Uzbrojenie działki – jakie są koszty uzbrojenia w media?

Data dodania: 27.09.2018 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Koszty uzbrojenia działki budowlanej w media oraz czas realizacji poszczególnych etapów wykonania wszystkich rodzajów przyłączy różnią się w zależności od regionu kraju.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego nie ma już obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Warto też wiedzieć, że uzbrojenie działki w media wymaga od inwestora sporo cierpliwości – dopełnienie obowiązujących procedur i budowa poszczególnych przyłączy może trwać kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.

Przeczytaj także: Działka rekreacyjna – o czym należy wiedzieć?

Podłączenie domu do sieci elektroenergetycznej 

Podłączeniem działki lub budynku do sieci elektroenergetycznej zajmują się jednostki nazywane Operatorami Systemów Dystrybucyjnych. Polska jest podzielona na kilka regionów, w których dane podmioty są monopolistami (np. w centrum i na wschodzie kraju jest to PGE, ale już w samej w Warszawie – RWE). Zarządzają one sieciami elektroenergetycznymi służącymi do dystrybucji energii elektrycznej, a w ramach swoich zadań zajmują się budową i rozbudową sieci oraz jej eksploatacją.

Procedurę uzbrojenia działki w prąd zaczynamy od złożenia wniosku o warunki przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami. Podajemy w nim swoje dane osobowe, rodzaj i tytuł prawny nieruchomości oraz potrzebną moc przyłączeniową (przewidywaną maksymalną wielkość mocy pobieranej z sieci). Zależy ona m.in. od tego, jakie urządzenia będą wykorzystywane w domu – inna moc będzie potrzebna w budynku wyposażonym w standardowe sprzęty, a inna, gdy nasz dom ma być ogrzewany prądem. Na tej podstawie operator wydaje nam warunki przyłączenia do sieci wraz z projektem umowy, w którym opisane są obowiązki obu stron, a także podany jest termin wykonania przyłącza i wysokość opłaty, którą jesteśmy zobowiązani uiścić za prace wykonane przez operatora.

Opłata za wykonanie przyłącza prądu ma charakter ryczałtowy i zależy od wielkości mocy przyłączeniowej zgłoszonej na etapie składania przez inwestora wniosku o określenie warunków przyłączenia (dokładnie od wielkości bezpieczników, jakie należy zainstalować w złączu). Dla przeciętnego domu jednorodzinnego jest to przeważnie ok. 16 kW, czyli konieczne jest zabezpieczenie przedlicznikowe 3 × 25 A.

Orientacyjne stawki (netto) za przyłączenie domu do sieci elektroenergetycznej  wynoszą ok. 45 zł/kWh (przyłącze napowietrzne, w którym przewody umiejscowione są kilka metrów nad ziemią, obecnie rzadko stosowane) lub 60–65 zł/kWh (przyłącze kablowe). Jeśli przyłącze energii elektrycznej będzie mieć większą długość niż standardowe (czyli ponad 200 m), to za każdy metr musimy zapłacić dodatkowo, np. ok. 50 zł netto, gdy jest to przyłącze napowietrzne, i nawet 80 zł netto, gdy kablowe.

Podłączenie domu do sieci wodociągowej

O podłączenie nieruchomości do wodociągu wnioskuje inwestor i to on ponosi z tego tytułu koszty. Również po jego stronie leży właściwe utrzymanie przyłącza (jego konserwacja i ewentualne naprawy od miejsca wpięcia w wodociąg do odbiorników w domu).

Całą procedurę możemy przeprowadzić sami lub skorzystać z oferty podmiotów, które zapewniają kompleksową usługę podłączenia domu do sieci wodociągowej. W tym drugim przypadku wystarczy tylko pojawić się w biurze obsługi klienta i zadeklarować, że chce się podłączyć do wodociągu, a potem przyjść dopiero, kiedy będzie podpisywana umowa o dostarczenie wody. W międzyczasie inwestor może praktycznie zapomnieć, że toczy się skomplikowany proces planowania i wykonania przyłącza wodociągowego.

Przykładowe orientacyjne koszty podłączenia domu do sieci wodociągowej:

 • wydanie warunków wykonania przyłącza: 80–100 zł
 • mapa do celów projektowych: 250–400 zł (zależnie m.in. od wielkości mapy, czasu jej przygotowania itd.)
 • projekt przyłącza: 1000 zł
 • uzgodnienie w ZUD (Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej): 105 zł
 • odbiór przyłącza przez inspektora: 100 zł
 • wykonanie przyłącza: średnio 3000 zł (przyłącze o długości do 10 m, ułożone na głębokości 2,5 m)
 • inwentaryzacja geodezyjna: 300–400 zł
 • podłączenie przyłącza do sieci: 800 zł

Podłączenie domu do sieci kanalizacyjnej

Procedura przyłączeniowa domu do sieci kanalizacyjnej jest bardzo podobna jak w przypadku doprowadzenia sieci wodociągowej. Najpierw składamy wniosek wraz z projektem przyłącza, montujemy przyłącze, następnie dokonujemy jego odbioru oraz inwentaryzacji, a na koniec podpisujemy umowę na odbiór ścieków. Aby skrócić i ułatwić sobie zadanie, możemy skorzystać z firmy, która wykonuje kompleksową usługę. Wówczas po zakończeniu wszystkich etapów inwestycji zostaniemy zaproszeni do siedziby firmy w celu podpisania umowy na odbiór ścieków.

Przykładowe orientacyjne koszty podłączenia domu do kanalizacji:

 • wydanie warunków wykonania przyłącza: 80–100 zł
 • projekt przyłącza: 1000 zł
 • mapa do celów projektowych: 250–400 zł
 • projekt przyłącza: 700–1000 zł
 • uzgodnienie w ZUD (Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej): 100 zł
 • odbiór przyłącza przez inspektora: 100 zł
 • wykonanie przyłącza: nawet kilka tysięcy złotych (zazwyczaj od 200 do 400 zł za mb, ewentualnie plus koszt wykonania studni rewizyjnej)
 • inwentaryzacja geodezyjna: 300–400 zł

Podłączenie domu do sieci gazowej

Aby korzystać z gazu ziemnego, musimy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Jeśli znajduje się ona w niewielkiej odległości od granic naszej działki, wystarczy wykonanie przyłącza gazowego przez zakład gazowniczy (ma on w obowiązku doprowadzić go przynajmniej do granic naszej posesji). Projekt techniczny przyłącza gazowego może wykonać jedynie projektant z uprawnieniami do projektowania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych z rozszerzeniem na sieci gazowe. Orientacyjny koszt takiego projektu wynosi 1000–2300 zł. Każde przyłącze gazowe musi przejść procedurę uzgodnienia przez zespoły uzgodnień dokumentacji, tzw. ZUD – koszt to 50–100 zł.

Przykładowe orientacyjne koszty budowy przyłącza gazowego:

 • usługi geodezyjne (wytyczenie trasy przyłącza i inwentaryzacja powykonawcza): 1000–2000 zł
 • opłata przyłączeniowa – ryczałtowa dla zakładu gazowniczego za budowę przyłącza o mocy przyłączeniowej do 10 m3/h i długości do 15 m: od ok. 1800 do ok. 2000 zł (jeśli przyłącze będzie dłuższe, za każdy dodatkowy metr i punkt zapłacimy dodatkowo 60–80 zł)
 • szafka gazowa z montażem: 300–700 zł
 • odbiór przyłącza gazowego: 100–200 zł
 • materiały budowlane i robocizna: 100–200 zł/mb

Jeśli inwestycja wymaga wyłączenia pasa drogi i przygotowania projektu zmian organizacji ruchu, to zwykle wiąże się z kolejnymi wydatkami na poziomie 600–1500 zł.

Możemy także zawrzeć z zakładem gazowniczym umowę kompleksową, w ramach której podejmuje się on realizacji całości inwestycji, tzn. od projektu i niezbędnych uzgodnień aż do wykonania przyłącza do sieci gazowej.

PODZIEL SIĘ: