Budowa domu jednorodzinnego – ciche ściany

Data dodania: 20.07.2018 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Hałas należy do najbardziej uciążliwych zanieczyszczeń środowiska wpływających negatywnie na nasze samopoczucie i zdrowie. Nadmiar dźwięków może wywoływać uczucie psychicznego i fizycznego zmęczenia, stresu, zaburzeń snu, a także spowodować uszkodzenie słuchu. Budowa domu z ceramiki poryzowanej w znacznym stopniu pozwoli ograniczyć ten destrukcyjny dla naszego zdrowia czynnik.

Z hałasem spotykamy się nie tylko wtedy, gdy dom jest położony w pobliżu ruchliwych ulic, placów budowy, lotnisk czy trakcji kolejowych. Pochodzi on także np. z domowych urządzeń, źle wykonanych instalacji czy sąsiednich posesji. Dokuczliwe są nie tylko dźwięki powietrzne, ale też drgania przenoszące się przez grunt na elementy konstrukcji budynku (np. od ulicy z dużym ruchem samochodowym).

Nawet jeśli dźwięki nie są zbyt głośne, mogą skutecznie utrudniać pracę i wypoczynek. Sposobem na zredukowanie poziomu hałasu jest budowa domu z materiałów wyróżniających się dobrymi parametrami akustycznymi. Z pełną odpowiedzialnością można do nich zaliczyć pustaki ceramiczne Porotherm. Wykonane z niech przegrody tworzą bowiem skuteczną barierę dla niepożądanych dźwięków.

 

Dźwiękochłonne pustaki ceramiczne – materiał powyżej normy

O tym, jaka jest izolacyjność akustyczna przegród, mówi wskaźnik Rw, który określany jest w decybelach – im wyższy, tym przegroda lepiej chroni przed hałasem. Na jego wartość duży wpływ ma m.in. rodzaju materiału użytego na przegrodę, grubości przegrody, sposób wykończenia jej powierzchni oraz konstrukcja wymurowania. Zgodnie z przepisami ściany zewnętrzne powinny mieć wskaźnik RA2 na poziomie 20-38 dB w zależności od natężenia hałasu w otoczeniu domu.

Norma dla ścian działowych określa wskaźnik RA1 na poziomie od 30 dB. Ściany działowe odgradzające zwykłe pomieszczenia od sanitarnych powinny mieć wskaźnik RA2 na poziomie 35 dB, zaś ściany działowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych powinny mieć współczynnik od 50 dB. Materiały ceramiczne zarówno do wznoszenia przegród zewnętrznych – konstrukcyjnych oraz elewacyjnych, jak i wewnętrznych oraz dachówek ceramicznych znacznie przewyższają wymagania akustyczne stawiane przez prawo budowlane. Budowa domu z ich użyciem gwarantuje uzyskanie oczekiwanych efektów akustycznych.

 

Ściany akustyczne z ceramiki – skuteczna bariera dla dźwięków

Wpływ na właściwości akustyczne ścian zewnętrznych ma nie tylko rodzaj materiału, grubość przegrody czy sposób wymurowania, ale także sposób ich wykończenia. Skutecznym sposobem na redukcję niepożądanych dźwięków dobiegających z otoczenia jest budowa domu z ceramiki poryzowanej. Dobrym wyborem będą ściany jednowarstwowe wykonane z pustaków o grubości 44 cm o wskaźniku izolacyjności akustycznej na poziomie 48-50 dB. Ściany dwuwarstwowe z ceramiczną warstwą konstrukcyjną mają wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw = 53 dB. Komfortową barierę dla hałasu tworzą też ściany trójwarstwowe z warstwą osłonową z cegły klinkierowej.

Aby zapobiec docieraniu szkodliwych dla zdrowia dźwięków do wnętrz domu, najlepiej zastosować do budowy ścian działowych materiały murowe. Bardzo dobre właściwości akustyczne – głównie za sprawą dużej wagi – ma ceramika. Niebagatelny wpływ na dźwiękochłonność przegród wewnętrznych ma kształt i układ drążeń w elementach murowych.

Najlepszy zapewnia prostopadły układ drążeń pustaków. Wymagania dla ścian działowych mówią, by współczynnik RA1 osiągał wartość nie mniejszą niż 30 dB. Dla ścian wykonanych z pustaków ceramicznych Porotherm 11,5 P+W współczynnik RA1= 47 dB, a z pustaków Porotherm 8 P+W RA1= 46 dB – znacznie przewyższa więc normę.

 

Cisza dzięki Porothermowi AKU

Jeśli zależy nam na doskonałych właściwościach akustycznych ścian wewnętrznych, warto zastosować pustaki akustyczne Porotherm AKU. Do dyspozycji mamy pustaki Porotherm 25/37.5 AKU oraz pustaki Porotherm 25 AKU. Wybudowane z nich ściany osiągają wskaźnik izolacyjności akustycznej na poziomie RA1 = 58 dB – Porotherm 25 AKU, a Porotherm 25/37.5 AKU RA1 = 54 dB. Z powodzeniem można je stosować w budownictwie wielorodzinnym na przegrody pomiędzy mieszkaniami.

Pustaki ścienne Porotherm 25/37.5 AKU mają także dobrą izolacyjność termiczną o współczynniku U ścian = 0,95 W/(m2K). Zgodnie z normą nie powinien być większy niż U(max) = 1,0 W/(m2K). Atutem Porothermu 25/37.5 AKU jest także duży ciężar (ok. 24 kg/szt.) i wymiary – do wybudowania 1 m2 ściany potrzeba tylko około 11 sztuk. Masa ściany z tych pustaków bez tynku wynosi 300 kg/m2. Decyduje o niej zoptymalizowany kształt i układ drążeń oraz gęstość samej ceramiki poryzowanej.

 

Budowa domu – ciche pokrycie dachu

Na ciszę we wnętrzach domu wpływ ma również materiał użyty do przekrycia dachu. Ze względu na dużą masę, do najlepszych wyborów należy dachówka ceramiczna. Zalicza się ją do najcięższych pokryć dachowych, co sprawia, że trudno ją wprawić w drgania. Dachówki ceramiczne wyróżnia odporność na hałas uderzeniowy, tzn. dźwięki przenoszone przez materiały, dlatego podczas deszczu znacznie słabiej niż na dachu z blachodachówki, zwłaszcza jeśli nie są ułożone na sztywnym poszyciu z desek lub płyt drewnopochodnych – do pomieszczeń usytuowanych na poddaszu nie docierają odgłosy zewnętrzne choćby deszczu czy uderzających o połacie dachu gałęzi. 

PODZIEL SIĘ: