Ocieplenie poddasza – krok po kroku – koszty i materiały

Data dodania: 20.05.2021 | Anna Adamczak–Bugno
Ocieplenie poddasza wełną mineralną
Facebook Messenger Twitter Mail

Zarówno ocieplenie poddasza pianką, jak i wełną lub styropianem ma na celu zatrzymanie ciepła we wnętrzu budynku. Prawidłowo wykonana izolacja powinna także umożliwiać wentylację drewnianej konstrukcji dachu.

 

Cena za ocieplenie poddasza zależy od zastosowanego materiału oraz powierzchni dachu. Największe koszty generuje ocieplenie przy użyciu pianki poliuretanowej. Ocieplenie tego typu jest jednak coraz bardziej popularne ze względu na niewielkie obciążenie konstrukcji dachu.

 

Czym ocieplić poddasze?

Do ocieplenia poddasza najczęściej używana jest wełna mineralna – kamienna (skalna) lub szklana. Oczywiście producenci styropianu również oferują specjalne odmiany tego materiału, który można układać między krokwiami. Płytowe materiały z polistyrenu nie są jednak zbyt popularne przy ociepleniu połaci dachów skośnych. Wynika to głównie ze znikomej elastyczności płyt, utrudniającej wbudowywanie materiału, szczególnie w strefach występowania skosów.

Wełna szklana różni się od skalnej głównie rodzajem włókna i innym sposobem produkcji. Wełna skalna jest produkowana z bazaltu, gabro, dolomitu lub wapienia wskutek wytapiania w temperaturze ponad 1400℃, natomiast wełna szklana powstaje z piasku kwarcowego i stłuczki szklanej, wytapianych w ok. 1000℃. Po roztopieniu surowców wełna jest rozwłókniana i zlepiana. Spoiwo, które zlepia włókna, ma wpływ na kolor produktu. W wełnie kamiennej jest to lepiszcze termotopliwe (szarożółta wełna), w szklanej – żywice fenolowo-formaldehydowe (żółta wełna), żywice na bazie poliakrylów wolne od formaldehydu (biała wełna) lub biożywice na bazie skrobi roślinnej (brązowa wełna).

Właściwości wełny szklanej i skalnej są zbliżone. Wełna mineralna bardzo wydajnie izoluje termicznie, ponieważ charakteryzuje się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła z zakresu 0,030–0,045 W/(mK). Nieznacznie cieplejsza jest wełna szklana, której współczynnik λ wynosi nawet 0,030 W/(mK). W przypadku najcieplejszej wełny kamiennej współczynnik ten wynosi 0,034 W/(mK). Wełna mineralna ma wysoką paroprzepuszczalność i jest niepalna (klasa reakcji na ogień A1 i A2) – wełna kamienna wytrzymuje temperaturę do 1000℃, a szklana do 700℃. Obie wełny bardzo dobrze izolują akustycznie.

 

Ocieplenie poddasza wełną

Dach ociepla się płytami lub matami wełny mineralnej. Płyty są ciężkie i dość drogie. Częściej do ocieplenia dachu wykorzystuje się maty wełny mineralnej w rolkach ‒ po ułożeniu między krokwiami mają one możliwość rozprężenia się, dzięki czemu dokładnie wypełniają izolowaną przestrzeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2020 r. wartość współczynnika przenikania ciepła U dachu nie może przekraczać 0,15 W/m2K. Najmniejsza stosowana grubość ocieplenia dachu wynosi ok. 25 cm. Warto jednak pogrubić izolację (do 30‒40 cm), dzięki czemu wartość współczynnika przenikania ciepła U zmniejszy się do 0,15 W/m2K, a nawet do 0,08 W/m2K.

 

Ocieplenie poddasza – pierwsza warstwa

Pierwsza warstwa ocieplenia, o grubości ok. 16‒20 cm, znajduje się między krokwiami dachowymi. Odpowiednio przycięte płyty wełny mineralnej umieszcza się w przestrzeni między krokwiami, zaczynając od okapu i dokładnie dociskając do siebie kolejne kawałki.

 

Ocieplenie poddasza – druga warstwa

Drugą warstwę ocieplenia poddasza układa się pod krokwiami. Najczęściej wykonuje się ją z mat wełny mineralnej. Grubość drugiej warstwy ocieplenia poddasza wynosi 10‒14 cm (czyli najczęściej tyle, ile wynosi długość wieszaków używanych do suchej zabudowy). 

Druga warstwa ocieplenia poddasza pozwala zwiększyć grubość izolacji (bez zwiększania wymiarów przekroju krokwi), osłonić słabszą termicznie drewnianą więźbę dachową oraz dodatkowo zabezpieczyć konstrukcję przed pożarem.

 

Ocieplenie poddasza – izolacja nakrokwiowa

Do ocieplenia poddasza można wykorzystać niepalne płyty ze szklanej wełny mineralnej o współczynniku λ = 0,038 W/(mK) pokryte od zewnątrz wiatroizolacją, a od wewnątrz paroizolacją o zmiennym oporze dyfuzyjnym. Nakrokwiowa izolacja poddasza może też być wykonana z płyt z twardej zamkniętokomórkowej pianki poliizocjanurowej (PIR) o słabej klasie reakcji na ogień (klasa E), ale za to o współczynniku λ wynoszącym zaledwie 0,02‒0,025 W/(mK).

 

Ocieplenie poddasza pianką natryskową

Piankę poliuretanową układa się, podobnie jak wełnę skalną, pomiędzy krokwiami dachowymi. Materiał ten ma bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej, a przy tym jest lekki. Wykonanie takiej izolacji wymaga zatrudnienia doświadczonych specjalistów. Do ocieplenia poddasza stosuje się piankę o budowie otwartokomórkowej, dzięki czemu możliwa jest wentylacja drewnianych elementów konstrukcyjnych. Piana nie jest niepalna, jednak wykazuje właściwości samogasnące. Ocieplenie tego typu w procesie wbudowywania zwiększa swoją objętość, dzięki czemu ograniczone jest występowanie mostków termicznych.

ocieplenie poddasza

PODZIEL SIĘ: