Kosztorys budowy

Data dodania: 12.11.2018 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

Jeśli planuje się budowę, warto oszacować jej budżet. Robi się to albo samodzielnie, śledząc ceny na rynku, albo zamawiając profesjonalne zestawienie cen w postaci kosztorysu inwestorskiego.

Przed rozpoczęciem budowy warto przygotować szczegółowy wykaz kosztów. Ułatwi to planowanie wydatków i kontrolę budżetu.

Samodzielne szacowanie kosztów budowy

Samodzielne wyliczanie kosztów budowy jest dość trudne. Warto przy tym znać kilka zasad wpływających na to, ile trzeba będzie zapłacić za budowę domu.

Podstawowym sposobem porównania jest cena za metr kwadratowy powierzchni. Zależnie od regionu kraju i różnych standardów budowy oraz wykończenia domów, rozbieżność w cenie może być naprawdę duża (2500-4500zł netto za stan deweloperski). Ponadto metr kwadratowy mniejszego domu wykończonego w tym samym standardzie co duży zazwyczaj jest droższy. Jednak skomplikowana forma większego domu może wiązać się z wyższymi kosztami budowy i cena jednostkowa może się wyrównać. Na różnicę w kosztach wpływa także standard wykończenia poszczególnych pomieszczeń. Najdroższe jest wykończenie łazienek, więc im jest ich więcej, tym bardziej wzrasta koszt za metr kwadratowy całego domu.

Szacunkowy koszt budowy metra kwadratowego stanu deweloperskiego domu dochodzi do 4,5 tys. zł netto, w związku z czym na wybudowanie i wykończenie średniej wielkości domu – o powierzchni 150 m² – trzeba przeznaczyć około 675 tys. zł.

Kolejnym sposobem na oszacowanie kosztów całej budowy jest założenie, że stan surowy zamknięty, mimo że stoją już wszystkie mury i dom jest przykryty dachem, to w zaokrągleniu jedna trzecia kosztów. Przed wprowadzeniem się do domu trzeba dodać 70% m.in. na wylewki, tynki, ocieplenia, elewację, tynkowanie, malowanie, układanie podłóg, płytek ceramicznych, a także na instalacje sanitarne – wodną, kanalizacyjną, grzewczą oraz instalację elektryczną. W pracach wykończeniowych suma wydatków może znacznie przekroczyć początkowe szacunki, bo to zawsze jest indywidualną decyzją inwestora.

Kosztorys inwestorski budowy

Biura projektowe oferują przygotowanie kosztorysu inwestorskiego. Zawiera on zestawienie ilości oraz aktualne ceny materiałów, robocizny i wynajmu sprzętu. Opracowany jest na podstawie przedmiaru i aktualizowanych raz na kwartał cenników zawierających uśrednione ceny netto materiałów i robocizny.

Kosztorys szczegółowy budowy

Opisany jest na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). To podstawowy składnik programów do kosztorysowania. Zawierają w sobie jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i sprzętu niezbędne do stworzenia kosztorysu stanowiącego ważną część dokumentacji inwestycji. Katalogi norm obejmują, oprócz nakładów, również część opisową, czyli założenia do katalogów i wyszczególnienia robót do każdej tablicy. W kosztorysie szczegółowym do kosztów bezpośrednich doliczane są narzuty, czyli zysk, koszty pośrednie oraz koszty zakupu materiałów.

Kosztorys uproszczony budowy

To inaczej tabela elementów scalonych. Celem jego sporządzenia jest określenie wartości kosztorysowej robót zawartych w przedmiarze traktowanej jako suma iloczynów ilości jednostek przedmiarowych i odpowiadających im cen jednostkowych bez uwzględniania kwot podatków od towarów i usług. W opracowaniu tego typu nie ma zawartych informacji dotyczących liczby roboczogodzin. Kosztorys ten jest sporządzany w celu szybkiego oszacowania kosztów inwestycji. 

Przedmiar robót

Dokumentacja przygotowywana na podstawie opracowania projektowego. W jej zakresie można znaleźć opis robót w technologicznej kolejności występowania. Przedmiar zawiera także wykazy materiałów oraz dane dotyczące ilości i sposobu wykonywania prac. 

Kosztorysy inwestorskie – oferowane w formie papierowej lub na płcie CD – kosztują zazwyczaj od  300 zł. Kosztorys zawiera ceny netto. Obliczając koszty budowy i wykończenia domu, trzeba dodać podatek VAT. Podstawowa stawka VAT wynosi 23 proc. Obniżona do 8 proc. wartość VAT dotyczy prac takich jak budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 300 m². Jeśli dom ma większą powierzchnię, stosuje się dwie stawki – 8 i 23 proc. Wykonawcy wystawiają więc faktury z dwiema stawkami.

 

PODZIEL SIĘ: