Działka siedliskowa – czym różni się od działki budowlanej?

Data dodania: 25.04.2021 | Anna Adamczak–Bugno
działka siedliskowa
Facebook Messenger Twitter Mail

Definicja działki siedliskowej określa ją jako grunt związany z rolnictwem przeznaczony do wzniesienia budynku mieszkalnego i obiektów gospodarczych. Siedlisko ma więc służyć zaspokojeniu potrzeb związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Budowa domu na działce siedliskowej jest możliwa, jeśli inwestor jest rolnikiem. W innej sytuacji konieczne jest odrolnienie gruntu. 

 

Działka siedliskowa ‒ definicja

Działka siedliskowa jest nieruchomością gruntową, na której znajdują się obiekty będące częścią produkcji rolnej. Za część składową działki siedliskowej uznaje się ziemie znajdujące się pod budynkami wchodzącymi w skład danego gospodarstwa rolnego. W związku z tym osoba planująca wzniesienie domu w obrębie siedliska jest zobowiązana do wybudowania dodatkowych obiektów, które zostaną wykorzystane w ramach produkcji rolnej. Budynki, które spełniają te kryteria, to m.in. obory, stajnie lub chlewnie. Planując zabudowanie działki siedliskowej, należy mieć na uwadze, że przyszłe obiekty muszą spełniać wymogi zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (jeśli na danym obszarze nie obowiązuje MPZP). Kwestia konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla budynków stawianych w siedlisku jest regulowana przez prawo budowlane. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami pozwolenie nie jest wymagane przy budowie zbiorników na kompost o powierzchni mniejszej niż 35 m2, płyt przeznaczonych do składowania obornika, a także budynków gospodarczych parterowych mniejszych niż 35 m2 i o rozpiętości nieprzekraczającej 4,8 m. Z omawianego obowiązku są także zwolnione suszarnie kontenerowe o powierzchni mniejszej niż 21 m2.

 

Działka siedliskowa ‒ budowa domu

Budowa domu w obrębie działki siedliskowej z pewnością wymaga mniej formalności niż procedura odrolnienia nieruchomości gruntowej. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nie każda działka rolna może zostać uznana za siedlisko. Warto także pamiętać, że działka siedliskowa musi być powiązana z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

Planując budowę domu na działce siedliskowej, w pierwszym etapie należy ustalić, jakie wytyczne względem niej znajdują się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli w danej gminie nie ma ustalonego MPZP, trzeba wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Na podstawie obu dokumentów można ustalić minimalną powierzchnię działki, która została uznana za możliwą do zabudowania. W sytuacji gdy powierzchnia posiadanej przez nas nieruchomości gruntowej jest mniejsza niż wartość określona na podstawie studium uwarunkowania przestrzennego, otrzymanie pozwolenia na budowę nie jest możliwe. Warto również wiedzieć, że w takim przypadku urząd z góry odmówi wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Zabudowę działki siedliskowej może zrealizować osoba będąca rolnikiem, czyli taka, która od przynajmniej 5 lat prowadzi gospodarstwo lub pracuje w produkcji rolnej. Rolnikiem jest również osoba, która ma udokumentowane wykształcenie rolnicze (na poziomie minimum zasadniczym) i jest właścicielem, dzierżawcą lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości rolnej. Za gospodarstwo rolne uznaje się obszar rolny o powierzchni wynoszącej przynajmniej 1 ha.

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy może nabyć działkę siedliskową. Jeśli kupującym jest rolnik, postępowanie jest realizowane w zwykłym trybie. W sytuacji gdy inwestor nie pracuje w ramach produkcji rolnej, to może zakupić siedlisko, ale musi spełnić dodatkowy warunek. Jeśli w takim przypadku istnieje prawomocne pozwolenie na budowę, na podstawie którego mają być lub są realizowane roboty, po wzniesieniu obiektu trzeba przejść procedurę odrolnienia działki.

Przeczytaj także: Budowa na działce rolnej z warunkami zabudowy – przepisy

 

Działka siedliskowa a budowlana

Działka budowlana to nieruchomość gruntowa o wielkości i cechach geometrycznych umożliwiających wzniesienie obiektów budowlanych. Zgodnie z wytycznymi działka budowlana powinna także mieć dostęp do drogi publicznej, a także być wyposażona w niezbędną infrastrukturę. W odniesieniu do działki siedliskowej nie ma takich wymagań. Wytyczne podają jedynie, że w obrębie siedliska mają znaleźć się budynki ściśle związane z gospodarstwem rolnym, do których może należeć budynek mieszkalny dla rolnika. W odniesieniu do działki siedliskowej nie ma także wymogów związanych z dostępem do drogi i uzbrojeniem terenu.

Szukając różnic pomiędzy działką rolną a siedliskową, warto pamiętać, że nieruchomość rolna to grunt przeznaczony do prac rolniczych związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą. Jak wspomniano powyżej, za działkę siedliskową uznaje się z kolei grunty położone pod zabudowaniami niezbędnymi do obsługi gospodarstwa. Z reguły oznacza to, że siedlisko jest częścią większej działki rolnej.

 

PODZIEL SIĘ: