Harmonogram prac budowlanych domu jednorodzinnego

Data dodania: 14.05.2021 | Anna Adamczak–Bugno
kielnia na ściance fundamentowej
Facebook Messenger Twitter Mail

Harmonogram prac budowlanych to zestawienie robót w kolejności ich występowania wraz z zaplanowaniem czasu realizacji każdego zadania. Opracowanie tego typu zawiera również informacje o wymaganych przerwach technologicznych w realizacji inwestycji.

Harmonogram prac budowlanych umożliwia zaplanowanie konkretnego czasu rozpoczęcia robót przez kolejne ekipy wykonawców oraz optymalne rozłożenie zakupu poszczególnych materiałów budowlanych w czasie.

 

Czym jest harmonogram robót budowlanych?

Harmonogram prac budowlanych to nic innego jak rozplanowanie poszczególnych etapów budowy w czasie. Zestawienie tego typu obrazuje kolejność wykonywania robót oraz zawiera informacje dotyczące tego, które prace można wykonywać równocześnie, a także o wymaganych przerwach technologicznych. Harmonogramowanie robót wymaga wiedzy i doświadczenia w zakresie sztuki budowlanej. Nie istnieje żaden oficjalny wzór harmonogramu prac, a na jego formę, a przede wszystkim czas realizacji wpływa przynajmniej kilka czynników (m.in. czas rozpoczęcia robót, warunki pogodowe itp.).

Harmonogram i kosztorys to opracowania często wymagane przez banki w przypadku kredytowania inwestycji. Jeśli planujesz ten rodzaj finansowania budowy, powinieneś dołożyć starań, aby obydwa rodzaje zestawień były bliskie rzeczywistości, ponieważ mogą wpływać na płynność wypłaty kolejnych transz środków.

Jeśli planujesz budowę w systemie gospodarczym, możesz przygotować prosty harmonogram prac budowlanych we własnym zakresie. W przypadku gdy zamierzasz zlecić realizację całej inwestycji lub jej części, wymagaj przygotowania szczegółowego harmonogramu i kosztorysu od potencjalnych wykonawców oraz przestrzegania terminów pod groźbą zerwania umowy i egzekucji ustalonych kar.

 

Co powinien zawierać harmonogram prac od rozpoczęcia budowy do stanu surowego otwartego?

Harmonogram robót budowlanych powinien rozpoczynać się od czynności dotyczących prac przygotowawczych (m.in. zdjęcia humusu, ogrodzenia budowy, wykonania niezbędnych przyłączy). Zaraz po nich należy uwzględnić prace nad przygotowaniem stanu zerowego budynku, a więc roboty ziemne, a także wykonanie i zaizolowanie fundamentów.

Przejście ze stanu zerowego do stanu surowego otwartego to etap, w którym budynek wręcz rośnie w oczach. W harmonogramie trzeba uwzględnić roboty dotyczące wznoszenia ścian zewnętrznych i nośnych wewnętrznych, wykonanie stropu lub stropów, schodów oraz konstrukcji nośnej dachu wraz z poszyciem zabezpieczającym i wymaganymi obróbkami.

Etapy prac związane z doprowadzeniem budynku do stanu surowego otwartego są obarczone największym prawdopodobieństwem niedotrzymania założonego terminu. Dzieje się tak, ponieważ roboty żelbetowe i murowe wymagają odpowiedniego rozłożenia w czasie (m.in. poprzez stosowanie przerw technologicznych w celu osiągnięcia przez elementy konstrukcyjne odpowiedniej wytrzymałości).

 

Jakie prace wchodzą w skład wykończenia budynku?

Doprowadzenie budowy do stanu surowego zamkniętego polega na zamknięciu wszystkich otworów znajdujących się w przegrodach zewnętrznych budynku. Jeśli warunki umowy nie przewidywały wykonania całości dachu w stanie surowym otwartym, to równolegle z montażem stolarki okiennej i drzwiowej następuje wykonanie finalnego poszycia połaci. We wnętrzu budynku postępuje z kolei proces wznoszenia ścian działowych. Przejście z SSO do SSZ może być realizowane w dwóch podstawowych wariantach. Pierwszy z nich polega na zamknięciu przegród bezpośrednio po wykonaniu robót konstrukcyjnych. Drugi dotyczy sytuacji, w których obiekt budowlany został zabezpieczony i pozostawiony w stanie otwartym na czas zimy. Zamknięcie stanu surowego otwartego zazwyczaj wiąże się z wykonaniem następujących etapów harmonogramu:

 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy garażowej;
 • budowa ścian niekonstrukcyjnych (działowych);
 • montaż warstwy wykończeniowej dachu.

 

Następny etap budowy, który trzeba uwzględnić podczas harmonogramowania robót, to prace zmierzające do doprowadzenia budynku do stanu deweloperskiego. Roboty z tego zakresu polegają między innymi na:

 • wykonaniu niezbędnych przyłączy kanalizacyjnych,
 • poprowadzeniu instalacji (wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej) wewnątrz budynku,
 • wykonanie tynków w technologii suchej lub mokrej (w zależności od przyjętych założeń i wykonywanej konstrukcji budynku),
 • wykonanie posadzek,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych i wykończenie elewacji budynku.

 

Kolejne roboty z reguły wiążą się już z doprowadzaniem obiektu do stanu pod klucz. Ten etap prac jest najbardziej zróżnicowany zarówno pod względem zakresu robót, jak i kosztów. Prace na tym etapie dotyczą przede wszystkim:

 • wykonania finalnych warstw wykończeniowych na sufitach i ścianach,
 • wykończenia podłóg,
 • zamontowania armatury i urządzeń sanitarnych,
 • ocieplenia i zabudowy poddasza (jeśli zostało przewidziane na cele użytkowe),
 • czynności związanych z doprowadzeniem otoczenia budynku do zadowalającego stanu (budowy ogrodzenia, układania kostki brukowej, wykańczania tarasów itp.),
 • urządzania wnętrz.
PODZIEL SIĘ: