Parametry termiczne ścian zewnętrznych w świetle nowych przepisów budowlanych. Co to jest współczynnik U, czyli współczynnik przenikania ciepła?

Data dodania: 15.06.2018 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Budowa domu od 1 stycznia 2017 r. musi być realizowana zgodnie z nowym rozporządzeniem, dotyczącym Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Najważniejsze zmiany dotyczą zagadnień związanych z ochroną energetyczną i cieplną budynków.

Budowanie domu zgodnie z nowymi przepisami budowlanymi ma na celu realizację unijnych wymogów w zakresie ograniczenia zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. Zgodnie z prawem unijnym stopniowo będą wprowadzane zmiany w przepisach budowlanych krajów członkowskich tak, by od 2021 roku wszystkie nowe budynki były budowane w standardzie niemal zeroenergetycznym.

Nowe przepisy są bardziej rygorystyczne i wprowadzają niższe wartości współczynnika przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych. Maksymalna wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych obowiązująca do końca 2020 r. wynosi 0,23 W/(m2K). Maksymalna wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. będzie równa U = 0,20 W/(m2K).

 

Współczynnik przenikania ciepła U – wskaźnik ważny dla energooszczędności domu

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)] określa wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej, jeśli po dwóch jej stronach panuje różnica temperatur w wysokości 1K. Wartość współczynnika U zależy od rodzaju przegrody i grubości materiału, z którego wykonane są ściany, a także od charakteru przegrody. Niska (korzystna) wartość współczynnika U oznacza, że straty ciepła są niewielkie.

Do wyznaczenia współczynnika U trzeba znać współczynniki przewodzenia ciepła lambda [W/(mK)] wszystkich materiałów tworzących ścianę zewnętrzną, a także grubości wszystkich warstw – murowych, izolacyjnych i wykończeniowych. W przypadku materiałów termoizolacyjnych wartość współczynnika przewodzenia ciepła lambda jest stała, niezależna od grubości warstwy izolacji. Przy określaniu wartości współczynnika U uwzględnia się ewentualne mostki termiczne oraz nieszczelności izolacji np. powstające w wyniku stosowania mocowań mechanicznych np. kołków montażowych.

 

Parametry ciepłej ściany

O tym, czy ściany zewnętrzne są ciepłe, decyduje przede wszystkim ich konstrukcja. Aby uzyskać jak najniższy współczynnik U ścian jednowarstwowych, do ich budowy należy wybierać materiały charakteryzujące się jak najlepszą izolacyjnością termiczną, a więc i jak najniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda.

W przypadku ścian dwu- i trójwarstwowych bardzo ważną rolę odgrywa materiał ociepleniowy. Zastosowanie izolacji grubości 15-20 cm pozwoli uzyskać naprawdę ciepłe ściany i są to grubości racjonalne. Praktycznie całą grubość ściany szkieletowej stanowi termoizolacja, dlatego to właśnie ona będzie miała największy wpływ na współczynnik U ściany o konstrukcji lekkiego szkieletu.

Również w tym przypadku warto sięgać po ocieplenie o niskim współczynniku, dzięki któremu ściany będą bardzo ciepłe i jednocześnie niezbyt grube. Na izolacyjność termiczną ścian z bali wpływają ich wymiary. Aby uzyskać jak najniższy parametr U ścian, powinny być one wykonane z grubych elementów, najlepiej ocieplonych warstwą izolacji termicznej.

 

Pustaki ceramiczne na ciepłe ściany jednowarstwowe 

Pustaki ceramiczne na ciepłe ściany jednowarstwowe Obecne przepisy stanowią, że współczynnik przenikania ciepła U nie może być większy niż 0,23 W/(m2K). Aby spełnić ten warunek ściana jednowarstwowa musi być wykonana z materiału o wysokiej izolacyjności cieplnej i mieć grubość około 40 cm. Warunki te spełniają pustaki ścienne z ceramiki poryzowanej.

Dobrym wyborem będą szlifowane pustaki Porotherm. Łączy się je na cienkie spoiny – może to być cienkowarstwowa zaprawa rozkładana na całej górnej powierzchni pustaków lub zaprawę w postaci pianki, którą układa się pasmami. Nie ma potrzeby wypełniania zaprawą spoin pionowych – wystarczy dokładnie zestawić ze sobą elementy, które mają na bokach wyprofilowane pióra i wpusty. Ściana z pustaków ceramicznych grubości 44 cm osiągnie U = 0,23 W/(m2K), a po otynkowaniu osiągnie U = 0,21 W/(m2K).

Do budowy domu można także zastosować pustaki, w których szczeliny wypełnione są wełną mineralną, dzięki czemu bez zmiany grubości elementu uzyskano niższy współczynnik przewodzenia ciepła. Mur jednowarstwowy nieotynkowany z pustaków grubości 44 cm (szlifowany pustak Porotherm 44 T Dryfix), będzie miał współczynnik przenikania ciepła U = 0,17 W/(m2K), a gdy wykończymy go tynkiem termoizolacyjnym – nawet 0,16 W/(m2K).

Szczytowym osiągnięciem na tle innych materiałów przeznaczonych do wznoszenia ścian jednowarstwowych są szlifowane pustaki Porotherm 38 T Dryfix również z wypełnieniem z wełny mineralnej. Jednowarstwowe ściany z nich zbudowane przy stosunkowo niewielkiej grubości 38 cm osiągają współczynnik U = 0,20 (ściana nieotynkowana) – 0,18 W/(m2K) (ściana otynkowana).

 

Pustaki ceramiczne na ciepłe ściany warstwowe

Pustaki ceramiczne są także dobrym materiałem na ciepłą ścianę dwuwarstwową. Można zastosować pustaki ścienne o grubości 18,8, 25 lub 30 cm. Opór cieplny murów z nich zbudowanych wynosi mniej niż 0,9, dlatego wymagają ocieplenia grubości 14-15cm, aby osiągnąć U = 0,23 W/(m2K). Jeśli chcemy uzyskać ściany o lepszych parametrach cieplnych, musimy zwiększyć grubość izolacji termicznej o 3-4 cm (U = 0,20 W/(m2K)).

Z pustaków ceramicznych można też wybudować ciepłą ścianę trójwarstwową z warstwą elewacyjną wykonaną np. z cegły klinkierowej. Gdy mają one warstwę nośną z ceramicznych pustaków poryzowanych grubości 25 cm oraz ocieplenie grubości 12 cm, z elewacją klinkierową osiągają współczynnik przenikania ciepła U = 0,23 W/(m²K). 

PODZIEL SIĘ: