Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Ile się czeka na odbiór domu?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Odbiór domu wiąże się z oficjalnym zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych. Procedura tego typu może być przeprowadzona na dwa sposoby, które różni czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia użytkowania budynku oraz sposób wyrażenia zgody przez nadzór budowlany. O finalizacji prac związanych z budową można poinformować urząd, wypełniając zgłoszenie zakończenia robót budowlanych. W takim przypadku nadzór ma 14 dni na ewentualną reakcję. Jeśli w trakcie trwania tego okresu nie podejmie żadnych kroków, nastąpi tzw. zgoda milcząca i można uznać, że budynek został odebrany oraz rozpocząć jego użytkowanie. Organ może także w ustawowym czasie 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. W takiej sytuacji można rozpocząć eksploatację obiektu bezpośrednio po otrzymaniu pisma.

Dłuższą procedurą jest wnioskowanie o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Po złożeniu odpowiedniego formularza wnioskowego wraz z wymaganymi załącznikami należy oczekiwać 21 dni na obowiązkową kontrolę nadzoru budowlanego. Inwestor musi zostać powiadomiony o wyznaczonym terminie kontroli w ciągu 7 dni od wezwania organu do wszczęcia postępowania (złożenia kompletnych dokumentów). W takim przypadku konieczne jest również powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zamiarze rozpoczęcia użytkowania. Jeśli organy te nie podejmą reakcji przez 14 dni, można uznać, że nie mają podstaw do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku budowy domu jednorodzinnego zazwyczaj można skorzystać z uproszczonej procedury ‒ złożyć zawiadomienie o zakończeniu robót. Wyjątkiem są sytuacje dotyczące legalizacji samowoli budowlanej lub próby podjęcia użytkowania budynku przed zakończeniem wszystkich prac. Warto pamiętać, że inwestor ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie, nawet jeśli może zastosować skrócone postępowanie. 

 

odbiór budynku
prawo budowlane
PODZIEL SIĘ: