Budynek gospodarczy – budowa, przekształcenie, przepisy

Data dodania: 23.04.2021 | Anna Bartoś
budynek gospodarczy
Facebook Messenger Twitter Mail

Budynek gospodarczy ma różne przeznaczenie. Najczęściej służy jako pomieszczenie do magazynowania i przechowywania. Jeżeli jest mniejszy niż 35 m2, zwykle można wybudować go na zgłoszenie. A gdybyś po jakimś czasie chciał dokonać przekształcenia budynku gospodarczego na mieszkalny? Jakie dokumenty będą ci potrzebne? I czy nie narazisz się w ten sposób na zarzut popełnienia samowoli budowlanej?

Bez względu na to, czy budujesz obiekt na zgłoszenie, czy pozwolenie, obowiązują cię zapisy zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub warunkach zabudowy. Jest tam m.in. określona odległość, w jakiej można zlokalizować budynek gospodarczy od granic działki.

 

Budynek gospodarczy – co to jest i kiedy możesz go zbudować?

Budynki gospodarcze z definicji mają służyć mieszkańcom domów, budynków zamieszkania zbiorowego, budynków rekreacji indywidualnej oraz ich otoczenia. Czy to oznacza, że możesz go zbudować dopiero po wzniesieniu typowego domu? Okazuje się, że nie. Przepisy prawa budowlanego dopuszczają budowę budynku gospodarczego samodzielnie na działce. Ograniczeniem uniemożliwiającym rozpoczęcie prac budowlanych mogą być np. założenia miejscowego planu lub konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. 

Przeczytaj także: Działka rekreacyjna – o czym należy wiedzieć?

Zgłoszenie budynku gospodarczego czy pozwolenie na budowę? 

Jeżeli planujesz wzniesienie budynku gospodarczego, obowiązuje cię zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac lub uzyskanie pozwolenia na budowę. Pierwszy sposób dotyczy obiektów o konstrukcji parterowej, których powierzchnia nie przekracza 35 m2, a rozpiętość 4,8 m. Taka budowa nie może odbywać się na terenach zabytkowych i na każde 500 m2 działki może przypadać tylko jeden taki obiekt (np. budynek gospodarczy, wiata, altana lub garaż). Jeśli układ budynku nie mieści się w powyższych parametrach, niezbędne będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 

 

Budynek gospodarczy na zgłoszenie

 

Wzniesienie budynku gospodarczego na zgłoszenie jest mniej angażujące i skomplikowane niż budowa z pozwoleniem. W celu zgłoszenia budowy inwestor powinien złożyć we właściwym starostwie następujące dokumenty:

  • wniosek;
  • oświadczenie o prawie własności lub dzierżawie działki;
  • szkice z usytuowaniem budynku gospodarczego na działce (wykonane na mapie zasadniczej lub ewidencyjnej), rzuty i przekroje budynku, rysunki elewacji;
  • wykaz materiałów wykorzystywanych w trakcie budowy. 

Dokumenty należy dostarczyć do właściwej jednostki przynajmniej trzy tygodnie przed rozpoczęciem budowy. Starostwo może wystąpić z prośbą o uzupełnienie wniosku lub dokonanie stosownych poprawek. Budowę można rozpocząć, jeśli w ciągu 21 dni od dnia wpłynięcia dokumentacji urząd nie zgłosi sprzeciwu. Ważność akceptacji zgłoszenia przedawnia się po upływie 3 lat, dlatego prace budowlane trzeba rozpocząć nie później niż 36 miesięcy od uzyskania tzw. milczącej zgody. Budowa na zgłoszenie nie wymaga zatrudnienia kierownika ani prowadzenia dziennika budowy. 

 

Budynek gospodarczy z pozwoleniem na budowę

 

Jeżeli wybrany przez ciebie projekt budynku gospodarczego nie mieści się w parametrach procedury zgłoszenia, musisz ubiegać się o pozwolenie na budowę. Najlepiej zacząć od rozmowy z sąsiadami, czy wyrażają zgodę na budowę. Najczęściej przyczyną konfliktu w tym zakresie jest problem zacienienia lub odległość nowego obiektu od granicy działki. Jeżeli wznosisz budynek gospodarczy z pozwoleniem, potrzebne będą m.in.:

  • projekt budynku,
  • mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,
  • oświadczenie o dysponowaniu prawem do nieruchomości na cele budowlane;
  • zatrudnienie kierownika budowy z pełnymi uprawnieniami.

 

Przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny

Adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny nie mieści się w zakresie zwykłego remontu. W wyniku takich prac zmieniają się parametry użytkowe bądź techniczne budynku, mimo zachowania dotychczasowych cech fizycznych – kubatury, wysokości i powierzchni zabudowy. Dlatego wymagają one zachowania odpowiednich procedur.

Powstanie domu z budynku gospodarczego jest możliwe, o ile cały proces zostanie przeprowadzony zgodnie z prawem budowlanym. Przede wszystkim zacznij od zamówienia ekspertyzy technicznej. Określisz w ten sposób stan budynku i możliwość zaadaptowania go na cele mieszkalne. Następnie zatrudnij architekta, który narysuje projekt budynku i dokona jego adaptacji. Prace możesz wykonywać na zgłoszenie lub pozwolenie – zasada jest taka sama jak przy wznoszeniu nowego budynku i zależy m.in. od powierzchni i liczby kondygnacji.

budynek gospodarczy

PODZIEL SIĘ: