Jaka wysokość ogrodzenia? – prawo budowlane

Data dodania: 20.07.2022 | Iwona Czyżykowska
Nowoczesne ogordzenie
Facebook Messenger Twitter Mail

Obok budowy domu na wybranej przez siebie działce istotne jest także ogrodzenie całej posesji. Pozwala to uzupełnić jej aranżację, ale także zabezpieczyć teren przed niechcianymi gośćmi i spojrzeniami przechodniów. Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, jaka wysokość ogrodzenia będzie odpowiednia.

Przy budowie ogrodzenia dobrze jest wziąć pod uwagę także kilka innych kwestii. Liczy się między innymi odległość ogrodzenia od poszczególnych obiektów znajdujących się na własnej działce i działkach sąsiednich. Dobrze jest też przemyśleć materiał, z jakiego zostanie ono wykonane, a także dobór bramy wjazdowej na posesję. Sprawdź, co jest najważniejsze przy budowie ogrodzenia.

 

Jakie przepisy prawne regulują kwestie budowy ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia jest bardzo ważnym elementem związanym z wykończeniem działki. Dlatego należy zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, by uniknąć przykrych konsekwencji. Wszelkie informacje dotyczące tej kwestii znajdują się w Ustawie Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku oraz jej nowelizacji z 2015 roku. Przepisy związane z budową ogrodzenia znajdują się także w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Wysokość płotu i odległości od granicy działki – co warto wiedzieć na ten temat?

Jednym z najczęściej padających pytań dotyczących budowy płotu jest to, jaka jest dopuszczalna wysokość ogrodzenia. Warto tutaj podkreślić, że w tej kwestii panuje pewna dowolność, należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim maksymalna wysokość płotu bez konieczności zgłaszania budowy wynosi 2,2 metra. Jeżeli ogrodzenie nie przekracza tej wysokości, może być wzniesione bez konieczności zgłoszenia prac budowlanych.

W przepisach nie ma ograniczeń związanych z rodzajem materiału czy sposobem wykonania ogrodzenia. Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych regionach wytyczne dotyczące dokładnego wyglądu ogrodzenia mogą być zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Najczęściej dzieje się tak na obszarach o dużym znaczeniu np. historycznym, kulturowym czy turystycznym. Takie wytyczne pozwalają zachować jednolity charakter zabudowań znajdujących się na danym terenie. 

Przy tworzeniu ogrodzenia należy pamiętać, że musi ono być bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Jeżeli będą na nim umieszczane ostre elementy, nie mogą one znajdować się niżej niż 180 cm od podłoża.

Prawo dość wyraźnie reguluje kwestie wejścia i wjazdu, określając ich szerokość. W przypadku furtki dla pieszych minimalna szerokość wynosi 0,9 m, natomiast brama wjazdowa nie może być węższa niż 2,4 m.

Jeżeli ogrodzenie stawiane pomiędzy dwoma działkami będzie inwestycją wspólną, można je postawić na osi granicy dwóch nieruchomości. Jednak w przypadku gdy to jedna ze stron będzie w całości finansować ogrodzenie i będzie ono wygradzało jedynie jej działkę, wówczas nie powinno ono przekraczać granicy posesji. Pozwoli to uniknąć naruszenia granicy i ewentualnych konfliktów z sąsiadem.

W przypadku, gdy działka graniczy z drogą, ogrodzenie nie może przekroczyć rozgraniczenia pomiędzy ulicą a działką. W takim przypadku przed budową ogrodzenia warto sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy w najbliższym czasie nie są planowane prace związane z poszerzeniem drogi. Wówczas uniknie się konieczności przenoszenia ogrodzenia w głąb działki w niedługim czasie po jego wzniesieniu. Należy też uważać na ogrodzenia przy skrzyżowaniach. W zależności od sytuacji w ich pobliżu konieczna może być budowa płotu o nieregularnym kształcie, który ułatwi widoczność osobom przejeżdżającym przez skrzyżowanie.

 

Budowa ogrodzenia – najważniejsze formalności, które musisz załatwić

Jak już wspomniano, formalności związane z budową płotu są niezbędne jedynie w sytuacji, gdy jego wysokość będzie przekraczać 2,2 m. W takim przypadku należy dokonać zgłoszenia budowy w starostwie powiatowym odpowiednim do położenia posesji. Po zgłoszeniu starostwo ma 21 dni na jego rozpatrzenie. Należy pamiętać, że do wniosku muszą zostać dołączone odpowiednie dokumenty poświadczające prawo do nieruchomości, na jakiej będą prowadzone prace, a także rysunek przedstawiający planowane prace. Trzeba też wskazać termin ich rozpoczęcia. Jeżeli starostwo nie wniesie sprzeciwu w wyżej wskazanym terminie, inwestor może rozpoczynać pracę.

PODZIEL SIĘ: