Szkło piankowe – cena, zastosowanie i montaż

Data dodania: 15.11.2022 | Monika Krzyśków
Kawałki szkła piankowego
Facebook Messenger Twitter Mail

Szkło piankowe jest stosowane do wykonywania nowoczesnej i ekologicznej izolacji płyt fundamentowych i dachów płaskich. Materiał jest nie tylko przyjazny środowisku, ale też odporny na wilgoć, niepalny, mrozoodporny i o doskonałych parametrach termoizolacyjnych.

Dzięki swoim właściwościom szkło spienione może być atrakcyjną alternatywą dla styropianu lub styroduru, szczególnie że jego cena jest zbliżona do ceny tradycyjnych materiałów izolacyjnych.

 

Czym jest szkło piankowe i jakie ma właściwości?

Szkło piankowe, inaczej nazywane szkłem spienionym, to czysta stłuczka szklana poddawana działaniom wysokich temperatur i środkom spieniającym, np. węglem lub węglanem wapnia. Należy do materiałów ekologicznych, powstałych w procesie recyklingu. Jego właściwości odpowiadają tym, którymi wykazuje się szkło. Należą do nich przede wszystkim bardzo dobre parametry izolacyjności cieplnej, dzięki którym szkło piankowe znalazło zastosowanie przy wykonaniu izolacji budynków. Współczynnik przewodzenia ciepła szkła spienionego wynosi około 0,07–0,08 W/(mK).

Szkło piankowe cechuje duża odporność na wilgoć i niska nasiąkliwość. Dzięki temu materiał może być stosowany nie tylko do izolacji cieplnej, ale również izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej. Szkło spienione jako izolator płyty fundamentowej dobrze sprawdzi się także na terenach podmokłych lub z wysokim poziomem wód gruntowych.

Powstałe w wysokich temperaturach szkło piankowe może być bez ryzyka zniszczenia stosowane w podobnych warunkach. Jego odporność na ogień odpowiada klasie A1.

Szkło spienione zapewnia stabilizację gruntu, a po zagęszczeniu nabiera dużej nośności. Możliwe staje się więc zastosowanie materiału jako warstwy podbudowy. Szkło piankowe może w niektórych przypadkach zastąpić chudy beton lub podbudowę żwirową.

Do cennych właściwości szkła piankowego należy również brak zapachu, odporność na działanie pleśni, owadów, gryzoni, a także substancji chemicznych. Ponadto naturalna stłuczka szklana tworzy warstwę odporną na odkształcenia i ściskanie oraz niezmieniającą swoich właściwości pod wpływem czasu.

 

Izolacja termiczna szkłem piankowym

Szkło piankowe w formie kruszywa stosuje się do izolacji termicznej fundamentów – można nim zarówno obsypywać tradycyjny fundament, jak i układać pod płytą fundamentową. Do popularnych zastosowań izolatora należy również układanie warstwy pod podłogą na gruncie. Natomiast płyty ze szkła piankowego są wykorzystywane do izolowania dachów płaskich, które cechuje odwrócony układ warstw.

Szkło piankowe ułożone pod płytą fundamentową nie tylko skutecznie chroni przed przenikaniem zimna od gruntu do wnętrza domu, ale też stanowi warstwę drenującą, która zabezpiecza strukturę fundamentu przed działaniem wody i wilgoci. Stosując pod fundamentem szkło spienione zamiast tradycyjnych materiałów izolacyjnych, jakimi są styropian lub styrodur, można uniknąć całkowitej wymiany gruntu. Często jest tak wtedy, gdy styropianem ociepla się fundament posadowiony na gruncie wysadzinowym. Aby zapobiec zamarzaniu podłoża pod fundamentem i wysadzinom, warto również wraz z izolacją granulatem ze szkła piankowego wykonać opaskę z identycznego surowca wokół płyty fundamentowej.

Około 40–50-centymetrowa warstwa szkła piankowego pod płytą fundamentową będzie wystarczającą izolacją termiczną. Wykłada się ją na rozłożonej uprzednio z zapasem geowłókninie. Następnie należy warstwę izolacji zagęścić zagęszczarką płytową, tak aby jej wysokość wyniosła mniej więcej 40 centymetrów. Taka grubość warstwy izolacyjnej ze szkła spienionego sprawia, że fundament osiąga współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,2 W/(m2K).

 

Cena szkła piankowego

Porównując koszty zakupu materiałów izolacyjnych, dodatkowych i robocizny wykonania izolacji ze szkła piankowego z innymi popularnymi materiałami termoizolacyjnymi, można stwierdzić, że szkło spienione wcale nie jest materiałem najdroższym. Zakup metra sześciennego kruszywa zazwyczaj wiąże się z wydatkami poniżej 300 zł, natomiast styropianu tej samej objętości – ponad 350 zł. Koszt zakupu metra sześciennego styroduru będzie najwyższy, gdyż osiąga wartość ponad 500 zł.

Chcąc poznać cenę szkła piankowego, warto jeszcze rozważyć koszt wykonania metra kwadratowego izolacji termicznej budynku z wykorzystaniem kruszywa oraz pozostałych materiałów izolacyjnych. Warstwa izolacji ze szkła spienionego o grubości 40 centymetrów i wielkości 1 m2 będzie kosztować około 140 zł. Identyczna wielkość ocieplenia ze styropianu wyniesie nas natomiast około 70 zł, a ze styroduru mniej więcej 100 zł. Niższe ceny wynikają m.in. z cieńszej koniecznej do wykonania warstwy izolacji w przypadku styropianu (24 cm) i styroduru (20 cm). Wykorzystując do izolacji fundamentów szkło spienione, możesz jednak liczyć na oszczędności związane np. z rezygnacją z podsypki piaskowej lub drenażu.

PODZIEL SIĘ: