Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Kto wydaje pozwolenie na użytkowanie budynku?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Pozwolenie na użytkowanie budynku jest wydawane przez właściwy organ nadzoru budowlanego. W przypadku gdy jednostką wydającą pozwolenie na budowę było starostwo lub urząd miasta, formalności związane z zakończeniem budowy powinny być dopełnione w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Jeśli o wydanie pozwolenia na budowę wnioskowałeś do urzędu wojewódzkiego, dokumenty o pozwolenie na użytkowanie złóż w wojewódzkim inspektoracie nadzoru budowlanego.

W przypadku budynków jednorodzinnych z reguły nie ma konieczności wnioskowania o wydanie pozwolenia na użytkowanie. W takich sytuacjach najczęściej stosuje się uproszczoną procedurę polegającą na zgłoszeniu zakończenia robót. Po dokonaniu złożenia odpowiednich dokumentów właściwy organ nadzoru budowlanego ma 14 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli takowy nie nastąpi, 15 dnia można przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego.

Pozwolenie na użytkowanie zazwyczaj jest wymagane w przypadku budowy obiektów użyteczności publicznej i budynków wielorodzinnych. Budując dom jednorodzinny, możesz zostać zobligowany do złożenia wniosku o pozwolenia na użytkowanie w sytuacji, gdy nadzór nałożył taki obowiązek w decyzji dotyczącej legalizacji samowoli budowlanej. Z wnioskiem musisz wystąpić także wtedy, gdy chcesz rozpocząć użytkowanie budynku przed zakończeniem realizacji wszystkich robót.

W Prawie budowlanym nie podano konkretnego terminu, w jakim trzeba złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Trzeba jednak pamiętać, że procedurę tę należy wszcząć przed przystąpieniem do eksploatacji budynku. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku zawiadomienia o zakończeniu robót. Zakres załączanych dokumentów w przypadku wnioskowania o pozwolenie na użytkowanie i zawiadomienia o zakończeniu robót jest bardzo zbliżony.

prawo budowlane
PODZIEL SIĘ: