Świadectwo charakterystyki energetycznej – przepisy

Data dodania: 20.07.2022 | Adrianna Piętka
Dwóch mężczyzn podczas rozmowy
Facebook Messenger Twitter Mail

Zgodnie z aktualnymi przepisami każdy budynek lub lokal powinien posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Co to jest i kto może je sporządzić?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to wymagany prawnie dokument dla nowych i istniejących budynków. Na podstawie obliczeń i danych o budynku pozwala określić ilość energii dla celów ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji. Współczesne budownictwo zmierza ku obniżaniu zapotrzebowania na energię budynków, m.in. poprzez wykorzystanie materiałów wysoko izolacyjnych. Dla istniejących budynków również są dostępne metody poprawienia efektywności energetycznej. Zalecenia tego rodzaju są zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej. Warto wiedzieć, kto i kiedy powinien je sporządzić.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ‒ kiedy jest potrzebne?

Obecnie każdy budynek obowiązkowo musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, inaczej określane jako świadectwo energetyczne. Celem sporządzenia tego dokumentu jest określenie zapotrzebowania budynku na energię potrzebną m.in. na cele grzewcze. Świadectwo jest ważne przez 10 lat. Jest sporządzane zgodnie z metodologią określoną w przepisach i rejestrowane w centralnym rejestrze. Na podstawie obliczeń świadectwo ostatecznie pozwala wyznaczyć zapotrzebowanie budynku na energię i wskaźniki Ep (energia pierwotna) oraz Ek (energia końcowa). 

 • Energia pierwotna – jest to nieodnawialna energia na potrzeby ogrzewania budynku, wentylacji, klimatyzacji czy przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • Energia końcowa – to wartość energii potrzebnej do pozyskania na wyżej wymienione cele, uwzględniająca straty energetyczne wynikające ze stopnia sprawności systemu (która zazwyczaj nie wynosi 100%, choć np. dla kotłów gazowych kondensacyjnych może sięgać nawet 130%).

 

Do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej potrzebna jest znajomość parametrów technicznych konstrukcji oraz instalacji budynku, a także informacje o źródle ciepła zasilającym budynek. Świadectwo wykonuje się dla całego budynku, jeśli w lokalach znajduje się wspólna instalacja grzewcza lub dla poszczególnych lokali, jeśli są one wyposażone w indywidualną instalację.

Dla nowo powstających budynków świadectwo charakterystyki energetycznej jest wykonywane zaraz po wykonaniu projektu budynku i składane jako załącznik (razem z projektem technicznym) do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest przygotowywane przy pomocy obliczeniowych programów komputerowych, jednak może zrobić to jedynie osoba uprawniona.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej – przepisy

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej jest w Polsce obowiązkowe od 2009 r., co reguluje Ustawa o charakterystyce energetycznej budynku. Ustawa powstała na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynku.

Przepisy zawarte w tej ustawie regulują m.in.:

 • dla jakich budynków należy sporządzić świadectwo – są to m.in. budynki i lokale zbywane umową sprzedaży, budynki i lokale wynajmowane, budynki o powierzchni powyżej 250 m2 zajmowanej przez organy państwowe,
 • które budynki są zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa – m.in. kościoły, budynki o powierzchni poniżej 50 m2, budynki zabytkowe
 • kto może sporządzić taki dokument – osoby sporządzające świadectwo charakterystyki energetycznej muszą spełnić cztery wymagania określone w ustawie, m.in. muszą mieć uprawnienia budowlane i wykształcenie w kierunku związanym z budownictwem energooszczędnym
 • rodzaj informacji, które przechowywane są w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków – wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw, protokoły kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji, wykaz świadectw charakterystyki energetycznej

 

Jak wygląda i co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

Wzór świadectwa jest określony przepisami. Przede wszystkim powinno ono zawierać:

 • informacje o budynku (lokalu): adres, rok budowy, rodzaj instalacji grzewczej,
 • numer świadectwa i datę ważności,
 • obliczone wartości wskaźników zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową,
 • charakterystykę i parametry budynku (lokalu),
 • zalecenia dotyczące możliwości poprawy charakterystyki energetycznej, np. wykonania docieplenia budynku,
 • odniesienie do Warunków Technicznych z 2008 r. i wskaźnik obliczony na ich podstawie (traktowany jako wartość referencyjna),
 • informację, kto sporządził świadectwo wraz z numerem uprawnień.

 

Warto pamiętać, że po upływie 10 lat świadectwo należy wykonać ponownie. Konieczna jest też jego aktualizacja w przypadku przebudowy lub modyfikacji instalacji w budynku.

PODZIEL SIĘ: