9 ważnych zasad murowania ścian. Jak dobrze murować ściany domu?

Data dodania: 24.05.2019 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Murowanie różnego rodzaju elementów ściennych jest najpopularniejszym sposobem na stawianie ścian domów jednorodzinnych w Polsce. Materiałów do budowania ścian jest dużo, a każda technologia murowania wiąże się z pewnymi zasadami. Niezależnie od materiału główne reguły murowana są podobne. Podpowiadamy jak dobrze wymurować ściany domu jednorodzinnego.

 

1. Liczba warstw w ścianach zewnętrznych

Ściany zewnętrzne domu jednorodzinnego można wymurować jako jedno-, dwu- lub trójwarstwowe. Ściany dwu-i trójwarstwowe zawierają warstwę izolacji, ściany jednowarstwowe buduje się bloczków lub pustaków odpowiednio dostosowanych do tej technologii. Konkretne rozwiązanie proponuje projektant budynku. Dlatego jeśli kupujemy projekt gotowy, musimy wybrać taki, w którym ściany zaplanowano w danej technologii – w przeciwnym razie trzeba będzie je przeprojektować. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie kompletnego systemu budowy domu, w którym ceramiczne pustaki, stropy i nadproża tworzą zestaw ułatwiający i przyspieszający pracę.

 

2. Zabezpieczenie ścian przed wilgocią

Ściany zewnętrzne trzeba odciąć od wilgoci, która może być podciągana kapilarnie z podłoża. W tym celu na fundamentach, w miejscach, gdzie zostaną wymurowane ściany zewnętrzne, układa się pasy papy na lepiku.

 

3. Murowanie pierwszej warstwy ściany

Murowanie ścian zewnętrznych rozpoczyna się od ułożenia pierwszej warstwy bloczków lub pustaków na fundamentach. Zanim to jednak nastąpi, nanosi się na nie warstwę tradycyjnej zaprawy cementowej, która powinna mieć 2-3 cm grubości. Taka warstwa pozwala wyrównać podłoże pod pierwszą warstwę elementów ściennych. Dzięki grubej warstwie zaprawy stawiana ściana będzie mogła być idealnie równa w poziomie. Ma to znaczenie szczególnie wtedy, gdy bloczki czy pustaki muruje się na cienką spoinę – cienkie spoiny nie pozwalają wyrównać ewentualnych nierówności ściany. Ułożenie bloczków i pustaków w murze koryguje się używając do tego gumowego młotka.

 

4. Murowanie narożników

Zanim przystąpi się do murowania ściany, należy poczekać aż zaprawa cementowa między fundamentami a pierwszą warstwą ściany domu zwiąże. Murowanie ściany zaczyna się od wyprowadzenia narożników zewnętrznych. W tych miejscach nie powinno się docinać bloczków ani pustaków (w miejscach, w których mają być wstawione okna lub drzwi również unika się docinania pustaków i bloczków). Narożniki ścian muruje się z elementów pełnowymiarowych i uzupełniających, czyli narożnikowych i połówkowych. W każdym narożniku muruje się przynajmniej trzy warstwy elementów ściennych. układanych w piramidę, co oznacza, że coraz wyższe warstwy mają coraz mniej elementów. Po wymurowaniu narożników wypełnia się pustakami lub bloczkami przestrzeń między nimi.

 

5. Przewiązania w murze

Wiązanie w murze to odpowiedni sposób ustawienia pustaków i bloczków, które układa się na zakładkę – zarówno pustaki, jak i bloczki muszą być wymurowane w kolejnych warstwach z przesunięciem pionowej krawędzi. Dobrze, jeśli przesunięcie wynosi pół pustaka w kolejnych warstwach muru. Jeśli pustaki czy bloczki trzeba dociąć, muruje się je w środkowej części ściany. Jeśli ściany nie mają spoin pionowych, tam, gdzie jest docięty element, wykonuje się jednak spoinę pionową.

 

6. Budowa wieńców

Ściany muszą być zakończone wieńcami zrobionymi na przykład na wysokości stropu czy pod murłatę (w przypadku, jeśli są to ścianki kolankowe). Są to żelbetowe belki, które, aby nie stały się mostkami termicznymi, w ciepłych ścianach trzeba zaizolować styropianem lub wełną mineralną. Wieńce robi się ze zbrojonego betonu ułożonego w deskowaniu lub w specjalnych kształtkach systemowych.

 

7. Budowa nadproży

Nadproża wykonuje się w ścianach nad oknami i drzwiami. Nadproża mogą być wykonywane jako żelbetowe w deskowaniu na budowie lub budowane z gotowych elementów systemowych. Gotowe nadproża mają jednak pewne ograniczenia, na przykład nie mogą mieć zbyt dużego przekroju czy nie mogą być zastosowane nad zbyt dużymi otworami. Natomiast jest to dużo szybsze rozwiązanie niż w przypadku nadproża lanego.

 

8. Zbrojenie ścian murowanych

Zbrojenie ścian oznacza wzmocnienie muru z bloczków czy pustaków konstrukcją żelbetową, najczęściej w postaci słupów. W domach jednorodzinnych słupy zwykle wykonuje się w ścianach kolankowych na poddaszu.

 

9. Wybór zaprawy do murowania

Elementy ścienne można połączyć tradycyjną zaprawą murarską przygotowywaną na budowie. Gruba spoina z zaprawy cementowo-wapiennej ma około 1 cm grubości i jest znacznie zimniejsza niż bloczki czy pustaki. Dlatego jest dopuszczalna tylko w ścianach dwu- i trójwarstwowych, które mają warstwę ocieplenia. Ściany można też wymurować na grubą warstwę z zaprawy ciepłochronnej o znacznie lepszym współczynniku niż zaprawa tradycyjna. Niektóre elementy ścienne muruje się na cienką spoinę (1-3 mm). Zaprawę klejową układa się tylko poziomo (eliminacja spoin pionowych jest możliwa dzięki odpowiednim rozwiązaniom na powierzchniach bocznych bloczków i pustaków). Cienkie spoiny wykonuje się głównie w ścianach jednowarstwowych.

PODZIEL SIĘ: