Styrodur i styropian – różnice i podobieństwa

Data dodania: 15.07.2019 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Styrodur i styropian są podobnymi materiałami używanymi głównie do ocieplenia domu. Różnią się nieco budową i w związku z tym niektórymi właściwościami oraz ceną. Styrodur jest droższy, ale w pewnych miejscach będzie lepszy niż styropian. 

Styropian to polistyren ekspandowany – w skrócie EPS; styrodur zaś to potoczna nazwa polistyrenu ekstrudowanego – w skrócie XPS. 

Polistyren ekstrudowany XPS powstaje wskutek dodania środka pianotwórczego do masy polistyrenowej, a następnie jej sprasowaniu do konkretnej grubości. Styrodur jest barwiony, a jego kolor zależy wyłącznie od producenta, nie zaś od właściwości samego materiału. 

Styropian, czyli polistyren ekspandowany EPS, jest otrzymany poprzez spienienie granulek polistyrenu. Podczas produkcji powstają kulki wypełnione powietrzem, które wtłacza się do formy i formuje się je w blok. W zależności od stopnia spienienia otrzymuje się styropian o różnej gęstości. Blok styropianu standardowo tnie się metodą gorącego drutu, dzięki czemu powstają płyty o różnej grubości i długości.

 

Styrodur i styropian – różnice

Największymi zaletami styroduru są duża wytrzymałość mechaniczna oraz odporność na zawilgocenie. Z tego powodu styrodur jest najbardziej odpowiedni do izolowania fundamentów, cokołów, dachów płaskich i tarasów (obciążonych i poddanych zawilgoceniu).

Styrodur zapewnia jednoczesną termoizolację i osłonę warstwy hydroizolacyjnej. Zaizolowane wodochronnie ściany fundamentowe osłania się płytami polistyrenowymi i zasypuje. W przypadku styropianu, jego powierzchnię mającą kontakt z gruntem osłania się jeszcze zazwyczaj folią kubełkową. 

Styrodur jest bardzo odporny na ściskanie i odkształcenia – wytrzymałość na ściskanie przy 10-procentowym odkształceniu wynosi co najmniej 200-250 kPa. Styrodur jest twardszy niż styropian. Ma też lepsze właściwości ciepłochronne – odznacza się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, który wynosi od 0,027 do 0,040 W/(mK), choć jeśli o to chodzi styropian grafitowy ma podobne wartości. Podstawowy styropian ma na ogół współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,042-0,044 W/(mK), najlepiej izolujący zaś – 0,031 W/(mK).

Niewątpliwą zaletą styroduru jest to, że jest niemal nienasiąkliwy – jego nasiąkliwość wynosi 0,5-1,5 proc., przy założeniu długotrwałego zanurzenia w wodzie. Nasiąkliwość styropianu wynosi do 5 proc., ale nie może być on narażony na długotrwale zawilgocenie.

 

Styrodur i styropian – podobieństwa

Sytrodur i styropian są podobnie narażone na szkodliwe działanie promieniowania UV i niektórych chemikaliów. Podobnie wytrzymują też działanie ognia i wysokiej temperatury. Są palne, nie podtrzymują ognia (samogasnące). Kod oznaczenia obu wyrobów jest zbliżony – styropian i styrodur są tak samo oznaczone, a różnice dotyczą tylko poszczególnych wartości.

 

Styrodur i styropian – zastosowanie

Polistyren ekstrudowany XPS 200 polecany jest do ocieplania ścian, XPS 700 zaś do dachów odwróconych czy podłóg w garażach. Styrodur o wytrzymałości na ściskanie 500 kPa jest odpowiedni do ocieplenia podłogi na gruncie. Tak jak wspomniano, płyty ze styroduru najchętniej są stosowane do ocieplania dachów płaskich, również o odwróconym układzie warstw, gdzie nie tylko są dociążane warstwą żwiru, ciężkimi płytami betonowymi lub ziemią urodzajną (dach zielony), ale i przesiąka do nich woda. Styrodur wykorzystuje się również do ocieplania tarasów i balkonów, a niekiedy nawet dachów stromych w formie izolacji nakrokwiowej. 

Do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych odpowiednie są płyty ryflowane połączone z warstwą geowłókniny, po których łatwo spływa woda z gruntu. Styrodurem o wytrzymałości na ściskanie wynoszącej 400-500 kPa ociepla się cokoły (górną część ścian fundamentowych lub piwnicznych). Dobrze, jeśli wtedy płyty XPS mają tłoczoną lub szorstką powierzchnię, bo łatwo jest je otynkować. Podobne płyty stosuje się do ocieplana wieńców i nadproży w ścianach jednowarstwowych. 

Na każdej paczce styropianu są zamieszczone informacje dotyczące m.in. ich zastosowania, gdzie nadane są im kategorie takie jak np. Fasada, Dach/Podłoga, Fundament, Parking, zależące głównie od wytrzymałości na ściskanie. Do zastosowania w gruncie są przeznaczone specjalne płyty styropianu o małej nasiąkliwością. Do izolacji akustycznej podłóg stosuje się styropian elastyczny.

 

Styrodur i styropian – cena

Dobrej jakości polistyren ekstrudowany może być nawet dwukrotnie droższy niż styropian (przyjmując metry sześcienne jako jednostkę miary do porównania) od renomowanego producenta. Styrodur nie jest jednak potrzebny wszędzie i nie o tak grubej warstwie jak styropian.

PODZIEL SIĘ: