Pustaki ścienne na ściany wewnętrzne nośne i działowe

Data dodania: 17.07.2018 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Rolą ścian wewnętrznych jest funkcjonalne i akustyczne oddzielenie pomieszczeń. Najkorzystniej jest wybudować je z tego samego materiału, co przegrody zewnętrzne. Pustaki ścienne z ceramiki pozwolą spełnić wszystkie wymogi stawiane ścianom wewnętrznym nośnym i działowym – zapewniają ciszę i bardzo dobry mikroklimat we wnętrzu.

Ściany wewnętrzne nośne są elementami konstrukcyjnymi budynku, które przenoszą obciążenia z dachu, stropu i ścian wyższych kondygnacji domu na fundament i inne elementy domu. Ściany nośne w budynku muszą spełniać wymagania techniczne określone prawem, dotyczące m.in. odpowiedniej nośnymi, izolacyjności termicznej i akustycznej, a także odporności ogniowej. Budowane są równocześnie ze ścianami zewnętrznymi.

Ściany działowe oddzielają poszczególne pomieszczenia, nie przenosząc przy tym żadnych obciążeń konstrukcyjnych (przenoszą jedynie ciężar własny oraz zamocowanych na nich elementów). Mogą więc być cieńsze od ścian nośnych.

 

Pustaki ścienne Porotherm na ściany wewnętrzne

Jeśli ściany zewnętrzne wykonane są z ceramiki poryzowanej, to także do wznoszenia ścian wewnętrznych powinniśmy zastosować ceramiczne pustaki ścienne. Mury domów wykonanych z pustaków poryzowanych Porotherm odznaczają się znakomitą nośnością, wytrzymałością oraz wyjątkowo korzystną izolacyjnością akustyczną. Ściany wewnętrzne lub międzylokalowe zbudowane z tego materiału w pełni spełniają obowiązujące wymagania dotyczące ochrony przed hałasem. Warto też podkreślić, że pustaki ścienne są materiałem, który dzięki absolutnej niepalności gwarantuje znacznie większe bezpieczeństwo w razie pożaru.

Ściany działowe z pustaków Porotherm są lekkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe. Z powodzeniem da się na nich wieszać bardzo ciężkie szafki i regały. Nie wymaga to stosowania drogich i nietypowych kotew. Dzięki dobrej izolacyjności akustycznej ściany zewnętrzne Porotherm zapewniają poczucie intymności i spokoju.

 

Ściany wewnętrzne nośne

Wewnętrzne ściany konstrukcyjne powinny mieć identyczną wytrzymałość na ściskanie oraz wysokość co ściany zewnętrzne. Trudno je zapewnić, łącząc bloczki bądź pustaki ścienne z różnych systemów murowych. Wybór tego samego materiału na wszystkie ściany nie oznacza, że mury zewnętrzne i wewnętrzne mają jednakowe parametry.

Jednowarstwowe ściany zewnętrzne muszą być przede wszystkim ciepłe, dlatego buduje się je z elementów o dużej grubości. Natomiast w ścianach wewnętrznych najważniejsza jest wytrzymałość mechaniczna i akustyka. Aby nie zabierać przestrzeni użytkowej pomieszczeń, wykorzystuje się więc pustaki ścienne o takiej grubości jak do budowy ścian zewnętrznych warstwowych. Wznosi się je z pustaków Porotherm 25 lub Porotherm 18.8. Produkowane są w dwóch klasach wytrzymałości 10 i 15, co daje możliwości optymalnego projektowania ścian.

Do wykonywania przegród o podwyższonych wymaganiach izolacyjności akustycznej można stosować pustaki Porotherm 25 AKU lub pustaki Porotherm 25/37.5 AKU (ceramiczne pustaki ścienne do budowy zarówno cichych, jak i ciepłych, jednowarstwowych ścian wewnętrznych).

Bez względu na technologie łączenia (zaprawa Porotherm Dryfix, Porotherm Profi czy zwykła zaprawa) pustaki ścienne łączy się tylko na spoinę poziomą. W miejscu połączeń pionowych występuje rozwiązanie „pióro i wpust”.

 

Ściany działowe

Do wznoszenia ścian działowych przeznaczone są pustaki Porotherm 11.5 oraz pustaki Porotherm 8. Praca przy budowie ścian działowych z pustaków Porotherm trwa krótko, gdyż są one lekkie i mają duże rozmiary – na 1 m2 potrzeba zaledwie 8 sztuk pustaków. Wszystkie pustaki Porotherm, również te do ścian działowych, są przystosowane do łączenia na pióro i wpust, co sprawia, że muruje się je tylko na spoinę poziomą, a to dodatkowo ułatwia i przyspiesza prace. Zasady budowy ścian nośnych wewnętrznych są podobne jak przy ścianach zewnętrznych.

Ściany działowe wznosi się po wymurowaniu ścian zewnętrznych. Od podłoża musi oddzielać je pas papy lub grubej folii izolacyjnej z PCW. W przypadku, gdy budujemy w systemie Porotherm Dryfix, przy murowaniu ścian o grubości 11,5 lub 8 cm nanosi się tylko jeden pas zaprawy szerokości 3 cm, umieszczając go w połowie grubości pustaków. Tu także wykonywane są jedynie spoiny poziome. Spoinę pionową robi się tylko w miejscu styku ściany działowej z nośną.

Jeżeli ściany działowe nie są budowane jednocześnie z nośnymi, łączy się je z konstrukcyjnymi za pomocą kotew płaskich ze stali nierdzewnej. Kotwy mocuje się w spoinach poziomych, w co drugiej warstwie. Pustaki ścienne do ścian nośnych i działowych mają identyczna wysokość, dlatego kotwy zawsze trafiają w spoinę poziomą między pustakami.

 

Akustyka ścian wewnętrznych

Ściany, które oddzielają od siebie poszczególne pomieszczenia w budynku, muszą zapewnić lokatorom komfort, a to oznacza między innymi, że powinny izolować hałas z zewnątrz lub z sąsiednich pomieszczeń. Liczy się więc ich wysoka izolacyjność akustyczna. Obrazuje ją wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej R’A1 wyrażana w decybelach (dB). Im wyższy, tym lepiej. Norma PNB-02151-3 zaleca, by współczynnik izolacyjności akustycznej R’A1 dla ścian działowych w budownictwie jednorodzinnym był nie mniejszy niż 30 dB, a dla ścian działowych odgradzających zwykłe pomieszczenia od pomieszczeń sanitarnych – 35 dB.

Ściany działowe z pustaków Porotherm 11.5 zapewniają izolacyjność akustyczną na poziomie R’A1 = 47 dB, a ściany z pustaków Porotherm 8 – 86 dB. Izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych nośnych mieści się w przedziale 41-54 dB. Jak widać, zarówno ściany nośne, jak i działowe znacznie przewyższają wymagania akustyczne stawiane przez normę.

Pustaki ścienne Porotherm 25/37.5 AKU stanowią znakomitą barierę powstrzymująca dźwięki. Ściany wymurowane z pustaków Porotherm 25/37.5 AKU osiągają wartość współczynnika R’A1 = 54 dB, a więc spełniają wymagania obowiązującej normy z nadwyżką. 

PODZIEL SIĘ: