Szalunek schodów – jak go zrobić? Co warto wiedzieć?

Data dodania: 23.06.2021 | Anna Adamczak–Bugno
szalunek na schodach zewnętrznych
Facebook Messenger Twitter Mail

Szalunek na schody zabiegowe, proste lub inne (zewnętrzne lub wewnętrzne) powinien odpowiadać formie konstrukcji przedstawionej w projekcie. Do wykonania deskowania schodów zazwyczaj stosuje się płyty drewnopochodne, drewniane deski i krawędziaki.

Szalunek schodów zabiegowych nie jest łatwy do wykonania, ponieważ w schodach tego typu stopnie nie mają stałej szerokości. Znacznie mniej skomplikowane do wykonania jest deskowanie schodów prostych.

 

Jak wykonać szalunek na schody?

Wykonując szalunek na schody, należy ściśle przestrzegać wytycznych zawartych w projekcie budowlanym. Kwestia ta dotyczy zarówno geometrii schodów, jak i wymaganego zbrojenia. W opracowaniu projektowym można znaleźć także informacje dotyczące dokładnej lokalizacji schodów. Sposób konstruowania zbrojenia przenoszącego siły rozciągające w układzie zależy przede wszystkim od schematu statycznego schodów. Z tego względu konstrukcje schodowe dzielą się na:

  • płytowe ‒ układy oparte na krótkich przegrodach pionowych klatki schodowej składające się z trzech płyt (biegu i dwóch spoczników). Na elemencie płytowym biegu są ukształtowane stopnie. Konstrukcje tego typu mogą mieć dodatkowe elementy podpierające w formie liniowych podparć spocznikowych;
  • policzkowe ‒ schody oparte po długości na krawędziowych liniowych podporach policzkowych lub z jednej strony na podporze liniowej, a z drugiej na ścianie;
  • wspornikowe ‒ konstrukcje z jednostronnie zamocowaną na sztywno konstrukcją płytową lub utwierdzonymi pojedynczymi stopniami.

 

Zbrojenie schodów wspornikowych powinno być zlokalizowane przy górnej krawędzi (analogicznie jak w przypadku balkonów utwierdzonych wzdłuż krawędzi). Pręty w schodach płytowych powinny znajdować się w spodniej strefie płyty biegowej i przechodzić do górnych krawędzi płyt spocznikowych (poprzez odgięcie części prętów dolnych). Schody policzkowe muszą mieć natomiast zazbrojone belki krawędziowe (zazwyczaj cztery pręty o średnicy 12 mm spięte strzemionami co około 20‒25 cm). W schodach tego typu zazbrojenia wymaga także środkowa część płytowa (zbrojenie dołem i odgięcie części prętów do góry).

 

Szalunek pod schody płytowe krok po kroku

Do wykonania szalunku pod schody płytowe są niezbędne następujące elementy składowe:

  • bryła spocznika dolnego;
  • koryto do ukształtowania dolnej belki spocznikowej (jeśli została założona w projekcie);
  • bryła spocznika górnego;
  • koryto do ukształtowania górnej belki spocznikowej (jeśli została założona w projekcie);
  • bryła płyty biegowej.

 

Parametry geometryczne poszczególnych składowych deskowania odczytaj z odpowiedniego rysunku branży konstrukcyjnej. Podczas kształtowania kolejnych elementów zadbaj o zachowanie równości krawędzi i kątów prostych.

Stemple podpierające układ powinny znaleźć się w miejscu zlokalizowania duszy schodów. Liczba podpór pionowych nie może być mniejsza niż 3. Na stemplach zamocuj dźwigary liniowe podpierające szalunek.

W celu ukształtowania poszczególnych stopni do boków skrzynki płyty biegowej od środka przymocuj zastawki odpowiadające liczbie stopni w projekcie. Długość pojedynczej deski odpowiada szerokości biegu schodów, a jej wysokość odzwierciedla wysokość stopnia.

 

Schody zabiegowe ‒ szalunek

Schody zabiegowe tworzą łamany bieg pozbawiony płyt spocznikowych. Stopnie schodowe opierają się z jednej stronie na belce policzkowej podpartej słupem, a z drugiej na belce policzkowej ukrytej w ścianie klatki schodowej. Pierwszym elementem, który powstaje podczas wykonywania schodów zabiegowych, jest pionowa podpora ‒ słupek. Ten element konstrukcyjny może mieć formę żelbetową lub murowaną. Przed przystąpieniem do deskowania reszty schodów upewnij się, że słup osiągnął odpowiednią wytrzymałość do przeniesienia obciążeń od konstrukcji schodów. Proces szalowania układu rozpoczyna się od nadania formy korytu belki policzkowej. Kanał ten będzie składał się z dwóch fragmentów. Dolna część będzie oparta z jednej strony na poziomie podłogi, a z drugiej na słupku. Górny fragment ma mieć jeden brzeg oparty także na pionowej podporze, a drugi na stropie wyższej kondygnacji. Do górnej krawędzi kanału zamocuj płytę tworzącą dno biegu schodowego. Element płytowy powinien stykać się z drugiej strony z bruzdą pod belkę policzkową wykonaną w ścianie.

Stopnie schodów należy kształtować na drewnianych elementach szalunku belek policzkowych, które powinny być wyposażone w odpowiednie nacięcia odzwierciedlające parametry poszczególnych stopni. Część desek szalunkowych powinna zostać zamocowana do warstwy konstrukcyjnej przegrody pionowej, a pozostałe do bocznej ściany deskowania. Elementy przytwierdzone do ściany powinny być dłuższe niż deski mocowane do tarczy deskowania. W miejscach występowania nacięć w elementach policzkowych przybij zastawki odpowiadające wysokości stopni. Po wykonaniu całego deskowania skontroluj stateczność całego układu oraz zgodność rzędnych i szerokości poszczególnych elementów z projektem.

PODZIEL SIĘ: