Styropian na podłogę – jak wybrać najlepszy?

Data dodania: 28.10.2019 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Styropian na podłogę powinien wyróżniać się przede wszystkim dużą wytrzymałością na ściskanie, odkształcenia i minimalną chłonnością. Jeśli podłoga ma być ciepła, styropian podłogowy musi odznaczać się też wysoką izolacyjnością termiczną.

 

Styropian podłogowy – oznaczenia

Każdy styropian, czyli polistyren ekspandowany EPS, jest odpowiednio oznaczony – na opakowaniu można znaleźć zakodowane parametry minimalne (w postaci kodu produktu), które muszą być spełnione przez dane płyty styropianowe. Żeby ułatwić wybór, styropian jest odpowiednio określany – ten przeznaczony na podłogę nazwany jest Dach-Podłoga. Podłogę na gruncie można też ocieplić styropianem typu Fundamenty.

 

Styropian podłogowy – główne parametry

Odporność na ściskanie styropianu

Ponieważ styropian w podłodze będzie obciążony przez znajdujące się nad nim warstwy, wyposażenie domu i użytkowników (przyjmuje się, że obciążenia użytkowe w pomieszczeniach mieszkalnych wynoszą 150 kg/m2, w ciągach komunikacyjnych – 250 kg/m2, pod samochodem w garażu – 300 kg/m2), podstawowym jego parametrem jest wytrzymałość na ściskanie.

Twardość styropianu określa współczynnik naprężeń ściskających przy 10-procentowym odkształceniu, np. CS (10) ≥ 100 KPa. Wartość podana przy CS to minimalne naprężenia ściskające (im wyższa, tym styropian jest twardszy). Jeśli styropian nie byłby odpowiednio twardy, wskutek zbyt dużych obciążeń uległby deformacji, a na posadzce pojawiłyby się rysy i pęknięcia. Dlatego w projekcie powinny być podane odpowiednie parametry styropianu podłogowego w konkretnych pomieszczeniach.

 

Gęstość styropianu

Istotna jest także gęstość styropianu – płyty o wytrzymałości na ściskanie 100 kPa powinny mieć gęstość na poziomie 18 kg/m3.

 

Izolacyjność cieplna styropianu

Styropian podłogowy musi też wyróżniać się wysoką izolacyjnością termiczną, jeśli będzie układany w podłodze na gruncie lub na stropie nad pomieszczeniem nieogrzewanym. To jak ciepły będzie styropian, zależy od grubości płyt i od ich współczynnika przewodzenia ciepła lambda. Im niższa będzie jego wartość, tym lepiej. Styropian posadzkowy odznacza się współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda na poziomie 0,031-0,040 W/(mK).

 

Grubość styropianu

Współczynnik przenikania ciepła U w przypadku podłogi na gruncie nie powinien być wyższy niż 0,3 W/(m2K). Żeby podłoga na gruncie osiągnęła taką wartość, wystarczy kilka centymetrów styropianu o niskim współczynniku przewodzenia ciepła lambda. Zwykle jednak układa się go znacznie więcej (w domach energooszczędnych stosuje się nawet kilkanaście centymetrów).

 

Nasiąkliwość styropianu

Styropian ułożony w podłodze na gruncie musi mieć nasiąkliwość.  Wskazuje na nią parametr zapisywany jako WL (T), który nie powinien być wyższy niż 2 proc.

 

Izolacyjność akustyczna styropianu

Jeśli styropian podłogowy będzie ułożony na stropie między pomieszczeniami ogrzewanymi, ważna jest akustyka. Do wykonania izolacji akustycznej podłogi na stropie rozdzielającym ogrzewane pomieszczenia przeznaczony jest styropian elastyczny. Tłumi on dźwięki uderzeniowe, jakie często pojawiają się podczas standardowego użytkowania mieszkania.

W przypadku styropianu elastycznego ważne są dwa parametry: sztywność dynamiczna SD i ściśliwość CP. Najlepiej jest, jeśli styropian elastyczny odznacza się małą sztywnością i dużą ściśliwością. Ściśnięty pod obciążeniem styropian elastyczny lepiej tłumieni dźwięki (grubość styropianu elastycznego podawana jest w stanie nieobciążonym i ściśniętym).

Niestety płyty akustyczne mają wysoki (gorszy) współczynnik przewodzenia ciepła lambda, który wynosi 0,05 W/(mK). Jeśli więc styropian w podłodze ma izolować zarówno termicznie, jak i akustycznie, najpierw układa się warstwę płyt elastycznych, a na nich płyty o dobrej izolacyjności akustycznej.

PODZIEL SIĘ: