Zgłoszenie budowy – dokumenty, pozwolenie, przepisy

Data dodania: 14.05.2021 | Anna Bartoś
Zgłoszenie budowy
Facebook Messenger Twitter Mail

Zgłoszenie budowy pozwala na szybsze rozpoczęcie prac niż w przypadku procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na zgłoszenie możesz zbudować np. altanę ogrodową, garaż czy budynek gospodarczy. Sprawdź, jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia budowy i jak wygląda cały proces. 

 

Prawo budowlane a zgłoszenie budowy 

Zgłoszenie budowy domu pozwala szybciej rozpocząć prace na działce. Jeśli ubiegasz się o pozwolenie na budowę, na wydanie decyzji możesz czekać nawet 65 dni, natomiast w przypadku zawiadomienia o planowanych pracach budowlanych czas ten wynosi maksymalnie 21 dni. Jeśli w tym okresie nie otrzymasz żadnego wezwania czy sprzeciwu z urzędu, oznacza to tzw. milczącą zgodę i umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych, czyli budowy, przebudowy, montażów, remontów lub rozbiórek. 

Przepisy prawa budowlanego nie regulują terminu złożenia zawiadomienia o rozpoczęciu prac. Oczywiście złożenie takiej informacji musi nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na placu budowy. W innym przypadku prace przeprowadzone przed uprawomocnieniem się zgłoszenia będą potraktowane jako samowola budowlana i mogą ci przysporzyć wielu nieprzyjemności, np. obowiązku uiszczenia wysokich opłat legalizacyjnych. 

 

Zgłoszenie budowy – gdzie je złożyć i jakie dokumenty dołączyć?

Dokumenty związane ze zgłoszeniem budowy garażu, tarasu lub innego obiektu złożysz w organie administracji architektoniczno-budowlanej właściwym dla lokalizacji nieruchomości – czyli w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Formalności składasz w wydziale urbanistyki lub wydziale architektoniczno-budowlanym (w zależności od specyfiki konkretnego urzędu). 

Do złożenia zawiadomienia potrzebujesz wniosku informującego o planowanych pracach budowlanych oraz kompletu załączników związanych z planowaną inwestycją. Lista dokumentów dodatkowych może różnić się w zależności od urzędu, dlatego przed złożeniem wniosku najlepiej skontaktować się z właściwą instytucją i sprawdzić, jakich załączników wymaga. Najczęściej do zgłoszenia budowy potrzebne będą następujące dokumenty:

 • oświadczenie o twoim prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • projekt planowanych robót,
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • opisy techniczne sieci instalacyjnej,
 • projekt budowlany.

 

Zgłoszenie budowy – wzór wniosku i najważniejsze informacje

Wniosek o zgłoszenie robót budowlanych znajdziesz na stronie internetowej danego urzędu. Wzór wypełnionego formularza często jest udostępniany do wglądu stacjonarnie na terenie starostwa. Takie pismo powinno zawierać przede wszystkim informacje o:

 • rodzaju i zakresie prac budowlanych,
 • miejscu i sposobie wykonywania robót,
 • terminie rozpoczęcia prac związanych z budową,
 • danych inwestora i właściwego organu administracyjnego (np. nazwę i adres starostwa),
 • załącznikach składanych wraz z wnioskiem,
 • danych ewidencyjnych działki, na której będą realizowane prace (np. numer ewidencyjny).

 

Wniosek o zgłoszenie robót budowlanych trzeba własnoręcznie podpisać i dodać informację o dacie oraz miejscu złożenia. Jeśli w trakcie postępowania administracyjnego okaże się, że dokumentacja jest niekompletna, urząd wystąpi z wezwaniem do złożenia uzupełnień. W przypadku nieuzupełnienia wniosku jednostka administracyjna sprzeciwi się rozpoczęciu budowy. Jeśli przez 21 dni od daty złożenia wniosku nie otrzymasz żadnego sprzeciwu, oznacza to możliwość rozpoczęcia prac. Na prace masz trzy lata, licząc od terminu wskazanego przez ciebie we wniosku. Po upływie tego czasu trzeba wystąpić z nowym zgłoszeniem. Gdyby urząd zanegował twój wniosek, w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji możesz złożyć odwołanie. 

 

Co możesz wybudować na zgłoszenie?

Wśród prac, które można wykonywać na zgłoszenie, znajdują się, m.in.:

 • wykonanie termoizolacji budynków (o wysokości od 12 m do 25 m),
 • remont ścian zewnętrznych lub innych części konstrukcyjnych, które zostały wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę,
 • przebudowa ścian zewnętrznych w domach jednorodzinnych,
 • montaż instalacji (w środku i na zewnątrz budynku),
 • budowa altany ogrodowej, wiaty, garażu, tarasu parterowego domku letniskowego i budynków gospodarczych (o powierzchni do 35 m2).

 

Zgłoszenie budowy – prace bez kierownika 

Budowa na zgłoszenie ma wiele zalet. Poza krótszym czasem oczekiwania nie wymaga zatrudnienia kierownika budowy, co wiąże się ze sporymi oszczędnościami, ani prowadzenia dziennika budowy. Wyjątkiem są prace związane z zainstalowaniem zbiornika na gaz płynny (o ile jego pojemność nie przekracza 7 m3). O zakończeniu prac budowlanych wykonywanych na podstawie zawiadomienia musisz zawiadomić inspektorat nadzoru budowlanego.

PODZIEL SIĘ: