Instalacja gazowa w domu – koszt, schemat i przepisy

Data dodania: 11.07.2022 | Adrianna Piętka
Montaż instalacji gazowej
Facebook Messenger Twitter Mail

Instalacja gazowa w domu może być wykorzystywana na cele ogrzewania oraz do gotowania. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli tylko mamy dostęp do sieci gazowej. 

Wybierając instalację gazową do ogrzewania i gotowania w domu, musisz dysponować uzgodnionym projektem. Wykonanie takiej instalacji należy zlecić profesjonalnemu wykonawcy, aby była ona zgodna z obowiązującymi przepisami. Te czynniki wpływają na koszty, jednak biorąc pod uwagę fakt, że paliwo gazowe jest stosunkowo tanie, mając dostęp do sieci gazowej, warto rozważyć zainwestowanie w instalację gazową w domu. 

 

Instalacja gazowa w domu

Aby wykonać instalację gazową w domu, w okolicy Twojej działki musi znajdować się sieć gazowa, do której można się przyłączyć. Jeśli tak jest, to konieczne będzie wykonanie przyłącza, a następnie instalacji gazowej w domu. W przypadku gdy w sąsiedztwie nie biegnie sieć gazowa, można wykorzystać zbiornik z gazem płynnym. Taki zbiornik posadawia się na działce, a zgromadzony w nim gaz, który trzeba okresowo uzupełniać, może zasilać domową instalację gazową. Instalację na gaz płynny można wykonać jedynie w pomieszczeniach powyżej poziomu terenu.

Decydując się na instalację gazową w nowo budowanym domu, należy we właściwym urzędzie przedstawić projekt budynku z wrysowaną instalacją gazową i załączyć go do wniosku o pozwolenie na budowę. W przypadku istniejącego budynku należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem instalacji gazowej, mapę poglądową oraz opinię kominiarza. Po wydaniu pozytywnej decyzji można rozpocząć prace budowlane. Następnie pozostaje już tylko zawarcie umowy o dostawę gazu i uruchomienie dostawy paliwa gazowego.

Projekt instalacji gazowej musi być sporządzony przez branżowego projektanta z uprawnieniami i spełniać wymagania określone w przepisach. Co do zasady instalacja gazowa powinna być prowadzona jak najkrótszą trasą oraz nie przechodzić przez pomieszczenia takie jak pokój dzienny czy sypialnia. 

Instalację gazową można wykorzystać do: 

  • przygotowywania posiłków, czyli podłączyć ją do kuchenki lub płyty gazowej;
  • przygotowania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem dwufunkcyjnego kotła gazowego;
  • ogrzewania domu z wykorzystaniem jednofunkcyjnego kotła gazowego.

 

Na podstawie przewidywanej liczby odbiorników określa się zapotrzebowanie na gaz, na podstawie którego wydawane są warunki przyłączenia do sieci gazowej.

 

Wykonanie instalacji gazowej

Instalacja gazowa składa się z:

  • przyłącza ‒ jest to odcinek od istniejącej sieci gazowej do działki,
  • instalacji zewnętrznej ‒ odcinek od przyłącza do budynku,
  • instalacji wewnętrznej ‒ od gazomierza do poszczególnych urządzeń (kocioł, kuchenka).

 

Do wykonania instalacji gazu należy zatrudnić wykwalifikowanego specjalistę lub firmę wykonawczą z odpowiednimi uprawnieniami. Dobrze mieć doświadczenie przy montażu, ponieważ w tym przypadku duże znaczenie ma dokładność, która wpływa na szczelność i bezpieczeństwo instalacji. Nadzór nad budową prowadzi kierownik budowy, konieczne jest także prowadzenie dziennika budowy z wpisami kierownika mówiącymi o postępie prac. Jedną z najważniejszych kwestii po zakończeniu montażu instalacji jest wykonanie próby szczelności pod ciśnieniem w obecności kierownika i dostawcy gazu. Wynik próby odnotowuje się w protokole.

Instalację gazową w domu wykonuje się z rur stalowych lub miedzianych, prowadzonych możliwie najkrótszą trasą. Rury prowadzi się natynkowo, mocując do ściany opaskami. Można je zabudować, ale tylko w lekkiej technologii, np. płytami gipsowo-kartonowymi. Przy montażu rur należy zachowywać odpowiednie, określone w przepisach odległości od innych instalacji. Podłączenia bezpośrednio do urządzeń są wykonywane z wykorzystaniem węży elastycznych.

 

Bezpieczeństwo i eksploatacja instalacji gazowej

Mimo wielu zalet paliwa gazowego może ono jednak stwarzać zagrożenie wybuchem, gdy stężenie gazu w powietrzu wyniesie od 5 do 15% jego objętości.

Aby dbać o bezpieczeństwo instalacji, należy pamiętać o jej corocznych przeglądach. Taki przegląd powinien obejmować badanie szczelności instalacji z wykorzystaniem czujnika gazu oraz drożność kratek i kominów wentylacyjnych. Ważny jest też łatwy dostęp do głównego zaworu gazu oraz zaworów odcinających przy poszczególnych odbiornikach. Urządzenia takie jak kotły gazowe również dobrze jest okresowo przeglądać. 

Warto wiedzieć, że obecnie kuchenki i płyty gazowe często są wyposażone w automatyczne odcięcie gazu, gdy np. w wyniku silnego podmuchu wiatru zagaśnie ogień na palniku. Gaz ziemny w warunkach normalnych jest bezwonny, jednak ten w sieci gazowej jest specjalnie nawaniany, stąd jego charakterystyczny zapach. Dzięki niemu można wyczuć ewentualne ulatnianie się gazu w domu. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy zgłosić ten fakt na pogotowie gazowe pod numer telefonu 992. Warto też w takim przypadku zakręcić główny zawór gazu, przewietrzyć pomieszczenie i opuścić budynek. 

 

PODZIEL SIĘ: