Pytania i odpowiedzi Zadane pytanie

Ile się czeka na pozwolenie na budowę domu?

Facebook Messenger Twitter Mail
Odpowiedź eksperta:

Procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę musi być realizowana zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane. Według wytycznych zawartych w tym rozporządzeniu czas oczekiwania na pozwolenie na budowę domu lub innego obiektu budowlanego nie powinien przekroczyć 65 dni. Odstępstwem od tej zasady są sytuacje wyjątkowe, np. epidemia. W takim przypadku bieg terminów administracyjnych może zostać zmieniony.

65 dni to czas, który organ administracji architektoniczno-budowlanej ma na ustosunkowanie się (udzielenie pisemnej odpowiedzi) do złożonego przez inwestora bądź jego pełnomocnika wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji urząd wezwie do uzupełnienia wszystkich braków. W związku z tym termin wydania pozwolenia ulegnie oddaleniu. Podobnie jest w sytuacji, gdy organ wychwyci błędy lub niezgodności w dokumentacji projektowej.

Szybszym postępowaniem w porównaniu do wnioskowania o wydanie pozwolenia na budowę jest zgłoszenie robót budowlanych. W takim przypadku po złożeniu dokumentów organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 21 dni na reakcję. Jeśli w ciągu tego czasu urząd nie podejmie żadnych kroków, można uznać, że nie ma podstaw do wniesienia sprzeciwu i nastąpiła tzw. milcząca zgoda. Trzeba jednak pamiętać, że nie każda inwestycja może być realizowana na podstawie zgłoszenia prac. Procedura tego typu może być zastosowana w odniesieniu do obiektów wskazanych w Prawie budowlanym. W przypadku domów jednorodzinnych jest to możliwe, jeśli postępowanie inwestycyjne nie wymaga powiadamiania dodatkowych stron poza inwestorem (obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na działce zainteresowanego). Jeśli planujesz budowę domu i zamierzasz starać się o kredyt, miej na uwadze, że w takiej sytuacji banki z reguły wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

Pozwolenie na budowę
prawo budowlane
PODZIEL SIĘ: