Przewód kominowy – rodzaje, wymiary, normy i przepisy

Data dodania: 15.11.2022 | Anna Adamczak–Bugno
Przewód kominowy
Facebook Messenger Twitter Mail

Przewód kominowy jest potrzebny zarówno do pieca kondensacyjnego, gazowego, jak i kominka. Jego głównym zadaniem jest odprowadzenie szkodliwych spalin poza budynek. Przewody wentylacyjne umożliwiają przetransportowanie zużytego powietrza poza wnętrze obiektu.

Przewód kominowy to kanał biegnący wewnątrz budynku, którym są transportowane produkty spalania lub zużyte powietrze. Widoczną część przewodu stanowi komin znajdujący się ponad powierzchnią dachu.

 

Czym jest przewód kominowy?

Przewody kominowe to elementy, których zadaniem jest odprowadzenie z budynku spalin, dymu lub zużytego powietrza. Projektowanie i wykonawstwo przewodów kominowych powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko w takim przypadku jest możliwe osiągnięcie odpowiedniej sprawności całego układu.

 

Jakie są rodzaje przewodów kominowych?

Przewody kominowe dzielą się na następujące rodzaje:

 • przewody kominowe spalinowe ‒ służą do odprowadzania spalin pochodzących z kotłów na paliwa w postaci ciekłej i gazowej (gazu płynnego lub ziemnego albo oleju opałowego). Ich wnętrze musi być niepodatne na działanie środowiska kwasowego. Kanały tego typu zazwyczaj wykonuje się z materiałów ceramicznych lub stali kwasoodpornej;
 • przewody kominowe dymowe ‒ odprowadzają produkty spalania z kotłów i kominków opalanych paliwami stałymi. Są wykonywane z materiałów odpornych na wysoką temperaturę. Kanały tego typu zazwyczaj nie są narażone na działanie środowiska kwasowego;
 • przewody kominowe wentylacyjne ‒ umożliwiają odprowadzenie z budynku zużytego powietrza. Kanały tego typu zazwyczaj są lokalizowane w kuchniach, łazienkach i toaletach. Można je spotkać również w garażach i kotłowniach. 

 

Jakie wymiary powinien mieć przewód kominowy?

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawierają następujące wymagania dotyczące przewodów kominowych:

 • minimalny wymiar przekroju poprzecznego kominowych spalinowych wykonanych z elementów murowych, w których działa naturalny ciąg, a także przewodów dymowych wynosi 14 cm. Średnica takich przewodów (jeśli mają kształt okrągły) powinna być nie mniejsza niż 15 cm;
 • w wyjątkowych warunkach dopuszcza się stosowanie przewodów o mniejszym przekroju poprzecznym, ale w takim przypadku należy stosować nowoczesne technologie zapewniające odpowiednią sprawność instalacji;
 • kominy, których przekrój jest mniejszy niż 0,075 m2, należy wydzielić od konstrukcji budynku;
 • przewody i kanały spalinowe, które służą odprowadzeniu spalin z kotłów grzewczych o mocy powyżej 35 kW opalanych paliwem stałym, powinny mieć wymiary przekroju poprzecznego określone na podstawie obliczeń;
 • trzony kuchenne zasilane paliwem stałym oraz otwarte paleniska (kominki), w których otwór paleniskowy jest nie większy niż 0,25 m2, należy przyłączać do odrębnego przewodu dymowego o wymiarach przekroju poprzecznego nie mniejszych niż 14×14 cm;
 • czopuchy spalinowe (poziome odcinki przewodu) nie powinny być dłuższe niż ¼ efektywnej wysokości całego przewodu oraz nie przekraczać długości 7 m;
 • zabronione jest stosowanie zbiorczych przewodów wentylacyjnych grawitacyjnych;
 • zabronione jest stosowanie zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych o działaniu grawitacyjnym (konfiguracje tego typu dopuszcza się jedynie w przypadku, gdy przewody są dostosowane do pracy z kotłami z zamkniętą komorą spalania i mają specjalne zabezpieczenia chroniące przed zmniejszeniem lub zanikiem ciągu);
 • zabronione jest umieszczanie pojedynczych wentylatorów o mechanizmie wyciągowym w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty przewodów spalinowych.

 

Z jakich materiałów wykonuje się przewody kominowe?

Przewody kominowe służące odprowadzaniu dymu i spalin powinny być wykonane z materiałów charakteryzujących się niepalnością. Zarówno same kanały, jak i ich obudowa powinny spełniać wymogi związane z badaniami ogniowymi. Obudowa przewodu powinna wykazywać odporność ogniową wynoszącą minimum 60 minut. Zgodnie z wytycznymi do jej wykonania można użyć cegły pełnej o grubości wynoszącej 12 cm. Do łączenia elementów murowych należy użyć tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej. Od zewnętrznej strony komin powinien być otynkowany lub odpowiednio zaspoinowany.

Oprócz pełnych materiałów murowych do budowy przewodów kominowych można użyć także specjalnej ceramiki szamotowej (przewód kominowy ceramiczny) lub przeznaczonych do tego celu kształtek stalowych.

Jeśli przewody kominowe mają służyć odprowadzaniu spalin, które ze względu na swoją temperaturę mogą doprowadzić do wykroplenia skroplin, muszą być wykonane z materiału odpornego na działanie kwasów.

PODZIEL SIĘ: