Odprowadzenie wody z rynny – jak wykonać?

Data dodania: 20.07.2022 | Adrianna Piętka
Rynna dachowa
Facebook Messenger Twitter Mail

Odprowadzenie wody deszczowej to istotna kwestia podczas budowy domu. Warto dowiedzieć się, jakie rury do odprowadzenia wody z rynien najlepiej wybrać w zależności od warunków gruntowych i posiadanego budżetu.

Woda deszczowa z systemu odwodnienia powinna być w przemyślany i odpowiedni sposób odprowadzana – jest to obowiązek prawny. Głównym zadaniem odprowadzenia wody z rynien jest ochrona fundamentów budynku przed zalewaniem, a także dbałość o niezalewanie sąsiednich posesji czy chodników. Dobrym wyjściem jest odprowadzenie wody z rynny do ogrodu lub do drenażu. Do wyboru jest kilka rozwiązań, od prostych do bardziej złożonych systemów z wykorzystaniem drenażu opaskowego lub zbiorników podziemnych.

 

Odprowadzenie wody z rynien ‒ przepisy 

W nowo powstających budynkach sposób odprowadzania wody z rynny deszczowej powinien być uwzględniony w projekcie składanym do uzgodnienia we właściwym urzędzie gminy. Ilość wody deszczowej jest określana przez projektanta z uprawnieniami z uwzględnieniem wielkości i rodzaju powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych. Obliczona na podstawie wzorów i współczynników ilość wody jest wartością wyjściową do zaprojektowania sposobu jej odprowadzenia. Prawo wodne oraz Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie regulują możliwości odprowadzania wody deszczowej. Należy przy tym pamiętać, że nie można modyfikować naturalnego kierunku spływu wód, powodować zalewania sąsiednich posesji czy granicy działki. Zagospodarowanie wody deszczowej trzeba wykonać w obrębie swojej działki, po terenie niewybrukowanym lub do specjalnych zbiorników retencyjnych. Możliwe jest też wprowadzanie takiej wody do kanalizacji miejskiej. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się instalacje wykorzystujące wodę opadową do podlewania, spłukiwania toalet tudzież mycia podjazdów i chodników.

Obecnie woda deszczowa nie jest kwalifikowana jako ścieki, w związku z czym jej oprowadzenie jest dozwolone tylko do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, nie zaś sanitarnej. Dotyczy to jednak terenów, na których występuje sieć kanalizacji miejskiej i możliwość przyłączenia. Takie włączenie oraz odprowadzanie wody opadowej jest odpłatne zgodnie ze stawkami miejskich/gminnych przedsiębiorstw kanalizacyjnych.

 

Wody opadowe – sposoby odprowadzania

Pomimo ścisłych regulacji prawnych do wyboru jest kilka metod tego, gdzie odprowadzić wodę z rynien:

  • bezpośrednio na nieutwardzony teren – rozwiązanie częściej stosowane w przeszłości. Jest najtańsze i najprostsze w wykonaniu, ale też najmniej efektywne jeśli chodzi o wykorzystanie wody opadowej. Wiąże się z ryzykiem zalewania fundamentów czy piwnic;
  • odprowadzenie bezpośrednio do gruntu – system z wykorzystaniem drenażu i rozsączania wód po jak największym obszarze działki, tzw. drenaż opaskowy. Do pionowych rur spustowych biegnących po elewacji podłącza się rury drenarskie z wykorzystaniem odpowiednich kształtek i akcesoriów. Rura drenarska jest zakopana w ziemi, dzięki czemu cały system jest niewidoczny, zapewniając przy tym stopniowe rozsączanie deszczówki w gruncie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę rodzaj gruntu – rozsączanie ma zastosowanie jedynie w gruntach przepuszczalnych;
  • do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej – jest możliwe jedynie w przypadku, gdy w okolicy działki istnieje miejska sieć kanalizacji. Jest to rozwiązanie cyklicznie płatne, wysokość opłat uzależniona jest od gestora sieci. Nie ma wówczas możliwości wykorzystania deszczówki;
  • zbiornik na deszczówkę – podziemny lub stojący zbiornik podłączany do rury spustowej odprowadzającej wodę deszczową. Pozwala na gromadzenie wody opadowej i jej późniejsze wykorzystanie. Jest to stosunkowo łatwe w montażu i przystępne cenowo rozwiązanie. Stojące zbiorniki wraz z akcesoriami do podłączenia dostępne są w marketach budowlanych;
  • Staw lub oczko wodne – rozwiązanie do zastosowania nie na każdej działce, w zależności od jej wielkości i warunków gruntowych. Poza funkcją gromadzenia wody deszczowej pełni też funkcję rekreacyjno-estetyczną. Oczko wodne to mniejsza inwestycja, którą można wykonać samodzielnie. Staw to bardziej skomplikowane przedsięwzięcie wymagające zgłoszenia lub legalizacji. Do takich zbiorników wodnych należy przy pomocy rur drenarskich podłączyć system rynien i rur spustowych z dachu budynku.

 

Decydując się na system drenarski, możesz oprócz podłączenia pionowych rur spustowych z budynku rozbudować go o dodatkowe elementy. Instalacja taka może się składać z wpustów oraz odwodnienia liniowego na utwardzonych fragmentach działki, np. na obszarze podjazdu, garażu czy tarasu zewnętrznego. Montując tego typu urządzenia, należy zadbać o odpowiednie spadki, by zapewnić właściwy odbiór wody. Ważne jest też, na jakiej głębokości będą ułożone rury do odprowadzenia wody z rynien. 

Do tego typu instalacji warto zatrudnić doświadczonego wykonawcę z odpowiednim sprzętem. Niezbędne mogą się tu okazać maszyny takie jak koparka czy zagęszczarka, szczególnie na większych działkach. Z pewnością skróci to czas wykonania, a także da gwarancję poprawnego montażu.

PODZIEL SIĘ: