Remont dachu – ile kosztuje? Jak powinien przebiegać?

Data dodania: 15.11.2022 | Anna Adamczak–Bugno
Remont dachu
Facebook Messenger Twitter Mail

Formalności związane z remontem dachu zależą przede wszystkim od zakresu prac. Jeśli roboty mają polegać na wymianie pokrycia, a nowe wykończenie nie będzie cięższe niż istniejące, prace z reguły można rozpocząć bez konieczności informowania urzędów. W sytuacji gdy jest konieczna wymiana konstrukcji nośnej dachu lub podniesienie więźby, będzie potrzebne zgłoszenie, a w niektórych przypadkach nawet pozwolenie na budowę. Zakres formalności zależy także od usytuowania obiektu na działce.

To, ile kosztuje remont dachu, zależy od wymaganego zakresu prac. W przypadku dachu skośnego największe koszty powoduje konieczność wymiany konstrukcji nośnej dachu. Wydatki związane z remontem dachu płaskiego pokrytego papą zależą między innymi od stanu pokrycia oraz warstw izolacyjnych.

 

Remont dachu – czy jest potrzebne pozwolenie lub zgłoszenie?

Zgodnie z zapisami prawa remont dotyczy czynności związanych z odtworzeniem stanu początkowego danego obiektu. Warto wiedzieć, że definicja remontu dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż te, które zostały wykorzystane pierwotnie.

Formalności związane z remontem dachu zależą przede wszystkim od planowanego zakresu robót oraz lokalizacji budynku na działce. W sytuacji gdy obszar oddziaływania domu mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany, prace polegające na wymianie pokrycia dachowego nie muszą być nigdzie zgłaszane. Jeśli obszar oddziaływania wykracza poza granice nieruchomości gruntowej (np. ze względu na zacienianie), należy dokonać zgłoszenia robót. Poinformowanie organu administracji architektoniczno-budowlanej jest konieczne także w sytuacji, gdy ma nastąpić ingerencja w konstrukcję nośną dachu, ponieważ taka zamiana jest naruszeniem istniejących parametrów technicznych obiektu. Pozwolenie na budowę będzie natomiast potrzebne między innymi w sytuacji, gdy ma zostać zwiększony istniejący obszar oddziaływania obiektu lub jeśli budynek jest objęty ochroną konserwatorską.

Formularz zgłoszenia robót należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w organie administracji architektoniczno-budowlanej, a następnie odczekać 21 dni na ewentualną reakcję urzędu. Jeśli organ nie podejmie żadnych kroków, to 22. dnia można przejść do realizacji robót. Czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę wynosi 65 dni.

 

Jak przeprowadzić remont dachu płaskiego pokrytego papą?

Wbrew pozorom, remont dachu płaskiego pokrytego papą zazwyczaj jest znacznie prostszy do zrealizowania w porównaniu do konstrukcji skośnych. Pokrycia bitumiczne z zasady wykazują mniejszą trwałość niż wykończenia stosowane na więźbach dachowych, w związku z czym w trakcie trwania okresu eksploatacyjnego budynku trzeba je naprawiać minimum kilkukrotnie. Remont dachu pokrytego papą nie zawsze musi się wiązać z koniecznością wymiany całego pokrycia. Jeśli wykończenie jest uszkodzone punktowo (na papie powstały wybrzuszenia i pęcherze), zazwyczaj wystarczy miejscowa naprawa. Modernizacja powinna w takim przypadku obejmować wycięcie odstających części materiału bitumicznego oraz przyklejenie łat. Rodzaj materiału pokryciowego oraz sposób mocowania łat powinien zostać dobrany do istniejącego wykończenia. Do remontu dachu płaskiego pokrytego papą można także zastosować masy bitumiczne, dyspersyjne lub bitumiczne preparaty rozpuszczalnikowe. Ich użycie umożliwia stosunkowo szybką naprawę pokrycia bez konieczności demontażu istniejących warstw.

Planując remont dachu płaskiego wykończonego papą, warto skonsultować konieczny zakres prac ze specjalistą. Dzięki temu będzie możliwe nie tylko pozbycie się nieszczelności, ale także ustalenie stanu izolacji termicznej, co również ma wpływ na parametry użytkowe przegrody.

 

Remont dachu – cennik

To, ile kosztuje remont dachu skośnego, zależy przede wszystkim od planowanego zakresu robót. Jeśli w ramach modernizacji została założona jedynie wymiana pokrycia dachowego i wiatroizolacji, koszty nie będą niskie, ale z pewnością mniej odczuwalne niż w przypadku wymiany więźby. W sytuacji gdy jest konieczna ingerencja w konstrukcję nośną dachu, jego remont będzie przewyższał koszt wykonania nowego przekrycia budynku, ponieważ do robót nad wzniesieniem dachu trzeba dodać poprzedzające je prace dotyczące rozbiórki istniejącej konstrukcji. W takim przypadku wśród kosztów należy uwzględnić także nowe materiały izolacyjne.

Cennik remontu dachu płaskiego pokrytego papą również będzie zależny od założonego zakresu prac. Jeśli istnieje możliwość wykonania napraw punktowych pokrycia, wydatki nie będą duże, ale jeśli zniszczony jest materiał izolacyjny, koszty remontu znacznie wzrosną.

PODZIEL SIĘ: