwe. Sprzęt budowlany najlepiej przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu. Jeśli to możliwe, nie pozostawiajmy go na placu budowy, ponieważ może być cennym łupem dla złodziei. A jeśli pozostanie na placu budowy, najlepiej, aby był on monitorowany.

 

Składowanie materiałów sypkich

Cement i gips – te materiały budowlane najczęściej magazynowane są w workach, które układamy krzyżowo w stosach do 10 warstw. Sypkie materiały budowlane zimą należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Minimalna odległość od ściany w przypadku cementu powinna wynosić 15 cm, a gipsu 0,5 m. Powierzchnia składowania powinna być ponad poziomem terenu na 15-20 cm. Możemy do tego celu wykorzystać palety lub podłogę drewnianą na legarach.

Kruszywa budowlane, np. piasek, pospółka, żwir – najlepiej usypywać je w pryzmach. Pod pryzmą powinno być podłoże betonowe, z wykonanym spadkiem, który ułatwi usuwanie wód opadowych.

 

Przechowywanie materiałów ściennych i stropowych

Ceramiczne materiały budowlane zimą – cegły i pustaki – należy przechowywać na wyrównanym i utwardzonym gruncie. Na paletach ceramiczne materiały budowlane układa się w jednej warstwie. Jeśli materiały zostały zdjęte z palety, trzeba je ułożyć w stosy o wysokości nieprzekraczającej 2,5 m. Pustaki stropowe układamy warstwami do wysokości 1,5 m. Elementy ścienne i stropowe z ceramiki poryzowanej wymagają ustawienia pod zadaszeniem, ustawiamy więc je na paletach w dwóch warstwach lub luzem w stosach do wysokości 2 m.

Elementy ścienne i stropowe wapienno-piaskowe – te materiały budowlane zimą przechowuje się na paletach ustawianych w dwóch warstwach lub luzem w stosach równo ułożonych do wysokości 2 m.

Elementy ścienne i stropowe z betonu komórkowego – muszą być przechowywane w miejscach zadaszonych np. pod wiatą na paletach ustawianych w dwóch warstwach.

Materiały prefabrykowane betonowe – wielkowymiarowe materiały budowlane zimą składuje się na podkładach, kozłach, zgodnie z instrukcją producenta. Elementy należy układać pionowo lub pochyło, oddzielając od siebie przekładkami z miękkiego materiału, np. miękkiej płyty pilśniowej. Jeżeli musimy układać je poziomo, poszczególne warstwy muszą być oddzielone od siebie przekładkami drewnianymi.

Uwaga! Murowe materiały budowlane zimą powinniśmy szczelnie zestawić i przykryć papą lub plandeką, aby nie uległy oblodzeniu.

 

Przechowywanie materiałów izolacyjnych

Papy asfaltowe (bitumiczne) – rolki składuje się w magazynie zamkniętym, układając jednowarstwowo pionowo. Można również składować pod wiatami, jednak jeśli rolka przemarznie, należy ją przed rozwinięciem umieścić na co najmniej 6 godzin w ciepłym pomieszczeniu (+20 stopni C), co zapobiega pękaniu papy.

Wełna mineralna i wyroby z wełny – przechowuje się je w magazynach zamkniętych z zapewnioną dobrą wentylacją. Rolki lub płyty układa się warstwami do wysokości nie większej niż 3 m. Układanie wyższych stosów grozi niekorzystnym sprasowaniem wyrobów z wełny.

 

Przechowywanie materiałów dachowych

Dachówki ceramiczne i cementowe – układamy rzędami w 2-5 warstwach w stosie po około 250 sztuk. Każdą dachówkę ustawiamy na dłuższej krawędzi parami przeciwlegle ułożonymi zaczepami. Każda warstwa powinna być ułożona na dwóch listwach w odległości 5 cm od krawędzi. Warstwy oddzielamy drewnianymi przekładkami. Gąsiory ceramiczne ustawiamy pionowo na szerszym końcu, rzędami obok siebie, maksymalnie w 2 warstwach. Te materiały budowlane w porze jesienno-zimowej trzeba zabezpieczyć folią.

Blachodachówka – aby nie dopuścić do uszkodzenia powłok ochronnych pokrycia, pakiety blachy zabezpieczone folią składujemy w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Należy je odseparować od ziemi, stosując podpory o wysokości nie mniejszej niż 10 cm i wysokości 20 cm. Jeśli blachodachówki są w paczkach, trzeba je przełożyć listwami.

Blacha i elementy stalowe – te materiały budowlane zimą powinny być przechowywane w magazynach suchych. Blachy stalowe w arkuszach mogą być składowane do wysokości 30 cm, zwoje należy zaś przechowywać pionowo, natomiast druty i liny należy układać w zwojach na podłodze. Stal kształtowa długa lub o dużych przekrojach jest składowana zależnie od rodzaju wyrobu do wysokości 0,5-1,5 m np. pręty stalowe na podkładkach i między słupami ograniczającymi lub na koźle stalowym. Wyroby hutnicze o małych przekrojach przechowuje się według wymiarów i gatunków w przegrodach, np. drut na stojakach lub w kręgach albo bębnach np. liny.

 

Przechowywanie materiałów instalacyjnych i urządzeń sanitarnych

Kamionkowe (ceramiczne) rury kanalizacyjne – przechowujemy w stosach (do wysokości 1,2 m), układając każdy wyrób w pozycji leżącej na przemian kielichami. Kolejne warstwy powinniśmy układać równolegle lub pod kątem 90 stopno do poprzedniej warstwy. Rury o średnicy powyżej 50 cm lepiej składować pionowo w specjalnych kołnierzach.

Grzejniki płytowe – w przypadku pojawienia się wilgoci wewnątrz opakowania, należy ją natychmiast usunąć, a grzejnik wysuszyć. Grzejniki należy składować na paletach, a zdjęte z palet ustawiać w pozycji pionowej, zabezpieczając przed uszkodzeniem szczególnie ich dolne krawędzie.

Uwaga! Wszystkie materiały instalacyjne i urządzenia sanitarne magazynujemy w zamkniętych, suchych pomieszczeniach i chronimy przed kontaktem z wilgocią lub środkami żrącymi mogącymi doprowadzić do uszkodzenia powłoki.

 

Przechowywanie okien i drzwi

Okna i drzwi – stolarkę ustawiamy w pozycji pionowej z daleka od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz wysokiej temperatury. Najlepiej ustawić je na tekturze falistej, styropianie lub innym materiale zabezpieczającym spodnią krawędź przed zarysowaniem oraz przełożyć tekturą lub filcem.

 

Przechowywanie materiałów z drewna, drewnopochodnych i płyt g-k

Deski i surowiec tartaczny – te materiały budowlane zimą przechowuje się w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, w temperaturze 12-14 stopni C. Materiały układamy w stosy, które muszą być ustawione na słupkach i legarach. Deski układane w stosy warstwami należy przekładać przekładkami (listwami z drewna twardego). Przekładki układa się równolegle do legarów nad słupkami betonowymi. Odstęp między warstwami desek powinien wynosić minimum 25 mm, co wpływa na swobodny przepływ powierza, ograniczający możliwość paczenia i pękania drewna. Surowiec tartaczny należy układać dordzeniową (prawą) stroną do góry. Wysokość stosu wynosi maksymalnie 4 m.

Płyty pilśniowe i sklejki – przechowujemy w pomieszczeniach przewiewnych i suchych. Układamy je płasko jedną na drugiej na równej podłodze. Stosy można tworzyć z płyt o takich samych wymiarach.

Płyty gipsowo-kartonowe – owinięte folią składujemy na podkładach i układamy szerokością do frontu, grupując według rodzajów płyt. Maksymalna wysokość składowania to 1,2 m. podkładów z drewna, na które układa się płyty poziomo bez dystansów. Podkłady z drewna powinny być ułożone tak, aby zapobiec zwisowi płyt. Ze względu na brak konieczności zapewnienia przewiewu, stos, w jaki ułożono sklejkę, nie powinien mieć więcej niż 1 m.

Płyty gipsowo-kartonowe – owinięte folią składujemy na podkładach i układamy szerokością do frontu, grupując według rodzajów płyt. Maksymalna wysokość składowania to 1,2 m.

 

Przechowywanie farb

Farby suche – ze względu na ich wrażliwość na wilgoć należy przechowywać w pomieszczeniach suchych. Najlepiej, jeśli preparaty te przechowywane są w hermetycznie zamykanych pojemnikach fabrycznych, ustawionych z dala od grzejników, pieców czy miejsc, w których występuje światło słoneczne.

Farby płynne – ze względu na zawartość łatwopalnych rozpuszczalników i spoiw wymagają przechowywania w odpowiedniej temperaturze. Zbyt niska spowoduje rozkład, a zbyt wysoka parowanie.

 

Jak długo można przechowywać materiały na budowie?

Większość materiałów (elementy ścienne, dachówki, stolarka) można przechowywać praktycznie bez ograniczeń czasowych. Ważne jest tylko, aby materiały budowlane zimą miały zapewnione odpowiednie warunki – przede wszystkim były osłonięte od deszczu. Krótszy czas przechowywania mają wyroby chemii budowlanej, większość produktów ma trwałość od 6 do 12 miesięcy (farby, zaprawy, kleje itd.). Wyjątkiem są na przykład komponenty tynków akrylowych zewnętrznych (3 miesiące). 

PODZIEL SIĘ: