Odwodnienie fundamentów – jak wykonać? – krok po kroku

Data dodania: 02.06.2021 | Monika Krzyśków
odwodnienie fundamentów
Facebook Messenger Twitter Mail

Odwodnienie fundamentów to system drenażowy, który umożliwia zbieranie wody zgromadzonej wokół ścian fundamentowych i piwnicznych. Aby nie doprowadzić do zawilgocenia fundamentów i piwnicy, należy wykonać drenaż opaskowy i odwodnienie liniowe.

Ścianom, fundamentom i piwnicy może grozić zawilgocenie z powodu gromadzącej się na działce wody opadowej. Dużym problemem jest również wysoki poziom wód gruntowych. Rozwiązaniem obu problemów będzie odpowiednio wykonane odwodnienie fundamentów.

 

Kiedy należy wykonać odwodnienie fundamentów?

Odwodnienie fundamentów budynku jest zalecane szczególnie wtedy, gdy poziom wód gruntowych na działce jest wysoki ‒ na przykład woda znajduje się tylko 50 cm pod powierzchnią gruntu. Odwodnienie w postaci drenażu będzie również konieczne na glebach gliniastych, które są słabo przepuszczalne i mają tendencję do gromadzenia wody przez długi czas. Drenaż należy wykonać, jeśli dom jest podpiwniczony, ale nie tylko, gdyż wilgoć może również zagrażać ścianom fundamentowym budynku.

O konieczności wykonania odwodnienia fundamentów najlepiej zdecydować na podstawie badań geotechnicznych gruntu. Znając warunki wodno-gruntowe występujące na działce, będziesz wiedział, czy powinieneś wykonać odwodnienie, a także jaki powinien być jego rodzaj. Jeśli na działce występuje problem nadmiaru wody gruntowej, która może spowodować zawilgocenie fundamentów i zalanie piwnicy, najlepiej jest przeprowadzić drenaż opaskowy. Odwodnienie liniowe będzie dobrym rozwiązaniem w przypadku nadmiaru wody powierzchniowej, która może się gromadzić na działce po obfitych opadach.

 

Odwodnienie fundamentów ‒ drenaż opaskowy

Drenaż opaskowy to system składający się z rur drenażowych, które zbierają i odprowadzają nadmiar wody deszczowej spływającej w głąb gruntu, a także obniżają poziom wód gruntowych występujących wokół budynku. Instalowane pod powierzchnią gruntu elementy drenażu opaskowego to:

  • rury drenarskie ‒ umieszczone w gruncie wokół fundamentów rury perforowane skutecznie zbierają wilgoć i zapobiegają jej przenikaniu do ścian fundamentowych lub piwnicznych;
  • filtr w postaci otuliny rur ‒ chroni perforację rur przed zamulaniem i zatykaniem cząstkami gruzu. Funkcję tę może również pełnić obsypka filtracyjna;
  • studzienki rewizyjne montuje się w każdym łączeniu rur, czyli zazwyczaj w każdym narożniku fundamentów. Studzienki rewizyjne umożliwiają oczyszczanie i udrażnianie rur drenarskich;
  • studzienka zbiorcza łączy system drenażowy ze studzienką kanalizacyjną. Jej zadaniem jest odprowadzanie zebranej wody przykładowo do kanalizacji, szamba czy też studni.

 

Wykonanie drenażu opaskowego wokół domu polega na wykopaniu dołu tak głębokiego, aby sięgał do ław fundamentowych. W wykopie umieszcza się obsypkę filtracyjną. Na niej układa się sieć rur drenarskich połączonych studzienkami rewizyjnymi, a następnie zasypuje obsypką i gruntem rodzimym. Takim sposobem można wykonać odwodnienie fundamentów na gruncie przepuszczalnym. Jeśli jednak chcesz wykonać drenaż na gruncie gliniastym, nieprzepuszczalnym, powinieneś najpierw wykonać odwodnienie płaszczyznowe. Jego instalacja polega na ułożeniu na ścianie fundamentowej izolacji przeciwwodnej, warstwy ze styropianu i warstwy drenażowej. Następnie całość należy zabezpieczyć geowłókniną. Geowłókninę układa się też na dnie wykopu i zasypuje obsypką filtracyjną. Na to układa się rury drenarskie, które również zabezpiecza się geowłókniną. Warstwa żwiru na powierzchni wokół budynku będzie gwarancją prawidłowego odprowadzania wody do tak wykonanego drenażu.

 

Liniowe odwodnienie fundamentów

Na trudnym lub nieprzepuszczalnym gruncie mogą tworzyć się kałuże na trawniku czy podjeździe. Odwodnienie liniowe układane na powierzchni gruntu zabezpiecza działkę przed zaleganiem wody opadowej. Brak odwodnienia liniowego w tej sytuacji może doprowadzić do zawilgocenia ścian fundamentowych czy piwnicy.

Odwodnienie liniowe powinno być projektowane z uwzględnieniem warunków panujących na konkretnej działce. Należy je dostosować do wielkości terenu, a także do średniego natężenia opadów występujących w ciągu roku na danym obszarze.

Podstawowymi elementami odwodnienia liniowego są korytka przypominające kształtem literę U lub V. Korytka mogą być wykonane z różnych materiałów najczęściej stosowane są kompozyty betonowe lub tworzywo sztuczne. Ich wysokość osiąga 515 cm, a szerokość 1030 cm. Długości korytek mogą być różne 50, 100 czy nawet 300 cm dzięki temu łatwo dopasować ich ilość do projektu danego odwodnienia. Korytka wkopane w ziemię przykrywa się rusztem, który zabezpiecza je przed zatkaniem przez zanieczyszczenia, takie jak liście czy gałęzie. Przy instalacji należy pamiętać, że ruszt powinien znajdować się około 35 mm poniżej gruntu. Zebrana korytkami woda dzięki odpowiedniemu spadkowi terenu odprowadzana jest poza teren działki.

 

PODZIEL SIĘ: