Zakup działki budowlanej – na co zwrócić uwagę?

Data dodania: 21.04.2021 | Anna Adamczak–Bugno
działki budowlane
Facebook Messenger Twitter Mail

Zakup działki budowlanej, oprócz wpłaty środków pieniężnych na konto sprzedającego, wymaga dopełnienia także innych formalności i generuje koszty dla kupującego. Jednym z podstawowych wydatków jest są koszty notarialne związane z zakupem, a potem coroczne odprowadzanie podatku od nieruchomości.

Przed formalnym zakupem danej nieruchomości warto przede wszystkim sprawdzić, czy jest to działka budowlana, a także dowiedzieć się, jakie obiekty można wznieść w obrębie jej granic.

 

Zakup działki budowlanej – na co warto zwrócić uwagę?

Planując zakup działki budowlanej, warto dokładnie przeanalizować kilka istotnych kwestii:

  • położenie działki – lokalizacja przyszłego domu ma wpływ na wiele aspektów życia (m.in. na czas dojazdu do pracy czy szkoły). Usytuowanie nieruchomości zazwyczaj decyduje także o jej wartości;
  • ukształtowanie terenu – ewentualne spadki na działce z reguły są przyczyną podniesienia ogólnych kosztów budowy. Na pochyłym terenie zazwyczaj trzeba wykonywać fundamenty schodkowe, co praktycznie wyklucza możliwość zakupu gotowego projektu domu;
  • droga dojazdowa – zgodnie z wymogami prawnymi, aby na działce można było wybudować dom, musi ona mieć dostęp do drogi publicznej. Zdarza się, że kwestia ta wymusza ustalenie kosztownej służebności na gruntach należących do sąsiadów. Typ drogi (asfaltowa czy nieutwardzona) będzie decydował o komforcie korzystania z niej. Warto wziąć pod uwagę również kwestie związane z koniecznością odśnieżania trasy w przypadku wystąpienia opadów śniegu;
  • kształt – z projektowego punktu widzenia najprostsze w zagospodarowaniu są działki o kształcie kwadratu lub prostokąta o zbliżonych wymiarach prostopadłych boków. Przymierzając się do zakupu działki, warto przeanalizować gotowe projekty domów. Na stronach internetowych biur projektowych oferujących takie opracowania zazwyczaj znajdują się informacje o minimalnych wymiarach działki pod dany typ budynku;
  • rodzaj gruntu na działce – słabe parametry podłoża gruntowego mogą skutkować znaczącym wzrostem kosztów budowy, a nawet uniemożliwić posadowienie budynku na planowanym obszarze. W przypadku gdy grunt nie daje możliwości przeniesienia obciążeń z obiektu, konieczna może być jego stabilizacja lub wymiana. Jeśli na działce zalegają grunty nieprzepuszczalne, trzeba zastanowić się nad kwestią odpowiedniego drenażu;
  • usytuowanie działki względem stron świata – chodzi między innymi o kwestię strony, od której znajduje się droga dojazdowa, która najpewniej będzie prowadzić do garażu usytuowanego z tej samej strony. Lokalizacja części gospodarczej budynku często wpływa na położenie pomieszczeń użytkowych domu (garaż zazwyczaj jest z przodu obiektu, a pozostałe pomieszczenia w boczno-tylnej części);
  • sąsiedztwo działki – obecność wysokich drzew lub znacznych wyniesień terenu może powodować zacienienie obszaru działki, a także spływanie wód opadowych.

Po sprawdzeniu podstawowych informacji o działce nie zapomnij o kwestiach formalnych. Należy do nich m.in. sprawdzenie księgi wieczystej (upewnij się, czy nieruchomość nie jest obciążona) oraz ustalenie rodzaju zabudowy, która może zostać na niej wzniesiona. Planując zakup działki, warto podjąć ze sprzedającym temat dotyczący opłat notarialnych za sporządzenie aktu oraz zorientować się w wysokości przyszłego podatku.

 

Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana?

Ustalenie, czy dana działka jest budowlana, można przeprowadzić na dwa sposoby. Jeśli na danym obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zapoznaj się z jego zapisami. W tym celu możesz pobrać dany akt prawa miejscowego ze strony internetowej urzędu miasta lub gminy bądź skierować do organu pismo z prośbą o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP. Jeśli dla danego terenu nie został ustalony MPZP, konieczne będzie wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Mimo czasochłonności tego procesu warto to zrobić przed zakupem, aby uniknąć przykrych niespodzianek. Co ważne, przy staraniu się zarówno o wydanie wypisu i wyrysu z aktu prawa miejscowego, jak i decyzji o warunkach zabudowy nie trzeba przedstawiać dokumentów potwierdzających własność nieruchomości, bez przeszkód możesz więc to zrobić przed zakupem działki.

 

Kto może kupić działkę rolno-budowlaną?

Działka rolno-budowlana to obszar mieszany, składający się z części rolnej i fragmentu, na którym można wznosić obiekty budowlane. W świetle aktualnych przepisów nie tylko rolnik ma możliwość zakupu takiej działki. Zgodnie z prawem każdy może nabyć do 1 hektara ziemi rolnej położonej zarówno na obszarze miejskim, jak i wiejskim bez konieczności informowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Osoba niebędąca rolnikiem ma prawo do zakupu tylko jednej działki rolnej, a jeśli jej powierzchnia jest większa niż 1 hektar, nabywca zostanie zobowiązany do podjęcia działalności związanej z rolnictwem.

PODZIEL SIĘ: