Koszt stropu w zależności od wykorzystanego materiału

Data dodania: 17.05.2021 | Anna Adamczak–Bugno
duży pokój na poddaszu
Facebook Messenger Twitter Mail

Rodzaj konstrukcji stropu determinuje koszty jego wykonania. W budownictwie jednorodzinnym najczęściej wykonywanymi nośnymi przegrodami poziomymi są stropy żelbetowe monolityczne, stropy na belkach drewnianych oraz gęstożebrowe.

Największe koszty realizacji generują stropy monolityczne. Mimo to cieszą się one niesłabnącą popularnością, ponieważ wydajnie izolują akustycznie oraz nie ulegają odkształceniom podczas eksploatacji budynku.

 

Stropy w budownictwie jednorodzinnym ‒ charakterystyka

Stropy stosowane w budownictwie jednorodzinnym są zróżnicowane pod wieloma względami. Rodzaj przegrody nośnej poziomej w budynku wpływa nie tylko na koszty, ale także na ogólny ciężar obiektu. Do najpopularniejszych rodzajów stropów wykorzystywanych przy budowie domów należą:

· stropy żelbetowe monolityczne,

· stropy na belkach drewnianych,

· stropy gęstożebrowe.

Stropy w budynkach mieszkalnych mają przenosić ciężar własny oraz ciężar obciążenia zmiennego użytkowego (generowanego m.in. przez mieszkańców budynku oraz wyposażenie). Ciężar własny przegrody zależy w głównej mierze od rodzaju jej konstrukcji, a także od warstw izolacyjno-wykończeniowych. Obciążenie użytkowe dla powierzchni mieszkalnych wynosi przynajmniej 150 kg/m² (zalecana przez normę wartość to 200 kg/m²). W projektach uwzględnia się także obciążenie równomiernie rozłożone na powierzchni od ścian działowych, które mogą przebiegać zgodnie z preferencjami użytkowników.

Należy pamiętać, że podczas budowy domu niedopuszczalna jest zmiana konstrukcji stropu bez konsultacji i zgody uprawnionego projektanta konstrukcji. Szczególnie niebezpieczna jest zamiana stropu monolitycznego na inny rodzaj, ponieważ konstrukcje poziome z żelbetu wykazują najwyższe parametry wytrzymałościowe, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ściany działowe. Inne typy stropów najczęściej wymagają dodatkowych wzmocnień wzdłuż przebiegu ściany.

 

Jaki jest koszt stropu monolitycznego?

Stropy żelbetowe monolityczne są bardzo popularne w większości gałęzi budownictwa. Są to bardzo sztywne konstrukcje, niepodatne na odkształcenia przez cały okres użytkowania obiektu. Takie stropy powstają ze stalowych prętów zalanych mieszanką betonową. Wykonanie przegrody poziomej monolitycznej jest dość czasochłonne, ponieważ wymaga wykonania siatki zbrojeniowej (zgodnie z projektem konstrukcji) bezpośrednio na placu budowy. Trzeba mieć także na uwadze, że strop żelbetowy musi być w pełni poddeskowany, co również wymaga czasu i dodatkowych środków pieniężnych.

W przypadku budownictwa jednorodzinnego możliwe jest użycie zarówno deskowania tradycyjnego (drewnianego), jak i systemowego. Pierwsza opcja wymaga zakupu okrąglaków z drewna oraz płyt drewnopochodnych na poszycie deskowania. Planując drugie rozwiązanie, najlepiej wypożyczyć elementy szalunkowe. Cena i pracochłonność to właściwie jedyne wady stropów żelbetowych monolitycznych. Szacuje się, że koszt wykonania metra kwadratowego przegrody poziomej o takiej konstrukcji wynosi od 250 do 400 zł (materiał i robocizna).

 

Jaki jest koszt stropu drewnianego?

Stropy drewniane to układy składające się z równolegle ułożonych belek drewnianych lub krzyżujących się belek i żeber. Przegrody poziome tego typu mogą mieć różny układ warstw zależny m.in. od zastosowanej technologii wznoszenia budynku. Na stropie drewnianym można wykonać tradycyjną podłogę pływającą lub posadzkę z suchych płyt. Podstawową zaletą stropów drewnianych jest stosunkowo niewielki ciężar w porównaniu do innych rodzajów stropów.

Wśród wad trzeba wskazać małą nośność (w przypadku nadbudowy budynku strop z drewna trzeba wzmocnić lub wymienić) oraz słabą izolacyjność akustyczną. Błędy popełnione na etapie wykonywania stropu drewnianego skutkują także niechcianym przenoszeniem drgań z kondygnacji ponad przegrodą na niżej położone części budynku. Orientacyjny koszt wykonania metra kwadratowego stropu drewnianego z reguły wynosi od 100 do 140 zł.

 

Jaki jest koszt stropu gęstożebrowego?

Stropy gęstożebrowe, jak sugeruje nazwa, są zbudowane z żeber nośnych. Rozstaw belek w tego rodzaju konstrukcjach nie przekracza 90 cm. Stropy gęstożebrowe mają różne odmiany. W zależności od typu układu przestrzeń między żebrami może być wypełniona lekkimi pustakami z ceramiki lub betonu. Ogromną zaletą stropów gęstożebrowych jest szybkość prac i możliwość ręcznego wykonania większości, a nawet całości robót z tego zakresu. Do wad należy stosunkowo niska izolacyjność akustyczna oraz potencjalne problemy związane z klawiszowaniem pojedynczych belek. Uginanie się elementów stropu jest bardzo prawdopodobne w przypadku, gdy ściany działowe zlokalizowane na nim biegną wzdłuż belek bez zastosowania monolitycznych żeber wzmacniających. Szacuje się, że sumaryczny koszt wykonania metra kwadratowego stropu gęstożebrowego wynosi od 120 do 170 zł.

PODZIEL SIĘ: