Instalacja odgromowa – cena, projekt, schemat, wymagania

Data dodania: 21.04.2021 | Monika Krzyśków
Instalacja odgromowa
Facebook Messenger Twitter Mail

Zadaniem instalacji odgromowej jest zabezpieczenie budynku przed konsekwencjami uderzenia pioruna. Dzięki niej unikniesz uszkodzenia konstrukcji lub pożaru domu. Czy jednak jest ona konieczna przy każdym domu jednorodzinnym? Z czego składa się instalacja odgromowa i na jakiej zasadzie działa?

Ryzyko trafienia piorunem w budynek nie jest wielkie, ale nie można go całkowicie wykluczyć. Instalując na dachu piorunochron, w trakcie burzy możesz czuć się w domu znacznie bezpieczniej.

 

Instalacja odgromowa ‒ prawo budowlane

Zgodnie z prawem budowlanym instalacja odgromowa powinna znaleźć się na budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych. Wymóg posiadania piorunochronu dotyczy również domów rozproszonych w terenie o wysokości powyżej 15 m i powierzchni co najmniej 500 m2. W instalację odgromową powinny być też wyposażone budynki powstałe z materiałów łatwopalnych. Jednak gdy piorun trafi w budynek powstały z surowców niepalnych, takich jak beton czy cegła, również może wyrządzić wiele szkód. Uderzenie w mur może wywołać jego pęknięcie, a trafienie w przewody elektryczne może doprowadzić do uszkodzenia instalacji elektrycznej oraz podłączonych do prądu urządzeń. W konsekwencji nawet w niepalnym budynku może dojść do pożaru pod wpływem wyładowań atmosferycznych. Warto zatem przemyśleć kwestię montażu instalacji odgromowej również w budynkach nieobjętych taką koniecznością według prawa budowlanego.

 

Cena instalacji odgromowej

Dla każdego inwestora ważną kwestię przy budowie domu stanowią koszty. Jeśli zastanawiasz się, czy wyposażyć swój dom w instalację odgromową, z pewnością interesuje cię jej cena. Wysokość kosztów materiałów i montażu instalacji odgromowej jest w dużej mierze uwarunkowana wielkością domu i kształtem dachu. Cena rośnie wprost proporcjonalnie do wielkości budynku i poziomu skomplikowania dachu. Na to, ile kosztuje instalacja odgromowa, wpływ będzie miał również wybór poszczególnych jej elementów. Warto mieć na względzie, że na rynku dostępne są zarówno tańsze piorunochrony wykonane ze stali ocynkowanej, jak i droższe modele z elementów miedzianych.

 

Z czego zbudowana jest instalacja odgromowa?

W dużym uproszczeniu instalacja odgromowa składa się z metalowych przewodów montowanych na dachu, które łączy się z gruntem. Jej schemat nie jest skomplikowany, jednak wykonanie projektu warto zlecić fachowcom. Profesjonaliści będą wiedzieć, jak rozprowadzić przewody, aby energia elektryczna z pioruna była w bezpieczny sposób odprowadzana do ziemi. 

Do podstawowych elementów instalacji odgromowej należą:

  • zwody pionowe i poziome ‒ są to elementy wykonane ze stali ocynkowanej, nierdzewnej lub miedzi, które instaluje się na dachu. Zwody przejmują uderzenie pioruna. Podłączone są do nich przewody odprowadzające;
  • przewody odprowadzające ‒ są również wykonane ze stali ocynkowanej, stali nierdzewnej lub miedzi, a także z taśmy stalowej. Montuje się je na elewacji budynku w odległości 2 cm od ściany, wzdłuż rynny, z dala od okien i drzwi. Elementy te można też prowadzić pod elewacją, umieszczając je w specjalnych rurach odgromowych. Przewody od zwodów prowadzą wyładowania atmosferyczne bezpośrednio do uziomów, z którymi są połączone zaciskami probierczymi;
  • uziomy ‒ stanowią metalowe elementy umieszczone w gruncie. Można je podzielić na naturalne lub sztuczne. Pierwsze z nich to m.in. ławy lub stopy fundamentowe wyposażone w metalowe zbrojenie, do których podłącza się przewody odprowadzające. Sztucznymi uziomami będą uziomy otokowe wykonane np. z ocynkowanych lub miedzianych taśm, rur czy drutów i ułożone poziomo w gruncie wokół budynku.

 

Na czym polega działanie instalacji odgromowej?

Zasada działania instalacji odgromowej jest równie prosta jak jej budowa. Jej zadaniem jest doprowadzenie energii elektrycznej z uderzenia pioruna w głąb ziemi. Uderzenie pioruna przyjmują na siebie zwody, czyli metalowe elementy umieszczone na dachu budynku. Miejsce instalacji zwodów powinno być precyzyjnie ustalone w projekcie, aby ryzyko uderzenia pioruna w inne miejsce budynku zostało ograniczone do minimum. Prąd z wyładowań atmosferycznych przechodzi przewodami odprowadzającymi ze zwodów do uziomu, gdzie zostaje rozproszony i unieszkodliwiony.

Piorunochron może uratować twój dobytek przed zniszczeniem i pożarem, a nawet życie twoich bliskich. Jego montaż docenisz szczególnie podczas intensywnych burz. Jeżeli zdecydujesz się na założenie instalacji odgromowej w swoim domu, zasięgnij rady lub zleć jej projekt i montaż fachowcom, dzięki czemu zyskasz pewność, że instalacja jest wykonana poprawnie i zgodnie z obowiązującymi normami. Pamiętaj również o kontrolowaniu działania instalacji przynajmniej raz w roku.

PODZIEL SIĘ: