Przyłącze wodociągowe

Data dodania: 27.09.2018 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Nie ma już obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przyłącza wodociągowego. Nie oznacza to jednak, że mamy pełną dowolność w wykonaniu tego typu instalacji.

 

Co to jest przyłącze wodociągowe?

Tak określamy przewód, który łączy sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodną w domu. W budynku rura przyłącza kończy się wodomierzem (należy go zamontować w takim miejscu, aby był do niego łatwy dostęp).

 

Budowa przyłącza wodociągowego

O podłączeniu nieruchomości do sieci wnioskuje sam inwestor i to on ponosi z tego tytułu koszty. Do wyboru są dwa rozwiązania.

 

Samodzielne przeprowadzenie realizacji przyłącza wodociągowego

Przedstawiona poniżej procedura podłączenia domu do sieci wodociągowej może być nieco inna w poszczególnych miejscach kraju, ale w najważniejszych punktach przebiega podobnie.

 1. Składamy wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego w biurze obsługi klienta lokalnego dostawcy wody.
 2. Pozyskujemy aktualną mapę geodezyjną naszej nieruchomości do celów projektowych – z naniesionymi elementami uzbrojenia poziomego znajdującymi się pod powierzchnią ziemi. Taka mapa znajduje się w państwowych zasobach geodezyjnych (starostwo).
 3. Zlecamy wykonanie projektu przyłącza wodociągowego (niektóre firmy wodociągowe polecają projektantów).
 4. Składamy projekt przyłącza w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (w skrócie ZUD), który znajduje się w danym mieście lub gminie. Jeśli ZUD nie stwierdzi kolizji z uzbrojeniem podziemnym i innymi elementami infrastruktury, wydaje tzw. uzgodnienie pozytywne.
 5. Składamy całą dokumentację w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym. Sprawdzana jest tutaj zgodność opracowanego rozwiązania z warunkami technicznymi.
 6. Podpisujemy umowę z firmą, która zajmie się budową przyłącza. Jest ona zobowiązana do przeprowadzenia prac zgodnie z otrzymaną dokumentacją. Aby znaleźć odpowiednią firmę, najlepiej popytać sąsiadów, którzy już to zrobili.
 7. Wykonawca zgłasza do zakładu wodociągowego gotowość do odbioru technicznego. Wydelegowany inspektor techniczny dokonuje odbioru powykonawczego. Następnie spisywany jest protokół odbioru końcowego – podpisują go wszystkie strony, tj. inwestor, wykonawca i przedstawiciel wodociągów. Wykonane przyłącze powinno być również zinwentaryzowane geodezyjne przez uprawnionego geodetę. Zgłasza on wyniki pomiarów do państwowego Zasobu Geodezyjnego.
 8. Podpisujemy z zakładem wodociągowym umowę o dostarczenie wody. Jednocześnie inspektor uzgadnia w zakładzie termin zamontowania wodomierza – jest on własnością zakładu i montaż odbywa się na jego koszt.

 

Zamówienie kompleksowej usługi przyłącza wodociągowego

W wielu miastach i gminach można skorzystać z ofert firm lub lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego, które oferują kompleksową usługę związaną z budową przyłącza. W jej ramach specjaliści opracowują projekt, uzgadniają dokumentację, wykonują prace instalacyjne, a na końcu przygotowują umowę do podpisania. Dzięki temu zazwyczaj wystarczą dwie wizyty inwestora w biurze obsługi klienta – najpierw, aby zadeklarować, że chce się podłączyć do sieci wodociągowej, a potem by podpisać umowę o dostarczenie wody do nieruchomości.

Uwaga! Lokalne wodociągi z reguły szybciej budują przyłącze wodociągowe niż firmy wykonawcze, którym zlecimy te prace, co wynika m.in. z szybszego trybu uzyskiwania wymaganych pozwoleń i uzgodnień.

 

Szacunkowy koszt wykonania przyłącza wodociągowego

Trudno jest podać jedną, dokładną cenę wykonania przyłącza wodociągowego. Ma to związek z tym, że koszty wykonania danych usług mogą znacznie się różnić w poszczególnych regionach kraju.

Orientacyjne zestawienie kosztów wygląda następująco:

 • wydanie warunków wykonania przyłącza: 80-100 zł
 • uzyskanie mapy geodezyjnej do celów projektowych: 250-400 zł
 • projekt przyłącza: ok.1000 zł
 • uzgodnienie w ZUD: 100 zł
 • wykonanie przyłącza: średnio 3000 zł (przyłącze o długości do 10 m)
 • odbiór przyłącza u inspektora (przedstawiciela wodociągów): 100 zł
 • inwentaryzacja geodezyjna: 300-400 zł
 • podłączenie przyłącza do sieci: 800 zł 
PODZIEL SIĘ: