Projekt budowlany – co to jest? Co powinien zawierać?

Data dodania: 23.06.2021 | Monika Krzyśków
projekt budowlany
Facebook Messenger Twitter Mail

Projekt budowlany powinien zostać sporządzony przez uprawnionego projektanta zgodnie z wymogami urzędowymi i prawem budowlanym. Opracowanie dzieli się na dwie części, które dotyczą zarówno planowanego obiektu budowlanego, jak i zagospodarowania terenu wokół niego. Co zawierają obie części projektu budowlanego? 

Projekt budowlany powinien zawierać wszelkie niezbędne wytyczne i informacje, dzięki którym na danym terenie będzie mógł stanąć dom jednorodzinny. Najczęściej tego rodzaju opracowania potrzebujemy, kiedy staramy się o pozwolenie na budowę.

 

Czym jest projekt budowlany?

Projekt budowlany to opracowanie planów inwestycji budowlanej tworzone na potrzeby m.in. uzyskania pozwolenia na budowę. Jego układ i zawartość regulowana jest przez prawo budowlane. W sposób szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego opisuje rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Projekt budowlany danego obiektu powinien być przygotowany na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub obowiązujących warunków zabudowy, a także spełniać wymogi urzędowe. Opracowanie powinno mieć formę rysunków i opisów i dzielić się na dwie części – projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany. Zakres projektu budowlanego będzie zatem dotyczyć danego obiektu, który ma zostać wybudowany, i zagospodarowania działki wokół niego. Pewnego rodzaju inwestycje będą wymagały również dodatkowych dokumentów i opracowań, takich jak: dokumentacja geologiczno-inżynierska, opinia i projekt geotechniczny, informacja o obszarze oddziaływania inwestycji.

Projekt budowlany urzędowo zatwierdzony jest w czterech egzemplarzach – dwa z nich powinien posiadać inwestor, jeden z nich przechowywany jest przez organ, który zatwierdził opracowanie, natomiast ostatni trafia do organu nadzoru budowlanego.  

 

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany odzwierciedla dokładne plany obiektu, który inwestor zamierza wybudować na swojej działce, np. domu jednorodzinnego. Zazwyczaj dzieli się na część opisową i rysunkową. W pierwszej z nich projektant określa funkcję i konstrukcję obiektu. Powinien również zaproponować rozwiązania technologiczne, możliwe do zastosowania materiały budowlane, a także określić charakterystykę ekologiczną i energetyczną budynku.

Na rysunkach wchodzących w skład projektu architektoniczno-budowlanego znajdują się przeważnie rzuty poszczególnych kondygnacji budynku, z uwzględnieniem jego wewnętrznego układu, przekroje przez budynek. Rysunki obrazują również elewacje budynku wraz z planowanym sposobem jej wykończenia i kolorystyką – w tym zastosowane materiały i technologie. W części tej znajdziemy również szkice instalacji i rozmieszczenie poszczególnych urządzeń. 

 

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu przedstawia plany zagospodarowania działki, na której ma stanąć dany obiekt budowlany. Informacje również znajdują się w dwóch częściach – opisowej i rysunkowej. Rysunki projektu zagospodarowania terenu nanosi się na aktualną mapę do celów projektowych lub na jej kopię. Z opracowania dowiadujemy się, gdzie znajdują się granice działki, w którym miejscu posadowione są na niej budynki istniejące i w jakim miejscu mają stanąć obiekty planowane, powinny zostać oznaczone również sieci uzbrojenia terenu, układ zieleni, drogi dojazdowe, podjazd do budynku oraz ścieżki.

 

Czym jest projekt budowlany zamienny?

Projekt budowlany zamienny tworzony jest przez projektanta na potrzeby wprowadzenia istotnych zmian do pierwotnego projektu budowlanego. Nowe opracowanie dotyczy licznych lub ważnych modyfikacji, które wpływają na parametry techniczne lub użytkowe obiektu budowlanego. Takimi zmianami mogą być przykładowo kubatura, powierzchnia użytkowa lub wysokość budynku. W przypadku konieczności wprowadzenia istotnych zmian w konstrukcji budynku, nie warto pomijać tworzenia projektu budowlanego zamiennego. Brak nowego opracowania może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, a z pewnością wybudowany obiekt nie otrzyma odbioru prac budowlanych. Warto jednak wiedzieć, że projektu budowlanego zamiennego nie będą wymagać zmiany w pierwotnym projekcie o mało istotnym stopniu. Nie trzeba przejmować się nowym opracowaniem, jeśli chcemy przykładowo wybrać inny rodzaj pokrycia dachowego niż w projekcie pierwotnym.

PODZIEL SIĘ: