Drenaż działki – jak go zrobić? Co warto wiedzieć?

Data dodania: 28.06.2022 | Monika Krzyśków
Rury leżące w wykopie ziemnym
Facebook Messenger Twitter Mail

Właściwie wykonany drenaż działki pozwoli uniknąć podtopień czy zawilgocenia fundamentów i ścian piwnicznych. Jeśli na twojej działce jest problem z wysokim poziomem wód gruntowych, konieczne będzie wykonanie drenażu opaskowego. Odwodnienie liniowe natomiast warto wykonać na gruncie gliniastym i nieprzepuszczalnym.

Przed budową domu warto wykonać badania geotechniczne, dzięki którym dowiesz się, jakie warunki wodno-gruntowe występują na twojej działce. Wysoki poziom wód gruntowych będzie wymagał wykonania drenażu działki. 

 

Kiedy należy wykonać drenaż działki?

Nadmiar wody opadowej na działce po intensywnych ulewach deszczu to problem nie tylko natury estetycznej, ale przede wszystkim ryzyko zniszczenia roślinności i konstrukcji budynku. Wilgoć czy woda, która podchodzi do budynku i przez dłuższy czas nie wsiąka w grunt, może doprowadzić do osłabienia ścian zewnętrznych domu, zawilgocenia piwnicy, a w rezultacie rozwoju grzybów i pleśni. W sytuacji, gdy woda przez długi czas zalega w ogrodzie, tworzą się kałuże i dochodzi do podtopień, konieczne będzie wykonanie drenażu działki. Nie wolno o tym zapominać w przypadku domu podpiwniczonego lub gdy poziom wód gruntowych jest dość wysoki. Często przyczyną podtopień lub gromadzenia się wody na powierzchni gleby jest słabo przepuszczalny grunt, dlatego drenaż działki gliniastej jest w tym przypadku szczególnie istotny.

Odwodnienie działki najczęściej montuje się jako sieć rur i kanałów rozmieszczonych pod ziemią, które umożliwiają odprowadzanie wody gromadzonej w gruncie poza obszar budynku mieszkalnego. Na tym polega działanie drenażu opaskowego. Na działkach wykonuje się jednak również odwodnienie liniowe, które jest umieszczane na powierzchni gruntu. Odwodnienie liniowe ma na celu przede wszystkim odprowadzanie zalegającej wody opadowej.

 

Opaskowy drenaż działki

Drenaż opaskowy bywa również nazywany podziemnym, gdyż elementy jego instalacji umieszcza się w głębi gruntu. Jego działanie opiera się na rurach drenarskich ze specjalnymi perforacjami. W drenażu opaskowym stosuje się rury z filtrem lub bez. Pierwsze z nich znajdują się w otulinie, która może być filtrem kokosowym lub syntetycznym, i są stosowane szczególnie na gruntach sypkich, piaszczystych, średnio przepuszczalnych. Rury bez filtra można stosować na gruntach zwartych i gliniastych. Ważnymi elementami drenażu opaskowego działki są również studzienki kontrolne, dzięki którym można oczyścić rury z różnego rodzaju zanieczyszczeń.

Podziemne odwodnienie działki wykonuje się na całym jej terenie lub też na części, która szczególnie tego wymaga. Drenaż tego rodzaju może zostać wykonany, o ile możliwe jest odprowadzanie wody poza obszar działki, np. do jeziora, rzeki, stawu, rowu melioracyjnego lub sieci kanalizacyjnej. Aby uzyskać możliwość odprowadzania wody gruntowej do wymienionych zbiorników, należy wystąpić o odpowiednie pozwolenie. Wodę z obszaru działki można również odprowadzać do zbiornika na działce, np. szamba lub zbiornika na deszczówkę, którą można później wykorzystać do podlewania ogrodu.

 

Liniowe odwodnienie działki

Odwodnienie liniowe działki to tzw. drenaż powierzchniowy, który układa się na warstwie gruntu. Wersja liniowa sprawdzi się głównie wtedy, kiedy na działce po intensywnych opadach tworzą się liczne kałuże i woda długo nie wsiąka w słabo przepuszczalny grunt. Odwodnienie liniowe należy wykonać także wtedy, kiedy nawierzchnie znajdują się poniżej terenu (np. zjazd do garażu). 

System liniowy odwodnienia działki działa na bazie rozmieszczonych w różnych miejscach korytek z betonu lub tworzyw sztucznych pokrytych rusztami. W ich wnętrzu gromadzi się woda opadowa, która następnie jest odprowadzana korytkami do szamba, kanalizacji lub poza obszar działki (w przypadku drenażu opaskowego do rowu melioracyjnego lub rzeki). Ruszty chronią korytka przed zanieczyszczeniami, np. liśćmi, gałęziami lub kamieniami. Mogą być wykonane ze stali nierdzewnej, żeliwa, tworzyw sztucznych lub mosiądzu. Stosuje się ruszty wytrzymałe na obciążenia ruchu pieszych lub samochodów zależnie od miejsca ich zainstalowania. Korytka wkopuje się w grunt na taką głębokość, aby ruszt znajdował się na 3‒5 mm poniżej gruntu. Wielkość i poszczególne elementy odwodnienia liniowego projektuje się, biorąc pod uwagę wielkość działki i średnie natężenie opadów w danym regionie. Warunkiem właściwego działania drenażu jest uformowanie spadku terenu w taki sposób, aby woda opadowa korytkami mogła być w sposób grawitacyjny usuwana do zbiornika poza obszarem działki.

PODZIEL SIĘ: