Nadproże: ceramiczne, betonowe, prefabrykowane

Data dodania: 18.05.2020 | Ekspert Budogram
Facebook Messenger Twitter Mail

W ścianach murowanych, nad otworami okiennymi i drzwiowymi potrzebne są wzmocnienia. Stosuje się je zarówno w przypadku ścian murowanych zewnętrznych, jak i wewnętrznych. To konstruktor wybiera, jakie nadproże jest potrzebne, aby ściana była wytrzymała. Jeśli chcemy je zmienić, potrzebna jest adaptacja projektu.

Nadproża to belki nośne nad otworami w ścianach podtrzymujące znajdującą się nad nimi konstrukcję budynku. Nadproże musi być wytrzymałe, a w ścianach zewnętrznych, szczególnie w jednowarstwowych, również ciepłe. Wymiary nadproża oraz materiał, z którego ma być wykonane, dobiera się do konkretnego budynku.

Belki nadprożowe mogą być gotowe lub wykonywane na placu budowy albo częściowo prefabrykowane. Nadproża zwykle są żelbetowe, ceramiczne, z betonu komórkowego lub stalowe. Producenci pustaków i bloczków do budowy ścian oferują nadproża systemowe, wykonane z tego samego materiału.

 

Nadproże żelbetowe

Wykonuje się je w całości na budowie z mieszanki betonowej oraz zbrojenia z prętów stalowych i strzemion. Zazwyczaj jest to belka umieszczona nad otworem, czasem łączy się ją konstrukcyjnie ze stropem. Nadproże żelbetowe wymaga ocieplenia.

Aby przygotować nadproże żelbetowe, trzeba wcześniej ułożyć deskowanie podparte stemplami, w nim – na podkładkach dystansowych – zaprojektowane zbrojenie. Na koniec deskowanie należy wypełnić mieszanką betonową, którą się zagęszcza.

Nadproża żelbetowe wykonywane na budowie mogą mieć dowolny kształt i dowolną rozpiętość, co przydaje się szczególnie wtedy, gdy potrzebne jest jakieś nietypowe rozwiązanie, na przykład nadproże narożne.

 

Nadproże prefabrykowane

To gotowe nadproże żelbetowe przygotowane w wytwórni elementów betonowych. Może być wykonane tradycyjnie lub ze sprężonymi stalowymi strunami (nadproża strunobetonowe), dzięki którym ma większą nośność i rozpiętość oraz mniejszy przekrój. Prefabrykowane belki żelbetowe mają różny przekrój i długość najczęściej 100-420 cm.

Gotowa belka nadprożowa L-19 jest specjalnie oznaczona, co ułatwia dobranie jej do odpowiedniego zastosowania (belka N nadaje się do nadproży obciążonych stropem, belka S do nadproży nieobciążonych stropem, belka D do ścian działowych).

 

Nadproże z betonu komórkowego

Producenci bloczków z betonu komórkowego oferują systemowe nadproża z tego samego materiału. Ich przekrój ma wymiary 12 x 24 cm lub 18 x 24 cm i długość 140-230 cm. Takie belki można zestawiać obok siebie, dzięki czemu nadają się do zastosowania również w ścianie jednowarstwowej.

 

Nadproże w szalunku traconym

Nadproże można też wykonać w szalunku traconym (co oznacza, że zostaje on w ścianie) ułożonym z kształtek U wyprodukowanych z tego samego materiału, co ściany. Zbrojenie układa się w takich kształtkach (trzeba je podeprzeć) i wypełnia betonem. Jeśli ściana ma być jednowarstwowa, w szalunku traconym układa się również pas ocieplenia.

 

Nadproże ceramiczne Porotherm

To systemowe nadproża ceramiczne, a właściwie ceramiczno-żelbetowe. Powstają w fabryce dzięki wypełnieniu ceramicznych kształtek zbrojeniem i mieszanką betonową – belki nadprożowe Porotherm 23.8 składają się z poryzowanych kształtek ceramicznych, zbrojenia kratownicowego oraz betonu klasy C30/37. Belki nadprożowe Porotherm 23.8 nie wymagają nadmurówki (belki Porotherm 11.5 wymagają połączenia z nadmurowaną warstwą cegieł pełnych lub pustaków ze spoiną pionową i/lub z warstwą betonu konstrukcyjnego).

Nadproże Porotherm 23.8 ma długość 100-325 cm, a jego wysokość jest dopasowana do wysokości pustaków ceramicznych. Zależnie od grubości i przeznaczenia ściany układa się różną liczbę belek w różnych zestawieniach, np. z ociepleniem w przypadku ściany zewnętrznej. Po ułożeniu w ścianie nadproże ceramiczne Porotherm od razu pełni funkcję nośną.

Przeczytaj także: Ceramiczne stropy gęstożebrowe Protherm – zalety.

 

Nadproże stalowe

Powstaje ze stalowych dwuteowników, ceowników lub kątowników montowanych po kilka sztuk obok siebie, w zależności od grubości ściany. Obecnie wykonuje się je tylko w domach remontowanych.

PODZIEL SIĘ: