Co należy sprawdzić przed zakupem działki budowlanej?

Data dodania: 23.04.2021 | Anna Adamczak–Bugno
sprawdzanie działki budowlanej na mapie
Facebook Messenger Twitter Mail

Dokładne sprawdzenie działki budowlanej przed zakupem nie jest bardzo trudne ani czasochłonne. Wiele ważnych kwestii można sprawdzić w internecie.

Szczegółowe sprawdzenie działki przed zakupem zmniejsza ryzyko, że w przyszłości nie będzie można jej zagospodarować zgodnie ze swoimi planami.

 

Dlaczego warto sprawdzić działkę przed jej zakupem?

Planując zakup działki budowlanej i budowę domu, nie należy kierować się jedynie położeniem nieruchomości gruntowej. Kwestia ta ma oczywiście istotny wpływ na przyszły komfort życia, ale istnieją inne informacje, które warto, a nawet trzeba pozyskać przed sfinalizowaniem transakcji. Jedną z najważniejszych spraw jest ustalenie stanu prawnego działki, a także sprawdzenie wytycznych dotyczących sposobu jej zagospodarowania.

 

Co należy sprawdzić przed zakupem działki?

Do najważniejszych kwestii, które należy ustalić przed zakupem działki, należą:

 • sprawdzenie księgi wieczystej działki – ustalenie, czy informacje podane przez sprzedającego są zgodne z zapisami w księdze wieczystej. Dostęp do księgi wieczystej jest powszechny, co oznacza, że każdy, kto zna jej dokładny numer, ma prawo ją przeglądać. Zapoznanie się z zapisami KW jest możliwe poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości (Centralną Bazę Danych Ksiąg Wieczystych). Przeglądając konkretną księgę, zwróć uwagę na jej poszczególne działy:
  • w pierwszej części sprawdź, czy zapisane oznaczenie nieruchomości pokrywa się z identyfikatorem zawartym w katastrze prowadzonym przez Państwową Ewidencję Gruntów;
  • w drugim dziale znajdziesz dane właściciela działki i możesz je zweryfikować z informacjami podanymi przez sprzedającego.;
  • w trzeciej części wymienione są wszystkie ograniczenia nałożone na nieruchomość (m.in. różnego rodzaju służebności);
  • w czwartym dziale możemy zweryfikować czy działka nie jest obciążona hipoteką;

    

 • sprawdzenie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – reguluje on między innymi rodzaj obiektów budowlanych, które można wznieść na obszarze działki. Dokument ten określa również dopuszczalną powierzchnię zabudowy, parametry obiektów budowlanych (np. wysokość), a także wymaganą formę architektoniczną (np. kąt nachylenia dachu) oraz sposób usytuowania budynku względem granic działki. Ustalenie zapisów MPZP jest możliwe na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest sprawdzenie dokumentu udostępnionego na stronie internetowej urzędu gminy lub miasta, a drugim – wystąpienie z formalnym wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP. Jeśli na danym obszarze nie obowiązuje MPZP, złóż wniosek o wydanie warunków zabudowy dla działki, którą jesteś zainteresowany. W obu przypadkach informacje dotyczące dopuszczalnego sposobu zagospodarowania działki zostaną udostępnione przez urząd każdemu zainteresowanemu po wniesieniu odpowiedniej opłaty skarbowej.

 

Jakie inne informacje o działce będą pomocne?

Mając dostęp do zapisów zawartych w MPZP, sprawdź przeznaczenie obszarów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie nieruchomości gruntowej, którą planujesz nabyć. Z reguły wytyczne dotyczące zagospodarowania terenów przyległych są analogiczne jak dla działki budowlanej, która ma zostać zabudowana. Zdarza się jednak, że np. w stosunkowo niedalekiej odległości jest planowany przebieg obwodnicy miasta, co z pewnością wpłynie na komfort eksploatacji działki i wybudowanego domu. Podobnie jest w przypadku, gdy w okolicy przewidziano działki pod specyficzną działalność gospodarczą.

Stojąc przed decyzją dotyczącą zakupu nieruchomości gruntowej, warto dokładnie przestudiować kwestię uzbrojenia interesującego nas obszaru. W tym przypadku chodzi między innymi o możliwość przyłączenia nowego budynku do podstawowych mediów (wody, prądu, gazu). Jeśli dana okolica nie jest przyłączona do sieci wodociągowej, konieczne będzie wykonanie studni, co wiąże się z dodatkowymi formalnościami. Jeśli natomiast odległość działki od istniejącej linii energetycznej będzie zbyt duża, może to wiązać się z bardzo wysokimi kosztami zrealizowania przyłącza. Z drugiej strony, jeśli przez obszar działki przebiegają linie średniego lub wysokiego napięcia, wzniesienie budynku mieszkalnego może okazać się niemożliwe.

Przed sfinalizowaniem transakcji związanej z zakupem działki warto ustalić jej historię i obecny status w kontekście warunków gruntowo-wodnych. Rodzaj podłoża gruntowego w obrębie działki ma bowiem istotny wpływ na rodzaj i wielkość przyszłych fundamentów pod dom. W tym celu dobrze jest zasięgnąć opinii okolicznych mieszkańców, a nawet zlecić wykonanie badań geologicznych. Dzięki takim działaniom unikniemy zakupu obszaru, który np. w przeszłości był wysypiskiem śmieci lub mokradłem.

PODZIEL SIĘ: