Ocieplenie podłogi – na gruncie, na legarach. Czego użyć?

Data dodania: 28.06.2022 | Anna Adamczak–Bugno
Ukłądanie wełny mineralnej na podłodze
Facebook Messenger Twitter Mail

Ocieplenie podłogi na gruncie powinno zostać wykonane przed ułożeniem warstwy podkładowej pod wykończenie posadzki. Z kolei ocieplenie podłogi na legarach należy układać pomiędzy drewnianymi elementami konstrukcyjnymi.

Ocieplenie podłogi od wewnątrz wiąże się ze zmniejszeniem wysokości użytkowej pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Ułożenie materiału izolacyjnego od zimniejszej strony jest zalecane ze względu na większą efektywność ocieplenia.

 

Jak wykonać ocieplenie podłogi na gruncie?

W przypadku budynków niepodpiwniczonych podłoga na gruncie jest przegrodą oddzielającą pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi od środowiska zewnętrznego. Ze względu na to musi zostać odpowiednio wykonana, a przede wszystkim ocieplona, aby w obiekcie nie dochodziło do strat ciepła. W sytuacji wznoszenia nowego domu warstwy podłogi na gruncie powinny odpowiadać założeniom przedstawionym w projekcie budowlanym. Wykonując posadzkę na gruncie, należy również zadbać o dokładne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ponieważ jeśli cząsteczki wilgoci dostaną się do wyżej położonych części budynku, izolacja cieplna nie zapewni tak wydajnych parametrów ochrony jak w stanie niezawilgoconym.

Podłoga na gruncie najczęściej składa się z następujących warstw:

 • zagęszczonego piasku, na którym powinna zostać wykonana warstwa wyrównawczo-podkładowa z chudego betonu;
 • izolacji przeciwwilgociowej ‒ grubej folii budowlanej rozłożonej z zachowaniem odpowiedniego zakładu. Miejsca styku poszczególnych pasm powinny zostać też dokładnie sklejone. Strefa brzegowa izolacji powinna być poszerzona o zakład na ściany;
 • izolacja termiczna ‒ minimum dwie warstwy polistyrenu ekspandowanego ułożonego na zakład ze wzajemnym przesunięciem styków o połowę szerokości arkusza. Grubość izolacji, w zależności od warunków, może wynosić od 10 do 40 cm. Na styropianie należy rozłożyć kolejną warstwę folii budowlanej, która ochroni izolację przed dostępem wody z wylewki dociskowej;
 • wylewka (posadzka na gruncie) ‒ mieszanka betonowa o grubości około 5 cm zazwyczaj zbrojona zgrzewaną siatką. Jeśli podłoga na gruncie ma być wyposażona w ogrzewanie płaszczyznowe, grubość wylewki z reguły jest nieco większa;
 • warstwa wykończeniowa podłogi.

 

Jak powinno wyglądać ocieplenie podłogi na legarach?

W przypadku układania podłogi na legarach również niezbędna jest odpowiednia izolacja termiczna i przeciwwilgociowa. Poza tym ważne jest, aby zapewnić równomierny rozkład obciążeń na podłoże gruntowe. Podłoga na legarach zazwyczaj składa się z następujących warstw:

 • zagęszczonej do odpowiedniego stopnia podsypki piaskowej wykonanej na gruncie rodzimym o grubości około 15 cm (lub więcej, jeśli takie wytyczne są zawarte w projekcie);
 • warstwy wyrównawczo-podkładowej z chudego betonu o grubości około 10 cm;
 • obwodowej warstwy wełny zapewniającej odpowiedni poziom izolacyjności akustycznej i zabezpieczający przed przenoszeniem się fal dźwiękowych pomiędzy sąsiadującymi elementami konstrukcyjnymi;
 • warstwy izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej (w zależności od założeń projektowych);
 • drewnianych legarów i umieszczonej pomiędzy nimi warstwy izolacji termicznej z wełny mineralnej;
 • pustki powietrznej;
 • desek zamocowanych do legarów.

 

Z jakich warstw powinno składać się ocieplenie podłogi nad piwnicą?

Ocieplenie stropu nad piwnicą może zostać ułożone zarówno pod konstrukcją nośną, jak i na jej powierzchni. Ocieplenie poziomej przegrody wieńczącej pomieszczenia piwniczne od zimniejszej strony jest lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia fizyki budowli. Ten sposób umożliwia bardziej efektywne ograniczenie występowania mostków termicznych. Zalecana grubość warstwy izolacyjnej zależy, jak w każdym przypadku, od założonej temperatury w zimniejszym pomieszczeniu oraz parametrów materiału ociepleniowego.

Docieplenie istniejącej piwnicy od góry jest z reguły bardziej skomplikowane w wykonaniu, ponieważ wymaga wykluczenia z użytkowania pomieszczeń znajdujących się bezpośrednio nad piwnicą. W takim przypadku dodatkowe warstwy są tworzone przez materiał izolacyjny, zabezpieczenie przeciwwilgociowe oraz wylewkę dociskową.

Grubość materiału ociepleniowego chroniącego przed ucieczką ciepła na styku pomieszczeń użytkowych z piwnicą w obydwu przypadkach z reguły wynosi minimum 10 cm.

 

Czy jest możliwe efektywne ocieplenie podłogi od wewnątrz?

Typowe ocieplenie podłogi od wewnątrz, czyli od strony pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wygląda podobnie jak w przypadku ocieplania stropu nad piwnicą od górnej strony. Taki wariant ocieplenia wiąże się jednak ze zmniejszeniem wysokości użytkowej pomieszczeń.

Rozwiązaniem umożliwiającym zaoszczędzenie kubatury pomieszczeń jest w takim przypadku zastosowanie płyt PIR jako materiału izolacyjnego. Elementy tego typu układa się bezpośrednio na wylewce, a na ich powierzchni układa się wykończenie podłogi.

PODZIEL SIĘ: