Instalacja wodno-kanalizacyjna. Przyłącze instalacji

Data dodania: 17.05.2019 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Planując podłączenie domu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej możemy sami zatrudnić projektanta i wykonawcę lub całość prac zlecić miejscowej spółce wodno-kanalizacyjnej.

Obecnie nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. Formalności dotyczące obu sieci można załatwiać jednocześnie.

 

Co to jest przyłącze wodociągowe?

Przyłącze wodociągowe łączy sieć wodociągową znajdującą się w ulicy z wewnętrzną instalacją w domu. Przyłącze wody wyposażone jest w zasuwę, która umożliwia odcięcie jej dopływu, na przykład w razie awarii. W domu rura przyłącza kończy się wodomierzem. Należy go zamontować w miejscu łatwo dostępnym, aby zapewnić wygodny odczyt wskazań zużycia wody.

 

Przyłącze wodociągowe – przepisy

Wykonanie przyłącza wodociągowego często związane jest z ingerencją w pas drogowy, podlega zatem odpowiednim przepisom i wymaga uzgodnień z miejskim lub gminnym zarządem dróg. Ma to związek z tym, że pod powierzchnią ziemi – w ulicy – oprócz przewodu wodociągowego znajduje się wiele instalacji, takich jak gazowa, elektryczna czy telekomunikacyjna. Aby nie doszło do ich uszkodzenia, trzeba wcześniej uzgodnić wpięcie do sieci wodociągowej z dostarczycielami innych mediów.

Pamiętajmy również o tym, że przyłącza wodociągowe należy prowadzić poniżej strefy przemarzania gruntu, czyli 1,2-1,5 m poniżej poziomu terenu.

Ponadto z przepisów wynika, że za budowę i utrzymanie urządzeń wodociągowych oraz sieci odpowiada przedsiębiorstwo zaopatrujące dany teren w wodę. Natomiast o podłączenie nieruchomości do sieci wnioskuje sam inwestor i odbywa się to na jego koszt.

 

Co to jest przyłącze kanalizacyjne?

Przyłącze kanalizacyjne to przewód łączący wewnętrzną instalację w domu z siecią w ulicy. Przyłącze zaczyna się dopiero za pierwszą studzienką (rewizyjną) znajdująca się na posesji, a gdy jej nie ma – od granicy nieruchomości. Odcinek od budynku do pierwszej studzienki traktowany jest jako część instalacji wewnętrznej (mimo że znajduje się już poza budynkiem w gruncie).

 

Przyłącze kanalizacyjne – przepisy

Rura przyłącza kanalizacyjnego powinna być układana w odcinkach prostych. Jakakolwiek zmiana kierunku może być wykonana tylko za pomocą kształtek. Aby ścieki spływały samoczynnie do kolektora w ulicy, spadek rury musi wynosić 1,5 proc. (1,5 cm na każdy metr długości rury), a jej średnica nie powinna mieć mniej niż 15 cm.

Ułożenie oraz bieżące remonty lub naprawy sieci kanalizacyjnej w ulicy należą do przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Natomiast wykonanie i konserwacja przyłącza leżą po stronie właściciela budynku.

 

Procedura przyłączenia

Na stronach internetowych miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji lub zakładów usług komunalnych znajdziemy opisaną szczegółowo krok po kroku całą procedurą budowy przyłącza wod-kan obowiązującą na danym terenie.

Aby ułatwić inwestorom przejście tej procedury, niektóre dokumenty, np. warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, można pobrać bezpośrednio ze strony konkretnego przedsiębiorstwa. Poza tym, w niektórych firmach wodociągowych możemy uzyskać poradę, gdzie znaleźć osobę mającą odpowiednie uprawnienia do wykonania projektu przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego. Inne nie robią tego, aby nie być posądzonym o prowadzenie akwizycji dla prywatnych podmiotów.

 

Koszt przyłączenia wody i podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej

Ceny usług w poszczególnych miastach i gminach znacznie się różnią. Dlatego trudno jest jednoznacznie wskazać jaki jest koszt doprowadzenia wody do domu. Podobnie wygląda sytuacja z odprowadzaniem ścieków. Działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych reguluje prawo miejscowe, a umowa wykonawcza podlega prawom rynkowym. Podane więc poniżej przykładowe stawki są orientacyjne:

· przyłącze wodociągowe projekt – ok. 1000 zł, podobnie zapłacimy za projekt przyłącza kanalizacyjnego;

· mapa do celów projektowych – w obu przypadkach – od 250 do 400 zł (zależnie m.in. od wielkości mapy i czasu jej przygotowania);

· odbiór przyłącza wodociągowego – ok. 100 zł, analogiczny jest koszt odbioru przyłącza kanalizacyjnego;

· wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego – nawet kilka tysięcy złotych za każde przyłącze (zależy to od warunków i ustaleń pomiędzy inwestorem a wykonawcą).

PODZIEL SIĘ: