Budowa murowanego komina z cegły

Data dodania: 11.11.2019 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

To, jakie kominy będą w domu, jest wyraźnie określone w projekcie. Jeśli mają być murowane, warto wiedzieć, jak należy je prawidłowo wykonać.

Do murowania przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych lub dymowych) używa się cegieł mało nasiąkliwych i wytrzymałych. Zwykle jest to pełna cegła ceramiczna. Do budowy komina nie używa się cegły dziurawki. Do części komina wystającej ponad dach można wykorzystać cegłę klinkierową. Tu również powinno się stosować cegły pełne. Do budowy kominów wentylacyjnych można użyć pustaków ceramicznych wentylacyjnych jedno lub dwukanałowych.

 

Budowa komina z cegły

Najmniejsze wymiary przekroju przewodu w kominie wynoszą 14 x 14 cm, czyli pół cegły ze spoinami. Wymiary przewodów dymowych lub spalinowych w kominach niższych niż 5 m muszą być większe i mieć przynajmniej 14 x 20 cm. Każdy z otworów wylotowych z przewodów powinien mieć wymiary nie mniejsze niż przekrój samego przewodu.

W jednym kominie często grupuje się kilka przewodów po to, by ograniczyć liczbę kominów i związanych z tym kosztów budowy. Poza tym sąsiadujące ze sobą kanały spalinowe i wentylacyjne wzajemnie się ogrzewają.

Komin murowany z cegły zakańcza się czapką kominową, na przykład prefabrykowaną ceramiczną lub betonową, wystającą przynajmniej 10 cm poza obrys komina.

Otwory wylotowe z przewodów wentylacyjnych umieszcza się w przeciwległych ściankach komina (umieszczenie wylotów wentylacyjnych z boków, na przestrzał, chroni przed zasysaniem spalin do wnętrza budynku), zaś przewody dymowe i spalinowe wyprowadza się do góry, czyli muszą one przejść przez czapkę kominową. Przewody dymowe i spalinowe zakańcza się nasadami kominowymi. Wyloty wentylacyjne zabezpiecza się specjalnymi kratkami lub siatką ochronną, by uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w kominie.

 

Jak wymurować komin z cegły

Do budowy komina można wykorzystać jedynie cegły pełne murowane na spoiny odporne na zmiany temperatury oraz na zawilgocenie. Do murowania komina z cegły używa się więc zaprawy cementowo-wapiennej. Jeśli cegła jest klinkierowa, należy zastosować odpowiednio do tego przeznaczoną gotową zaprawę, na przykład zaprawę z dodatkiem trasu, który chroni klinkier przed pojawieniem się białych wykwitów na powierzchni komina.

Murowanie komina poprzedza przygotowania podłoża. Komin musi mieć własny fundament (jego wymiary i parametry techniczne są podane w projekcie budowlanym) zaizolowany przeciwwilgociowo, podobnie jak reszta fundamentów pod ściany.

Na przygotowanym fundamencie muruje się ceglany komin, przewiązując poszczególne jego warstwy, czyli przesuwając cegły w kolejnej warstwie o połowę w stosunku do poprzedniej (komin z cegły ma więc zazwyczaj 6 cm przesunięcia pomiędzy pionowymi spoinami).

Komin murowany z przewodem spalinowym powinien mieć specjalny wkład ze stali kwasoodpornej. Wkład umieszcza się w przewodzie spalinowym równolegle z pracami murarskimi. W podstawie komina umieszcza się odpływ skroplin, montuje wyczystkę, rurę oraz trójnik do podłączenia kotła na wysokości odpowiedniej do wymagań konkretnego kotła.

Komin z pustaków z przewodami wentylacyjnymi powinien mieć wloty wentylacyjne zaplanowane na wysokości 20 cm od sufitu w pomieszczeniu.

Podczas murowania komina trzeba uwzględnić rozmieszczenie drewnianych elementów więźby i przejście przez strop. W przypadku elementów drewnianej więźby należy zachować przynajmniej 15-centymetrową odległość, zaś przy żelbetowym stropie wystarczy jedynie parocentymetrowa dylatacja wokół.

PODZIEL SIĘ: