Ile czasu potrzeba na wykonanie fundamentów, ścian i stropów?

Data dodania: 28.02.2019 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Wiosna rozpoczyna się na dobre, wracają więc prace na budowach. Niektórzy kończą to, co zostało przerwane na wiosnę, inni dopiero ruszają z działaniami. Warto więc sprawdzić, ile zajmują pierwsze prace związane z budową domu. Zawsze przyda się kilka wskazówek na dobry początek.

 

Wzniesienie domu w stanie surowym otwartym rozpoczyna stan zerowy. Aby stan zerowy zmienił się w surowy otwarty, stawia się ściany, wykonuje strop i schody oraz układa dach. W domu parterowym, bez stropu żelbetowego, powinny być jedynie ściany przykryte więźbą dachową z drewnianych wiązarów.

 

Budowa: stan zero

Wykonanie budynku do poziomu „zero” to roboty do poziomu podłogi parteru. Roboty ziemne i wykonanie fundamentu są bardzo ważną częścią budowy, wymagają więc dokładnego zaplanowania ich przebiegu. Zanim przystąpi się do budowy fundamentów, trzeba zorganizować plac budowy: przewidzieć m.in. miejsce do odłożenia gruntu z wykopu czy gromadzenia materiałów potrzebnych na poszczególnych etapach oraz ustawić zamknięty magazyn na materiały i narzędzia. 

Stan zerowy zajmuje mniej więcej miesiąc. Każda budowa zaczyna się od przygotowania działki i wyrównania terenu, co zajmuje zwykle 2 dni. Kolejny dzień trwa wytyczenie fundamentów przez geodetę. Po tym następuje zdjęcie warstwy humusu i wykonanie wykopu pod fundamenty. Nie powinno to trwać dłużej niż 2 dni. Ten etap jednak zależy od nakładu prac i stosowanych maszyn. Jeśli więc są to prace ręczne, może to potrwać kilka dni dłużej.

Gdy wykopy są przygotowane, układa się warstwę betonu podkładowego pod ławy fundamentowe. Trwa to dzień. Po tym przystępuje się do deskowania ław fundamentowych i ułożenia ich zbrojenia – planuje się to na 2 dni w harmonogramie. Po wykonaniu deskowania kolejny dzień zajmuje betonowanie ław fundamentowych. Łącznie z wykonaniem przejść instalacyjnych należy na to przeznaczyć do 3 dni. Na kolejne 3-5 dni przerywa się prace, by beton związał, a czas ten określa się jako przerwę technologiczną.

Po związaniu ław betonowych wykonuje się ściany fundamentowe – w domach jednorodzinnych zazwyczaj muruje się przez 4-5 dni. Gdy ściany fundamentowe są wykonane, trzeba jeszcze zaizolować fundamenty, co zajmuje 2 dni, i wyprowadzić instalacje podposadzkowe, przeznaczając na to kolejny 1 dzień. Zaizolowane fundamenty należy zasypać i po tym – przez 3 dni – wykonywać podkład pod posadzkę parteru.

 

Budowa: stan surowy otwarty

Stan surowy otwarty trwa od dwóch i pół miesiąca do czterech miesięcy.

Na izolację poziomą ścian parteru, murowanie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych należy przeznaczyć mniej więcej dwa tygodnie. Następnie zbroi się i betonuje podciągi oraz słupy, a także muruje kominy na parterze. Zajmuje to kolejny tydzień. Kiedy betonowe elementy uzyskują określoną wytrzymałość, szaluje się i zbroi wieńce oraz strop nad parterem, co należy zaplanować na 4 tygodnie.

Kiedy wszystko jest przygotowane, a elementy ułożone, można przystąpić do betonowania wieńców i stropu. Ułożenie mieszanki betonowej oraz czekanie aż beton uzyska wstępną wytrzymałość na ściskanie, zabierze przynajmniej tydzień. W tym czasie można wykonać szalowanie i zbrojenie schodów na poddasze. Można to też zrobić razem ze stropem. Przez pierwszy i drugi tydzień od betonowania stropu trzeba go pielęgnować. Jeśli nad parterem będzie wykonywany strop drewniany, prace skracają się o mniej więcej miesiąc.

Murowanie ścian kolankowych i wykonanie wieńca pod murłatę rozpoczyna 9 tydzień prac murarskich i betonowania.

Wykonanie wieńca pod murłatę trwa około 1-2 dni, kiedy trwa szalowanie, układanie zbrojenia wraz z kotwami mocującymi do więźby dachowej.

Jeśli pod wieńcem są słupki wzmacniające ścianki kolankowe, dolicza się około 1-3 dni na deskowanie, zbrojenie i ułożenie mieszanki betonowej. Przerwa technologiczna dla wiązania wieńca czy słupków pod wieńcem wynosi około 14 dni. Montaż murłat i tradycyjnej więźby dachowej zajmuje od tygodnia do dwóch. Ocieplenie i uszczelnienie dachu oraz wykonanie obróbek blacharskich zajmuje około 1 tygodnia.

 

Budowa: stan surowy zamknięty

Po wykonaniu stanu surowego otwartego następuje jego zamknięcie, czyli montaż stolarki otworowej, ułożenie pokrycia dachu oraz ocieplenia ścian (jeśli takie zaplanowano). Budowa stanu surowego zamkniętego trwa od 3 do 5 miesięcy, kiedy wstawia się okna, drzwi, bramę garażową (1-2 tygodnie) i układa docelowe pokrycie dachowe (do 7 dni). W tym czasie muruje się ścianki działowe, co może potrwać nawet do 2 tygodni.

PODZIEL SIĘ: