OZE – odnawialne źródła energii

Data dodania: 14.07.2018 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Budowa domu wiąże się dzisiaj z koniecznością zaplanowania efektywnego i ekonomicznego sposobu jego ogrzewania, dlatego coraz częściej sięgamy po nowe, odnawialne źródła ciepła. Dużym zainteresowaniem inwestorów cieszą się nowoczesne urządzenia, które pozyskują energię z odnawialnych źródeł i przetwarzają ją na cenne ciepło do ogrzewania.

Energia odnawialna, w dużym uproszczeniu, to energia, której zasoby uzupełniają się w naturalny sposób w dość krótkim czasie. Pozwala to traktować je jako zasoby niewyczerpalne. Do źródeł energii odnawialnej zaliczamy: promieniowanie słoneczne, wiatr i energię skumulowaną w powietrzu, gruncie i wodzie, a także biomasę, biogaz i biopaliwa. Pozyskiwanie energii z tych źródeł ogranicza zużycie tradycyjnych paliw, obniża emisję szkodliwych substancji do środowiska i, co bardzo ważne, redukuje wydatki związane z ogrzewaniem domu.

 

Ogrzewanie domu – energia cieplna ze słońca

Energię z promieniowania słonecznego wykorzystują kolektory, przetwarzając ją na ciepło, które przekazują do instalacji grzewczej. Na rynku dostępne są kolektory cieczowe oraz powietrzne – montowane najczęściej na połaci dachu lub elewacji. W budynkach jednorodzinnych powszechnie stosowane są kolektory cieczowe. Służą one przede wszystkim do ogrzewania wody użytkowej, wspomagając pracę podstawowego urządzenia grzewczego.

Odpowiednio zaprojektowana i wykonana instalacja może zaspokoić ok. 60 proc. rocznego zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej i tym samym znacznie obniżyć koszty energii elektrycznej czy tej pozyskiwanej na ten cel m.in. z gazu czy oleju opałowego.

 

Ogrzewanie domu – energia cieplna z gruntu, wody i powietrza

Pompy ciepła to efektywne i sprawdzone urządzenia, które – w zależności od rodzaju – wykorzystują energię zgromadzona w gruncie, wodzie i powietrzu na potrzeby ogrzewania budynków oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Mogą one zastąpić w tej funkcji tradycyjne kotły zasilane gazem czy olejem, także nagrzewnice elektryczne.

Pompy ciepła mogą współpracować z innymi odnawialnymi źródłami ciepła, np. z kolektorami słonecznymi czy ogniwami fotowoltaicznymi. Rozwiązanie to pozwala stworzyć energooszczędny, ekologiczny i niezależnych od dostaw konwencjonalnych paliw system ogrzewania domu.

 

Ogrzewanie domu – mała elektrownia wiatrowa

Chociaż w naszym klimacie to rzadko spotykane rozwiązanie, warto wiedzieć, że istnieje taka możliwość. Tak zwane małe elektrownie wiatrowe wyposażone w niewielkie turbiny o mocy od 5 do 20 kW mogą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby lub zostać podłączone do sieci energetycznej.

To drugie rozwiązanie umożliwia sprzedaż energii operatorowi sieci dystrybucyjnej, dzięki czemu elektrownia staje się dodatkowym źródłem dochodu. Wymaga to jednak przejścia przez rozbudowaną procedurę formalną i uzyskania koncesji na wytwarzanie energii.

Energia wiatru przetworzona na energię elektryczną może być wykorzystywana m.in. do ogrzewania pomieszczeń domowych, wody użytkowej, zasilania urządzeń technologicznych czy napędu pomp. Budowa małej elektrowni wiatrowej wymaga odpowiedniej lokalizacji (tereny otwarte, naturalne wzniesienia terenu).

Jednym z najkorzystniejszych rozwiązań jest wykorzystanie małej elektrowni wiatrowej na potrzeby ogrzewania wody użytkowej. Taka elektrownia wymaga zastosowania mniej skomplikowanej turbiny i osprzętu, co znacznie obniża nakłady inwestycyjne.

 

Ogrzewanie domu – energia cieplna z biomasy i biogazu

Energia odnawialna może również pochodzić z biomasy roślinnej. Dostarczają jej m.in. rośliny energetyczne charakteryzujące się szybkim tempem wzrostu i łatwością pozyskiwania substancji pokarmowych z gleby. Do takich roślin zalicza się np. wierzbę wiciową, trzcinę pospolitą, miskant olbrzymi czy ślazowiec pensylwański.

Spalanie biomasy nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne i jest zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, gdyż uważa się, że ilość CO2 emitowanego do atmosfery w procesie spalania jest mniejsza niż ilość tego związku, pochłanianego przez rośliny w czasie ich uprawy. Plantacje roślin energetycznych umożliwiają wykorzystanie mało urodzajnych lub skażonych gleb pod uprawę. Oprócz roślin energetycznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych wykorzystuje się również słomę z rzepaku, słonecznik, kukurydzę uprawianą na ziarno oraz odpady drzewne z lasów i przemysłu drzewnego.

PODZIEL SIĘ: