Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Jak wygląda odbiór domu jednorodzinnego?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Odbiór domu jednorodzinnego może być przeprowadzony na podstawie jednej z dwóch procedur. Pierwszą z nich jest złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót. W takim przypadku organ nadzoru budowlanego ma 14 dni na reakcję. Jeśli w ciągu trwania wskazanego okresu nie podejmie żadnych działań, można uznać, że dom został odebrany na podstawie tzw. zgody milczącej. Urząd może także przed upływem 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wyrażenia sprzeciwu. Inwestor ma również prawo do wystąpienia o wydanie takiego dokumentu we własnym zakresie.

Drugim sposobem zgłoszenia domu do odbioru jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. W takiej sytuacji kontrola nadzoru jest obowiązkowa. W ciągu 7 dni od złożenia kompletnych dokumentów (wezwania do kontroli) urząd podaje termin odbioru. Zgodnie z Prawem budowlanym inwestor ma obowiązek uczestnictwa w oględzinach. Osobą przeprowadzającą odbiór musi być pracownik nadzoru posiadający uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i zakresie. Podczas kontroli zostanie sprawdzona:

 • zgodność powstałego budynku z zaakceptowanym planem zagospodarowania działki lub terenu;
 • zgodność wzniesionego obiektu z projektem budowlanym i technicznym, związana z:
  • rozpoznawczymi parametrami budynku (powierzchnią zabudowy, wysokością, wymiarami zewnętrznymi, liczbą kondygnacji);
  • poprawnością wykonania elementów nośnych obiektu;
  • zaakceptowaną geometrią dachu (kątem nachylenia, wysokością, układem połaci, konstrukcją);
  • poprawnością wykonania niezbędnych urządzeń budowlanych;
  • realizacją instalacji potrzebnych do zapewnienia komfortowego użytkowania;
 • kwestia spełnienia warunków umożliwiających założoną eksploatację (jeśli użytkowanie ma się rozpocząć przed zakończeniem wszystkich robót);
 • jakość zastosowanych wyrobów w odniesieniu do bezpieczeństwa konstrukcji i ochrony przed ogniem;
 • uporządkowanie terenu budowy.
odbiór budynku
prawo budowlane
PODZIEL SIĘ: