Miejsca parkingowe na własnej działce – co warto wiedzieć?

Data dodania: 20.07.2022 | Iwona Czyżykowska
Dom z dużym podjazdem i garażem
Facebook Messenger Twitter Mail

Budując dom, osoby posiadające samochody najczęściej zastanawiają się nad tym, w jakiej formie zbudować garaż – wolnostojący czy w bryle domu. Jednak warto wiedzieć również o tym, że na własnej działce trzeba zadbać o miejsca parkingowe zarówno dla mieszkańców, jak i osób przebywających okresowo na posesji.

Właściciele posesji decydują się na dodatkowe miejsca parkingowe na działce z wielu względów. Dzieje się tak między innymi dlatego, że w gospodarstwie domowym coraz częściej jest więcej niż jeden czy nawet dwa samochody. Dobrze przygotowane miejsce postojowe pozwala także wygodnie zaparkować pojazdy gościom odwiedzającym posesję. Jednak jak się okazuje, dodatkowe miejsca postojowe to nie tylko wygoda dla właścicieli i ich gości. Kwestie te dokładnie regulują przepisy prawne. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat organizacji miejsc parkingowych przy domu.

 

Miejsca parkingowe na własnej działce – wygoda podyktowana przepisami prawnymi

Posiadacze nieruchomości wydzielają miejsca postojowe na swoich działkach ze względu na wygodę swoją i gości, którzy ich odwiedzają. Odpowiednio przygotowana przestrzeń ułatwia zaparkowanie i wyjazd z posesji. Mogłoby się więc wydawać, że ich organizacja jest podyktowana wyłącznie komfortem użytkowników posesji i ich gości. Jednak jak się okazuje, dodatkowe miejsca parkingowe są regulowane przepisami prawa. Dokładne informacje dotyczące tej kwestii znajdują się przede wszystkim w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz. 133 oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Wymagania i formalności dotyczące miejsc postojowych na działkach prywatnych

Powyższe akty są na bieżąco aktualizowane, dlatego warto zawsze zapoznać się z najnowszymi przepisami. Jednak to nie jedyne dokumenty, w których można znaleźć wytyczne dotyczące tego, ile i jak przygotowanych miejsc może się znaleźć na posesji. Wiele związanych z tym informacji mogą zawierać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ‒ szczególnie jeśli nieruchomość jest na obszarze o szczególnym znaczeniu dla danego regionu (np. miejscowości turystyczne). Wówczas może być konieczne dostosowanie wyglądu działki tak, aby wpisywała się ona w ogólne założenia przygotowane dla danego regionu. Jeżeli natomiast działka nie jest ujęta w MPZP, wówczas powinna być dla niej przygotowana decyzja dotycząca warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jeżeli chodzi o liczbę miejsc postojowych, to powinny one zapewniać zarówno domownikom, jak i zmotoryzowanym gościom swobodne korzystanie. Zazwyczaj liczy się, że oprócz garażu czy stałego miejsca postojowego dla posiadanych przez domowników aut (zazwyczaj 1‒2), powinny znaleźć się przynajmniej dwa dodatkowe miejsca postojowe. Oczywiście ich ostateczna liczba będzie zależeć od tego, ile osób mieszkających na posesji ma samochody i jaki tryb życia prowadzą.

Warto mieć na uwadze, że miejsca postojowe powinny być rozmieszczone na posesji w taki sposób, by bez problemu można było ją użytkować. Przepisy mówią o tym, że pomiędzy miejscem postojowym a granicą działki powinna być zachowana co najmniej trzymetrowa odległość (gdy na posesji znajduje się mniej niż 10 miejsc przeznaczonych dla samochodów). Nieco inaczej jest w sytuacji, gdy sąsiadującą działką jest droga. Wówczas nie ma nakazu zachowywania minimalnej odległości od granicy. 

Warto też pamiętać o tym, że jeżeli teren postojowy będzie w okolicy domostwa, nie może on znajdować się bezpośrednio przy częściach mieszkalnych. W takim przypadku musi być zachowana siedmiometrowa odległość. Od strony takich pomieszczeń jak garderoba czy spiżarnia, miejsce parkingowe może znajdować się bezpośrednio przy domu bez zachowywania minimalnej odległości. Jeżeli działka graniczy z obiektami takimi jak np. place zabaw dla dzieci czy boiska, należy pamiętać, że miejsce parkingowe musi być od nich oddalone o 7 m. Podobnie jest w przypadku, gdy w pobliżu znajdują się budynki oświatowe. Wskazuje się także, że parking nie może być bliżej niż 7 m od okien pomieszczeń, gdzie stale przebywają ich użytkownicy. 

 

Sprawdź najważniejsze kwestie związane z organizacją postoju na działce

Minimalne wymiary pojedynczego miejsca do parkowania na posesji określa się jako 2,5 m szerokości i 5 m długości. Trzeba też pamiętać o tym, że powierzchnia, na której będą się znajdowały miejsca parkingowe, powinna być odpowiednio utwardzona. Najwygodniejszym rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie wysokiej estetyki podjazdu i miejsc parkingowych jest kostka brukowa. Przy przygotowaniu powierzchni pod miejsca parkingowe należy też pamiętać o zachowaniu odpowiedniego spadku, tak by woda mogła swobodnie odpływać.

PODZIEL SIĘ: