Przyłącze gazowe

Data dodania: 12.12.2018 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Wykonanie przyłącza gazu może trwać do 6 miesięcy. Dlatego warto o tym pomyśleć co najmniej na etapie zamykania stanu surowego domu.

Przyłącze gazowe to odcinek od sieci gazowej do kurka głównego, który umieszczony jest wraz z licznikiem gazu w szafce znajdującej się na granicy działki inwestora. Od tego miejsca zaczyna się instalacja odbiorcza. Składa się ona z dwóch części. Pierwsza część – zewnętrzna – doprowadza gaz do domu, druga – wewnętrzna – rozprowadza gaz do poszczególnych odbiorników w budynku (np. kotła centralnego ogrzewania, podgrzewacza wody, kuchenki).

 

Przyłącze gazu – jakie formalności są konieczne

Opisana przykładowa procedura dotyczy klientów indywidualnych, którzy deklarują odbiór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości do 10 m3/h lub zaazotowanego – do 25 m3/h. Taka ilość wystarcza do przygotowania posiłków, ogrzania domu oraz wody do mycia.

Aby zostać odbiorcą gazu należy:

  • złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia, a ściślej o warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej. Do wniosku trzeba dołączyć: tytuł prawny do nieruchomości, plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z naniesionym budynkiem i proponowaną lokalizacją szafki gazowej, deklarację o szacunkowym zużyciu gazu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dotyczącą wykonania przyłącza gazowego (jeśli została wydana). Niezbędne jest też określenie planowanego terminu zawarcia umowy o przyłączenie do sieci;
  • otrzymać od zakładu gazowniczego warunki przyłączenia do sieci gazowej. Określone są w nich m.in.: parametry techniczne miejsca włączenia do sieci, minimalne i maksymalne ciśnienie dostarczania oraz odbioru gazu, wymagania odnośnie układu pomiarowego (gazomierza) i miejsca jego zainstalowania;
  • złożyć wniosek o umowę przyłączenia do sieci gazowej. Zatwierdzony wniosek o przyłączenie do sieci gazowej jest gwarancją sprzedaży gazu i podstawą do zawarcia umowy;
  • zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej. W umowie określone zostają: wysokość opłaty przyłączeniowej, obowiązki zakładu gazowniczego i inwestora, lokalizacja skrzynki gazowej oraz planowany termin zawarcia docelowej umowy sprzedaży gazu.

Można też zawrzeć kompleksową umowę dostarczania gazu. Wtedy zakład gazowniczy wykonuje całość prac, tzn. od projektu i niezbędnych uzgodnień aż do włączenia przyłącza do sieci gazowej oraz kurka głównego i układu pomiarowego wraz z odbiorem technicznym.

Realizacja umowy przyłączeniowej i budowy instalacji gazowej biegnie dwutorowo. Zakład gazowniczy realizuje budowę przyłącza, a inwestor zobowiązany jest w tym czasie: przygotować miejsce do zamontowania kurka głównego, wykonać instalację odbiorczą, uzyskać pozytywny wynik odbioru technicznego instalacji wewnętrznej, a także otrzymać opinię kominiarską powykonawczą.

Gdy inwestor złoży oświadczenie o gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem, zakład gazowniczy montuje gazomierz (urządzenie o przepustowości do 10 m3/h jest bezpłatne) i napełnia instalację.

 

Przyłacze gazowe – na co zwrócić uwagę ?

  1. Projekt przyłącza gazowego może wykonać tylko projektant z uprawnieniami z rozszerzeniem na instalacje gazowe. Zakłady gazownicze prowadzą rejestr tego typu specjalistów.
  2. Budowę przyłącza gazu zakłady gazownicze zlecają tylko wykwalifikowanym firmom. Po zakończeniu całości inwestycji inwestor rozlicza się z zakładem według obowiązujących stawek przyłączeniowych.
  3. Instalacja gazowa w domu (instalacja odbiorcza wewnętrzna) powinna być układana tak, aby była usytuowana nad przewodami elektrycznymi w odległości nie mniejszej niż 10 cm.
  4. Zawór kulowy umożliwiający odcięcie gazu (z żółtym uchwytem) powinien być zamontowany przed każdym odbiornikiem gazu.
PODZIEL SIĘ: